Logga in

QNOVA lanserar styrelsemodul till Rimaster

Rimaster har valt QNOVAs styrelsemodul QNOVA eStyrelse för hantering av koncernens elva bolag. Att skapa ordning och reda var huvudsyftet, vilket också resulterade i stora effektiviseringar för hela arbetsflödet kring styrelsemötena.

Styrelsedokumentation

En överskådlig vy som enkelt visar koncerners samtliga bolag, möten och dess dokumentation är en viktig detalj som QNOVA erbjuder. Att därefter kunna styra behörigheter utifrån varje bolags enskilda styrelse, dokument eller vy är något som QNova jobbat länge och väl med. Detta är viktigt då många styrelsemedlemmar befinner sig på olika platser i världen och ska därefter kunna se olika typer av information i systemet. Den största effektiviseringen som kommer spara tid för Rimaster är den digitala signeringen av styrelseprotokoll eller andra beslut. Det blir ett naturligt arbetsflöde i QNOVA för dokumentationshanteringen i styrelsearbetets alla faser.

Med en tydlig struktur att administrera styrelseflödet i QNOVA eStyrelse gör att implementeringen är enkel och det administrativa blir inte den extra börda som många känner. Som exempel att registrera in nya möten med tillhörande dokumentation, notifiera medlemmar när möten ska ske och när ny dokumentation har lagts till. En tydlig digital arbetsyta! Med tre knapptryck är mötet uppe och medlemmarna har tillgång till arbetsytan och kan med två knapptryck lägga till de rapporter som efterfrågas. Såväl finansiella Excel filer som bilder från produktionen.

QNOVAs styrelsemodul skapar ordning och reda:

  • Säker hantering av dokument
  • Finkornig behörighetsstruktur
  • Strukturerat arbetssätt
  • Inga lösa papper
  • Digital signering
  • Historiskt flöde
  • Tydliga arbetsytor
  • Enkel presentationsläge direkt under mötet

 


Övriga eTjänster


Det går också utmärkt att utöka QNOVA eStyrelse med någon av våra andra eTjänster. Att skapa en modernare arbetsplats för styrelsen kan vara första delen i en pågående digitalisering. QNOVA erbjuder även eAvtal, eSignering, eDokument och eProcess. Dessa kan alla kombineras tillsammans och skapa en modern digital arbetsplats.


 


Kontakta QNOVA om du är intresserad!

Vill du ha gratis avtalsmallar?

Fyll i formuläret nedan så skickar vi alla avtalsmallar vi tagit fram.

ikon-paminnelser

Påminnelser

Ställ in egna automatiska påminnelser efter behov.

Du kan välja att få påminnelser på specifika datum eller återkommande varje månad, kvartal eller år. QNOVA ser till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade.

ikon-hantera-behorighet

Hantera behörigheter

Du kan själv hantera behörigheterna på grupp eller individnivå med vårt smarta administrationsverktyg.

Bestäm vem som ska få skapa avtal, redigera, radera och titta på avtalen. Skapa korrekt tillgänglighet till
samtliga avtal.

ikon-sakerhet

Extra hög säkerhet

QNOVA använder sig uteslutande av svenska leverantörer. Ingen information eller data från våra kunder lämnar
landets gränser.

QNOVA är svenskutvecklat och erhåller support i egen regi. Bland annat har QNOVA genomgått ett OWASP Top 10 utan anmärkning.

ikon-esignering

eSignering

Skapa avtal utifrån en mall eller PDF. Få kontroll på signeringsflödet, vem som har öppnat, signerat eller
returnerat. QNOVA eSignering är juridiskt godkänd och sker alltid med två-faktorsverifiering enligt eIDAS.

Användaren kan styra signeringsordning. Varje signerare kan signera med svenskt BankID, SMS-kod eller med
digital underskrift. Det skickas alltid ut meddelande när signeringen är klar till samtliga parter.

ikon-hantera-behorighet

Smarta avtal

Med avtalshantering från QNOVA kan du styra vem som har behörighet att se vilket avtal. Behörigheterna hanteras med vårt smarta administrationsverktyg.

När ett dokument ska signeras skickar du enkelt ett sms med kod.

ikon-automationer

BankID

Dina avtal kan säkert och enkelt skrivas under med hjälp av BankID.

Det skickas alltid ut meddelande till samtliga parter när signeringen är klar.

ikoner-qnova-smarta-falt

Smarta fält

Skapa värde med smarta fält. Lägg in den avtalsinformation som du behöver.

Gör dina egna uträkningar eller använd listor med förbestämda värden för att enkelt söka fram eller filtrera på
rätt information.

ikoner-qnova-dash

Överblick

Dashboard som sammanfattar allt det viktiga kring avtalen. Struktur efter avtalstyp och definierat med era egna
kategorier.

Användaren kan enkelt hitta avtalen, se aktuell status och snabbhantera avtalen. Samtidigt som du kan söka
efter avtal.