Logga in

Från avtal till fakturering

Vid nyvunnen kund är det enkelt att ta hand om det administrativa arbetet. Men tänk om varje säljare kunde lägga mer tid åt att just sälja, istället för att logga in i ett till system, mata in ytterligare information, bestämma när fakturering ska ske eller vem som ska ta hand om avtalet.
Processen från avtal till fakturering och sedan få betalt blir den faktiska vinsten efter att kunden har signerat avtalet. Med QNOVA Avtalshantering finns nu en integration till redovisningen och Fortnox, allt för att minimera det administrativa arbetet vid nyvunnen kund eller vid uppsättning av ny leverantör eller anställd.

Processen med QNova Avtalshantering är enkel

Ett avtal skapas utifrån en mall vilket skickas ut för digital signering. Värden kan ändras direkt i QNOVA Avtalshantering och när kunden väl signerat läggs resterande information in i systemet för att sedan generera data vidare till Fortnox. Allt per automatik utan att säljare eller andra ansvariga behöver involveras.
Detta skapar en snabb, effektiv och säker process vid nyvunnen kund. När informationen väl överförts till Fortnox innebär det att det kan skapas fakturor, betalas och bokföras per automatik. QNOVA Avtalshantering har hela avtalsprocessen, till och med vid avslut. Ett uppsagt eller utgånget avtal dyker upp i arkivet och data till Fortnox meddelar att avtalet avslutats, allt per automatik.

Mycket tid kan sparas

Först den faktiska tiden för en person att fakturera och att lägga in alla uppgifterna. Sedan att involvera alla andra och att dessa ska få tiden att förse varandra med information kan ta dagar. Tiden från avtal till fakturering kan därför dröja ett par veckor vilket också påverkar likviditeten i företaget.
Att spara tid är en del, men att inte glömma fakturera är en helt annan. Utebliven fakturering gynnar ingen, kunden kan bli fundersam och bokföringen blir lidande.
Gör som QNova Systems, länka samma QNOVA Avtalshantering med Fortnox och minimera administrationen vid nyvunnen kund!!

Vill du ha gratis avtalsmallar?

Fyll i formuläret nedan så skickar vi alla avtalsmallar vi tagit fram.

ikon-paminnelser

Påminnelser

Ställ in egna automatiska påminnelser efter behov.

Du kan välja att få påminnelser på specifika datum eller återkommande varje månad, kvartal eller år. QNOVA ser till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade.

ikon-hantera-behorighet

Hantera behörigheter

Du kan själv hantera behörigheterna på grupp eller individnivå med vårt smarta administrationsverktyg.

Bestäm vem som ska få skapa avtal, redigera, radera och titta på avtalen. Skapa korrekt tillgänglighet till
samtliga avtal.

ikon-sakerhet

Extra hög säkerhet

QNOVA använder sig uteslutande av svenska leverantörer. Ingen information eller data från våra kunder lämnar
landets gränser.

QNOVA är svenskutvecklat och erhåller support i egen regi. Bland annat har QNOVA genomgått ett OWASP Top 10 utan anmärkning.

ikon-esignering

eSignering

Skapa avtal utifrån en mall eller PDF. Få kontroll på signeringsflödet, vem som har öppnat, signerat eller
returnerat. QNOVA eSignering är juridiskt godkänd och sker alltid med två-faktorsverifiering enligt eIDAS.

Användaren kan styra signeringsordning. Varje signerare kan signera med svenskt BankID, SMS-kod eller med
digital underskrift. Det skickas alltid ut meddelande när signeringen är klar till samtliga parter.

ikon-hantera-behorighet

Smarta avtal

Med avtalshantering från QNOVA kan du styra vem som har behörighet att se vilket avtal. Behörigheterna hanteras med vårt smarta administrationsverktyg.

När ett dokument ska signeras skickar du enkelt ett sms med kod.

ikon-automationer

BankID

Dina avtal kan säkert och enkelt skrivas under med hjälp av BankID.

Det skickas alltid ut meddelande till samtliga parter när signeringen är klar.

ikoner-qnova-smarta-falt

Smarta fält

Skapa värde med smarta fält. Lägg in den avtalsinformation som du behöver.

Gör dina egna uträkningar eller använd listor med förbestämda värden för att enkelt söka fram eller filtrera på
rätt information.

ikoner-qnova-dash

Överblick

Dashboard som sammanfattar allt det viktiga kring avtalen. Struktur efter avtalstyp och definierat med era egna
kategorier.

Användaren kan enkelt hitta avtalen, se aktuell status och snabbhantera avtalen. Samtidigt som du kan söka
efter avtal.