Ny ISO-standard (ISO 45001) ersätter OHSAS 18001. Vad betyder ISO? ISO (Internationella standardiseringsorganisationen) är en gemensam organisation för nationella standardiseringsorganisationer. ISO:s huvuduppgift är att arbeta fram standarder för näringslivet för att underlätta utveckling och tillverkning av produkter och tjänster med syftet att underlätta handel av dessa. OHSAS 18001 Nuvarande standardmodell för arbetsmiljö heter OHSAS 18001….

Visa mer

Sveriges Television väljer QNOVA eAvtal Sveriges Television (SVT) är den senaste i raden av våra kunder att gå över till vår molntjänst QNOVA eAvtal för att hantera sina avtal digitalt. Ett väldigt lyckat projekt Projektet har inneburit att lyfta Sveriges Television:s befintliga Avtalshanteringssystem från dagens plattform till vår molnet lösning….

Visa mer

Checklista vid nyanställning QNOVA eProcess hjälper till med checklista vid nyanställning. Normalt sett är det en hel del rutiner som behöver följas vid en nyanställning. Det kan handla om materiella saker men även information som behöver förankras för att den nyanställde ska komma igång med sitt arbete. Saker att tänka…

Visa mer

System för reklamationshantering Reklamationshantering ser olika ut överallt. Vi har alla varit med om att att ha köpt någonting som visar sig vara felaktigt eller skadat. I de fallen är det viktigt att man gör en reklamation på produkten eller varan. Vad innebär reklamationshantering? Med att reklamera innebär att en kund meddelar…

Visa mer

Tillgänglighet en viktig faktor för moderna system Tempot är högre idag och utvecklingen sker i raskare takt än vad den gjorde för 20 år sedan. Tillgänglighet är vardagsmat nu när vi kan kan kommunicera med varandra på ett helt annat sätt än tidigare. Smartphones, surfplattor, sociala medier och snabbare uppkoppling…

Visa mer

Har ni missat att säga upp avtalet? Att säga upp avtalet kan låta enkelt och idag föreställer man sig att de flesta större verksamheter har IT-system till sin hjälp för att bedriva verksamheten. Så är också ofta fallet men faktum är att vi mer än en gång stött på företag…

Visa mer

Nya Avtalshanteringen ser dagens ljus Tillhör du dem som är nöjd som det är eller är du för förändringar och hela tiden vill utvecklas och följa med i utvecklingen? Det finns en risk med att vara nöjd Många IT-system idag har inte hängt med i utvecklingen och anledningen till att det…

Visa mer

QNOVA helpdesk system Det finns idag många standardsystem för Helpdesk & Servicedesk ärenden. QNOVAs kund har ett litet annat behov som bygger på att de vill kunna erbjuda sina slutkunder en helhetslösning, både själva tjänsten Helpdesk och även systemet. Det gör det väldigt enkelt för vår kund, de jobbar i…

Visa mer

Webbaserat CRM-system med fakturahantering och inköpsmodul Sedan 2004 har QNova utvecklat ett webbaserat CRM-system åt kunden. Kunden var tidigt medveten om fördelarna med en webbaserad lösning vilket QNOVA föreslog. En viktig del för kunden är löpande kunna anpassa och bygga ut systemet med tiden. Kunden har själv ett högt krav…

Visa mer

QNOVA lanserar färdiga rapportmallar för er som använder QNOVA eProcess Färdiga arbetsflöden/rapportmallar har varit efterfrågat en tid. Vilket i samband med lanseringen av QNOVA eProcess i slutet av November kommer vara tillgängligt via vårt mallbibliotek. Mallbiblioteket innehåller många olika typer av rapportflöden för att stödja olika typer av arbetsprocesser. Rapporterna…

Visa mer

AB GotlandsHem väljer QNOVA Dokumenthantering Sedan 1957 har AB GotlandsHem varit gotlänningarnas bostadsföretag och är ett helägt företag av Region Gotland. GotlandsHem äger och förvaltar drygt 5 300 lägenheter och 400 lokaler som är spridda över hela ön. Ungefär var sjunde gotlänning har sitt hem hos dem. Att vara hyresvärd…

Visa mer