eAvtal – lösningen på företagets avtalshantering i corona-tider

På kort tid har hela vårt samhälle förändrats i grunden. Corona-epidemin har fått konsekvenser som få av oss förstått den totala innebörden av. Företag har fått problem med lönsamheten, anställda arbetar hemifrån, vi möts enbart digitalt och alla rutiner har kastats över ända. Sammantaget har det inneburit att många företag har fått se över sina befintliga processer och överväga hur man kan skapa en strukturerad vardag för att inte tappa några bollar och att få nya arbetsflöden att fungera i en ny verklighet.

Enklare att arbeta hemma med eAvtal

Corona påverkar hela affären – från offerter till påskrivna avtal

Det är mycket som måste förändras i ett företag där anställda och kunder inte längre kan träffas fysiskt. När ingen längre kan gå in i arkivet och hämta avtalspärmen. När det inte går att få en fysisk offert undertecknad så att överenskommelsen är juridiskt bindande. När det inte går att överblicka rådande avtal och kunna fatta beslut utifrån de konsekvenser som kan uppstå både utifrån eget ansvar och kundens ansvar. De företag som har en strukturerad digital avtalshantering kan fortfarande ha kontroll över verksamheten, prioritera och fatta rätt beslut i rätt tid.

Fortsätt sälja med digitala offerter som skrivs under med BankID

Med hjälp av digitala offerter kan en säljare hantera hela affären, oavsett storlek eller verksamhet utan att behöva träffa kunden. Man kan ändra i offerten under pågående digitalt möte, komma överens och ha en underskriven säljorder färdig innan ni sagt hejdå. Och med smart integration går arbetsordern rakt in i affärssystemet, kunden läggs upp i CRM-systemet, och fakturan skickas i rätt tid från ekonomisystemet. Utan att passera någon ytterligare administration. Med en smart integration kan du själv välja vilka kontrollfunktioner du vill koppla på, och vilka notifieringar som behövs för att din process ska löpa smidigt.

Missa inte att fakturera aktuella projekt

När ingen sitter på kontoret kan det vara svårt att komma ihåg alla fysiska fakturor och gällande avtal. Det är lätt att missa något och få problem med bristande likviditet. För kostnaderna i ett projekt kommer ju även om man inte fakturerat dem vidare till kunden. Se till att dina avtal integreras med ditt ekonomisystem så inte du missar några fakturor, eller deadlines.

Även om resande känns fjärran just nu så kommer vi förr eller senare att komma tillbaka till en verklighet där hemmet inte är den enda möjliga platsen att arbeta. Om du byter till onlineavtal har du har tillgång till alla ingångna avtal överallt. Det enda du behöver är en internetuppkoppling. Och eftersom alla dokument ligger i en avtalsdatabas är det lätt att söka och hitta. Med en digital avtalshantering och onlineavtal kan alla i företaget ha tillgång till och kontroll över de avtal eller de delar av avtal som gäller just dem. Se till att du inte får extra kostnader för att någon missar att förlänga eller avsluta avtal i tid. Och i corona-tider kan det vara nödvändigt att se över sina avtal och vad som gäller när man inte kan leverera på grund av den rådande situationen.

Glöm inte bort dina anställda och deras löner

Det är givetvis en stor tillgång att kunna nå alla anställningsavtal hemifrån. I dessa tider med ständiga förändringar i vardagen, arbetet, orderingången och ekonomin behöver man ha tillgång till korrekta uppgifter om alla anställda. Dessutom förändras villkoren för dig som arbetsgivare av riksdagens och regeringen åtgärder. Oavsett om du behöver nyanställa eller permittera. Med digitala anställningsavtal är det lätt att signera permitteringar och eventuella uppsägningar utan fysiska möten. Eller hantera anställningsavtal för nyanställa om ditt företag befinner sig i den trevliga sitsen.

Digitala affärsavtal med krav på säkerhet och juridisk hållbarhet

Rent juridiskt påverkas förmodligen inte gällande avtal av den rådande pandemin. Grundprincipen är att träffade avtal ska hållas. Det ställer krav på företagen att ha kontroll över vilka överenskommelser som finns och vilka avtal som är ingångna. En anna viktig del är att se till att de avtal som träffas just nu är juridiskt bindande. Onlineavtal som ska signeras behöver kunna styrkas med BankID eller någon annan säker autentisering. Ett annat alternativ är tvåfaktorsautentisering, där man kan använda en kombination av flera autentiseringstjänster.

Samtiden blir den nya framtiden – hemmajobben är här för att stanna

I dagarna har företag som Google, Twitter och Facebook gått ut och hävdat att de kommer fortsätta att stödja hemarbete även efter att pandemin är över. Det är bättre för miljön, för effektiviteten och för personalen. Mer än hälften av all de som nu tvingats jobba hemma föredrar det och vill gärna fortsätta. De ställer förstås krav på anställningsformer, regler och rutiner för hur vi kan hålla ihop ett företag med en utspridd organisation.

Det är dags att strimla pappren och ta steget över till onlineavtal.

QNOVA har flera olika typer av lösningar för eAvtal, eDokument och eSignering som passar de flesta typer av företag. Små företag klarar sig ofta med en enkel online-lösning med smarta templates där man kan skapa sina egna eAvtal och eOfferter. Du kan själv konfigurera systemet så att rätt personer ser rätt avtal, eller kan skapa nya avtal. Större företag med större verksamheter behöver ofta automatiserade eProcesser som integreras med affärssystem, ekonomisystem och CRM-system. Vi har färdiga integrationer för de flesta stora systemen och kan hjälpa till med att skapa nya skräddarsydda integrationer som passar dina behov. Läs mer om avtalshantering och eAvtal eller boka en personlig genomgång. Använd knappen i nedre högra hörnet.

Vill du ha gratis avtalsmallar?

Fyll i formuläret nedan så skickar vi alla avtalsmallar vi tagit fram.

ikon-paminnelser

Påminnelser

Ställ in egna automatiska påminnelser efter behov.

Du kan välja att få påminnelser på specifika datum eller återkommande varje månad, kvartal eller år. QNOVA ser till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade.

ikon-hantera-behorighet

Hantera behörigheter

Du kan själv hantera behörigheterna på grupp eller individnivå med vårt smarta administrationsverktyg.

Bestäm vem som ska få skapa avtal, redigera, radera och titta på avtalen. Skapa korrekt tillgänglighet till
samtliga avtal.

ikon-sakerhet

Extra hög säkerhet

QNOVA använder sig uteslutande av svenska leverantörer. Ingen information eller data från våra kunder lämnar
landets gränser.

QNOVA är svenskutvecklat och erhåller support i egen regi. Bland annat har QNOVA genomgått ett OWASP Top 10 utan anmärkning.

ikon-esignering

eSignering

Skapa avtal utifrån en mall eller PDF. Få kontroll på signeringsflödet, vem som har öppnat, signerat eller
returnerat. QNOVA eSignering är juridiskt godkänd och sker alltid med två-faktorsverifiering enligt eIDAS.

Användaren kan styra signeringsordning. Varje signerare kan signera med svenskt BankID, SMS-kod eller med
digital underskrift. Det skickas alltid ut meddelande när signeringen är klar till samtliga parter.

ikoner-qnova-smarta-falt

Smarta fält

Skapa värde med smarta fält. Lägg in den avtalsinformation som du behöver.

Gör dina egna uträkningar eller använd listor med förbestämda värden för att enkelt söka fram eller filtrera på
rätt information.

ikoner-qnova-dash

Överblick

Dashboard som sammanfattar allt det viktiga kring avtalen. Struktur efter avtalstyp och definierat med era egna
kategorier.

Användaren kan enkelt hitta avtalen, se aktuell status och snabbhantera avtalen. Samtidigt som du kan söka
efter avtal.