QNOVA eAVtal - avtalhantering som fungerar överallt

QNova eAvtal
– avtalshantering är grunden i våra eTjänster.

QNOVAs avtalshantering är hjärtat i vår verksamhet. Det kan kombineras med alla våra övriga tjänster..

QNova eTjänster
– smarta digitala eTjänster för företagets avtal, offerter och övriga dokument.

Med QNOVA eTjänster kan du samla dina företagsavtal i en databas online.
Med våra digitala tjänster missar du inga viktiga deadlines och kan få dina avtal signerade digitalt.

Vad kan QNOVAs eTjänster göra för dig som:

Som säljare hjälper eTjänster dig med:

– Snabbare avslut med möjlighet att ändra i avtal under möte och direkt underskrift.

– Mottagaren kan eSignera direkt på sin mobil eller dator.

– Möjligheten till juridiskt bindande avtal i digitala möten.

– En strukturerad och säkrare offertprocess för ökad lönsamhet vid affär.

– Uppföljning av reklamationer för mer affärer.

– Tiden vi sparar genom att slippa leta efter senaste version av offertmall.

– Att automatisera och säkra faktureringen genom integration med affärsystemet.

 

Är du säljchef får du dessutom:

– En struktur på när avtal löper ut och vilka villkor som kan vara avgörande.

– Behörighetsstyrning som separerar viktiga detaljer i avtalet mellan kollegorna.

– Möjligheten att snabbt hitta aktuella avtal i avtalsdatabasen.

– En minskad risk att avtal sparas på någons skrivbord eller ligger kvar i inkorgen när personen slutar.

– Möjlighet att exportera data för vidare analys i Excel.

Som HR hjälper eTjänster dig med:

– Färdiga mallar för anställningsavtal, anställningsbevis skapar snabba och säkra rutiner.

– Integration till lönesystemet för automatisk uppläggning av nya anställda.

– Mindre frågor när personalhandboken är tillgänglig för alla anställda var de än befinner sig.

– Lättare att rekrytera genom att uppträda som en modern arbetsgivare.

– En on- off-boarding process som sparar tid och undviker att inget faller mellan stolarna vid en anställning.

– Enkelt att hantera ledighetsansökningar, anställningsbevis, uppsägningar och permitteringar.

 

Är du HR-chef får du dessutom:

– Kontroll på hela on- off-boardingprocessen och att alla avtal är påskrivna.

– En on- off-boarding process som sparar tid och undviker att inget faller mellan stolarna vid en anställning.

– Möjlighet att följa upp personalnöjdhet.

– Tillgänglighet till anställningsavtal och dokument dygnet runt alla dagar på året.

– Minskad personlig risk genom ett GDPR säkrat systemstöd.

– Möjlighet att exportera valfritt data för vidare analys.

Som IT hjälper eTjänster dig med:

– Full kontroll utan egen infrastruktur.

– Möjlighet att integrera QNOVA eTjänster med befintligt AD för en säkrare och mer lätthanterlig användar- och behörighetsstyrning.

– Säkra anslutningar till databasen i molnet.

– Enkelt att administrera behörighetssystemet för eTjänsterna.

– Samlad bild över vilka programvarulicenser som finns.

– Full kontroll på att alla GDPR-krav är uppfyllda.

– Överblick och kontroll på processflödet vid implementering av nya system.

– Uppföljningar och analys.

– Hantering av supportärenden.

– Flexibilitet och minskade kostnader.

– Inget behov av Domino-kompetens.

– Mindre tid för att administrera licenserna.

Som ekonom eller om du sitter i ledningen hjälper eTjänster dig med:

– Ger total kontroll genom tillgänglighet till avtalen alla dagar i veckan.

– Bättre efterlevnad av rutiner när ekonomihandboken finns tillgänglig och uppdaterad.

– Ordning och reda genom att samtliga bolagsdokument finns på ett ställe.

– Samlad bild över hela koncernen med flera bolag i samma struktur.

– Ytterligare automatiserade rutiner genom integration med affärssystemet.

– Ett effektivare arbete med revisioner och uppföljningar.

– Kontroll på att alla dokument och protokoll är underskrivna och juridiskt bindande.

– Stöd för likviditetsprognoser genom samlad bild över framtida intäkter och kostnader.

– Ingen missad fakturering genom integration med ekonomisystem för automatisk fakturering.

– Spara tid genom att slippa repetitiva uppgifter.

– Effektiv uppföljning och kontroll vid månads- och årsbokslut.

– Analys av avvikelser och kostnader som uppstår.

– Bättre och säkrare arbetsflöde för investeringar.

– Hantering av alla typer av rekvisitioner.

– Underlättar det förberedande arbetet inför styrelsemöte.

– Samlad kontroll på deadlines inför styrelsemöte.

– Underlättar arbetet i samband med Due Diligence process.

– Mer tid för analysarbete.

– Samlad kontroll på både statiska och dokument som har deadlines.

– Kontroll på att alla avtal är underskrivna och juridiskt bindande.

– Tillgängligt när som helst.

 

Är du VD får du dessutom:

– Tillgång till alla avtal och bolagsdokument när som helst.

– Fördelar vid förhandlingar när avtal snart går ut genom påminnelser/alarm.

– Minskad investering i IT infrastruktur vilket möjliggör att investeringar kan läggas på andra prioriterade områden.

– Snabb och säker signering med fastställda rutiner som sparar tid och pengar.

– Kontroll på alla dokument och minskad risk för framtida ansvarsfrågor.

– Fördel i förhandlingen vid ett ägarskifte.

– Flexibilitet för expansion och förändringar.

– Ökat värde vid försäljning av bolaget.

Som bolagsjurist hjälper eTjänster dig med:

– Säkrare och effektivare med direkt tillgång online till hela koncernens avtal.

– Kontroll på att alla avtal, dokument och protokoll är påskrivna och juridiskt bindande.

– Underlättar och säkrar hela Due Diligence processen, ersätter ”datarummet”.

– Trygghet i att inga mail skickas med sekretessbelagd information.

– Du kan snabbt och säkert följa upp underskrivna avtal och minska risken för tvister och viten.

– Du skapar ett effektivare arbetssätt med direkt återkoppling på utkast och förslag.

– Sparar dyrbar tid på att leta efter dokument när avtal skall tecknas.

 

Är du anlitad extern jurist får du dessutom:

– Tillgång online till alla koncernens bolagsdokument och avtal när du vill.

– Möjlighet att erbjuda och säkra att klienten använder färdiga mallar som är juridiskt korrekta.

– Att förbereda och säkra hela Due Diligence processen i god tid genom att alla avtal och dokument finns tillgängliga och inget arbete med att lägga in dokument eller avtal i ett så kallat ”datarum” behövs.

Som inköpare hjälper eTjänster dig med.

– Kontroll på arbetsflödet för inköpsanmodan.

– Effektivare beställningsrutin.

– Integrerat med inköpssystemet för ytterligare automatiserade rutiner.

– Tydlig kontroll på arbetsflödet och rutiner i samband med signering.

– Enklare uppföljning av avtal för framtida förhandling.

– Tidsbesparing med online-access med sökfunktioner till alla aktuella avtal.

– Avtalsdatabas med kontroll på avtalen i en färdig struktur.

– Uppföljning av leverantörsavtal med stora avvikelser.

– Med alarm på valda kriterier kan uppföljning ske av avtal löpande och efter flera år.

– Möjlighet att exportera avtalsinformation för snabbare och effektivare rapportering.

Som miljö- och hållbarhets-ansvarig hjälper eTjänster dig med:

– Du kan skapa processer för olycksfallsrapportering och dokument.

– QNOVA eTjänster ökar tillgängligheten för Arbets- och miljöhandboken samtidigt som den på enkelt sätt alltid kan vara uppdaterad.

– Hanteringen av brandskyddsarbetet enklare i enlighet med gällande lagstiftning.

– En bättre uppföljning av miljöskyddsarbete och hållbarhetspolicy enligt ISO.

– Inget behov av att skriva ut dokument och avtal.

– Säkra och miljöeffektiva processer för avtalshantering med digital signering.

– Fullständig tillgänglighet till dokument och avtal utan resor eller bud.

– Samlad kontroll på certifikat och andra väsentliga dokument.

– Påminnelser för dokument som skall revideras och uppdateras.

– Du kan förlänga livslängden på befintliga applikationer.

– Effektivare energianvändning när driften flyttas till IP Onlys datacenter.

– Skyddsrondsarbete och tillbudsrapportering kopplat till arbetsmiljövillkor.

Om du sitter i styrelsen hjälper eTjänster dig med:

– Bättre förberedelser i god tid med uppdaterat material.

– Mer koncentration på prioriterade frågor och beslut.

– Mindre risk för att sekretessbelagd information kommer i fel händer.

– Tillgång till aktuellt och historiskt material när jag vill.

– Minskad personlig risk genom god insyn och inbyggd säkerhet.

– Tidsbesparande och effektiv signering av protokoll, årsredovisningar digitalt.

 

Är du styrelseordförande får du dessutom:

– Mindre administration i samband med planering och uppföljning av styrelsearbetet.

– Lättare att rekrytera nya styrelseledamöter.

– Beslutade deadlines i färdig struktur som ledningen har att följa varje år.

”Vill du veta hur våra tjänster kan hjälpa ditt företag?” / Martin Hjelte

Boka möte