ISO 45001 ersätter OHSAS 18001

Ny ISO-standard (ISO 45001) ersätter OHSAS 18001. Vad betyder ISO? ISO (Internationella standardiseringsorganisationen) är en gemensam organisation för nationella standardiseringsorganisationer. ISO:s huvuduppgift är att arbeta fram standarder för näringslivet för att underlätta utveckling och tillverkning av produkter och tjänster med syftet att underlätta handel av dessa. OHSAS 18001 Nuvarande standardmodell för arbetsmiljö heter OHSAS 18001. […]

Posted by

Sveriges Television väljer QNova Live

Sveriges Television väljer QNOVA eAvtal Sveriges Television (SVT) är den senaste i raden av våra kunder att gå över till vår molntjänst QNOVA eAvtal för att hantera sina avtal digitalt. Ett väldigt lyckat projekt Projektet har inneburit att lyfta Sveriges Television:s befintliga Avtalshanteringssystem från dagens plattform till vår molnet lösning. […]

Posted by

Checklista vid nyanställning

Checklista vid nyanställning QNOVA eProcess hjälper till med checklista vid nyanställning. Normalt sett är det en hel del rutiner som behöver följas vid en nyanställning. Det kan handla om materiella saker men även information som behöver förankras för att den nyanställde ska komma igång med sitt arbete. Saker att tänka […]

Posted by

System för reklamationshantering

System för reklamationshantering Reklamationshantering ser olika ut överallt. Vi har alla varit med om att att ha köpt någonting som visar sig vara felaktigt eller skadat. I de fallen är det viktigt att man gör en reklamation på produkten eller varan. Vad innebär reklamationshantering? Med att reklamera innebär att en kund meddelar […]

Posted by

Tillgänglighet en viktig faktor för moderna system

Tillgänglighet en viktig faktor för moderna system Tempot är högre idag och utvecklingen sker i raskare takt än vad den gjorde för 20 år sedan. Tillgänglighet är vardagsmat nu när vi kan kan kommunicera med varandra på ett helt annat sätt än tidigare. Smartphones, surfplattor, sociala medier och snabbare uppkoppling […]

Posted by

Helpdesk-system

QNOVA helpdesk system Det finns idag många standardsystem för Helpdesk & Servicedesk ärenden. QNOVAs kund har ett litet annat behov som bygger på att de vill kunna erbjuda sina slutkunder en helhetslösning, både själva tjänsten Helpdesk och även systemet. Det gör det väldigt enkelt för vår kund, de jobbar i […]

Posted by

Färdiga arbetsflöden för QNOVA eProcess

QNOVA lanserar färdiga rapportmallar för er som använder QNOVA eProcess Färdiga arbetsflöden/rapportmallar har varit efterfrågat en tid. Vilket i samband med lanseringen av QNOVA eProcess i slutet av November kommer vara tillgängligt via vårt mallbibliotek. Mallbiblioteket innehåller många olika typer av rapportflöden för att stödja olika typer av arbetsprocesser. Rapporterna […]

Posted by