Logga in

Likviditet – så får du kontroll

I rådande tider är det avgörande att snabbt få grepp om er likviditet och utvecklingen i ett kort och medellångt perspektiv. Genom att ha kontroll över likviditeten under en längre period ser ni direkt om det krävs långsiktiga åtgärder för finansieringen av bolaget. Det kan också efterfrågas kapitaltillskott från ägarna eller om det finns en strävan att utöka krediter hos externa långivare. Allt detta genom en väl genomarbetad likviditetsbudget och prognos.

Prognos för likviditet

För att kunna upprätta en likviditetsprognos krävs kontroll över samtliga leverantörsavtal och kundavtal för att få ett grepp om när betalningar skall ske. Vissa avtal löper över längre tid med årliga betalningar vilket kan slå hårt mot likviditeten under utsatta tidsperioder. I det långa perspektivet finns det också en risk kring de avtal som förlängs automatiskt. Vissa avtal kan automatiskt förlängas med flera år som då påverkar likviditeten i det långa perspektivet.

Samla samtliga kund- och leverantörsavtal i ett system och skapa förutsättningar för en säkrare kontroll på likviditetsbehovet. Att varje dag i veckan kunna se kostnader och intäkter ett år framåt gör naturligtvis möjligheterna större att kunna planera sin likviditet. Det skapar också en tydlig struktur kring de personer som är avtalsansvariga och ett engagemang att hålla ordning och reda.

Rapporter och alarm

Skapa ännu bättre förutsättningar med egna urval och rapporter. Du kan schemalägga och exportera information direkt i Excel-format för vidare analys. Alla ska kunna få samma helhetsbild eller endast ta del av sina avtal som påverkar likviditeten. Utöver likviditeten är det också viktigt att se hur länge avtalen löper och när nästa automatiska förnyelse kommer att ske. En notis eller att alltid se det i QNOVA Avtalshantering skapar en modernare arbetsplats.

Avtalshantering Dashboard

Börja nu med QNOVA Avtalshantering och säkerställ kontrollen inom en vecka.
Vår tjänst är molnbaserad och tillgänglig vart du än befinner dig.

Vill du ha gratis avtalsmallar?

Fyll i formuläret nedan så skickar vi alla avtalsmallar vi tagit fram.

ikon-paminnelser

Påminnelser

Ställ in egna automatiska påminnelser efter behov.

Du kan välja att få påminnelser på specifika datum eller återkommande varje månad, kvartal eller år. QNOVA ser till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade.

ikon-hantera-behorighet

Hantera behörigheter

Du kan själv hantera behörigheterna på grupp eller individnivå med vårt smarta administrationsverktyg.

Bestäm vem som ska få skapa avtal, redigera, radera och titta på avtalen. Skapa korrekt tillgänglighet till
samtliga avtal.

ikon-sakerhet

Extra hög säkerhet

QNOVA använder sig uteslutande av svenska leverantörer. Ingen information eller data från våra kunder lämnar
landets gränser.

QNOVA är svenskutvecklat och erhåller support i egen regi. Bland annat har QNOVA genomgått ett OWASP Top 10 utan anmärkning.

ikon-esignering

eSignering

Skapa avtal utifrån en mall eller PDF. Få kontroll på signeringsflödet, vem som har öppnat, signerat eller
returnerat. QNOVA eSignering är juridiskt godkänd och sker alltid med två-faktorsverifiering enligt eIDAS.

Användaren kan styra signeringsordning. Varje signerare kan signera med svenskt BankID, SMS-kod eller med
digital underskrift. Det skickas alltid ut meddelande när signeringen är klar till samtliga parter.

ikon-hantera-behorighet

Smarta avtal

Med avtalshantering från QNOVA kan du styra vem som har behörighet att se vilket avtal. Behörigheterna hanteras med vårt smarta administrationsverktyg.

När ett dokument ska signeras skickar du enkelt ett sms med kod.

ikon-automationer

BankID

Dina avtal kan säkert och enkelt skrivas under med hjälp av BankID.

Det skickas alltid ut meddelande till samtliga parter när signeringen är klar.

ikoner-qnova-smarta-falt

Smarta fält

Skapa värde med smarta fält. Lägg in den avtalsinformation som du behöver.

Gör dina egna uträkningar eller använd listor med förbestämda värden för att enkelt söka fram eller filtrera på
rätt information.

ikoner-qnova-dash

Överblick

Dashboard som sammanfattar allt det viktiga kring avtalen. Struktur efter avtalstyp och definierat med era egna
kategorier.

Användaren kan enkelt hitta avtalen, se aktuell status och snabbhantera avtalen. Samtidigt som du kan söka
efter avtal.