Logga in

Avtalshantering för eHandel del 2: Anställda och inhyrda konsulter

avtalshantering för ehandel: anställda och konsulter

I första delen av avtalshantering för eHandel fokuserade vi på produkter, inköp, distributionsrättigheter och frakter. Den här gången tittar vi lite närmare på anställningsavtal och konsultavtal. För det krävs ju människor för att hantera den digitala världen.

eHandelsavtalet

eHandelsavtalet är fackförbundet Handels kollektivavtal för anställda inom eHandel. Det reglerar arbetstider och så vidare. Det är inte säkert att dina anställda är anslutna till handels. Det finns flera olika fackförbund som hanterar eHandels-anställda. Det är ju inte heller en självklarhet att dina anställda är fackligt anslutna. Däremot är det säkert att de har ett anställningsavtal.

Anställningsavtal

Anställningsavtalet är ett skriftligt bevis på anställningen och vilka villkor som är av väsentlig betydelse. Enligt LAS ska alla anställda få ett skriftligt avtal inom en månad efter de börjat sin anställning. Anställningsavtalet innehåller grundläggande uppgifter om företag, adress och så vidare men också uppgifter om anställningsform, lön, löneförmåner och arbetstider. Om det finns kollektivavtal så reglerar det flera av de viktiga anställningsvillkoren. Om det inte finns är det mycket som ska avtalas och memoreras. Både för den anställde och företaget.

Anställningsavtalet gäller endast om det är undertecknat av både företaget och den anställde. För att undvika framtida missförstånd och tvister är det bra att använda en elektronisk signatur så att det blir juridiskt bindande. Det har dessutom den goda egenskapen att man kan klara ut anställningsvillkor och avtalsskrivning på distans om man så önskar.

Det du behöver ha koll på med dina anställningsavtal är: anställningsformer, uppsägningstider, lön, löneförmåner, semesterdagar, pensionsavsättningar, övertidsersättningar, sjukförsäkring, eventuell sjuklön och avtalade löneförhöjningar.

Konsultavtal

Om du driver en eHandel har du förmodligen ett antal personer knutna till dig som inte är anställda. Det kan till exempel vara utvecklare, sökmotor-optimerare, tekniska konsulter, fotografer, skribenter och så vidare. Helt enkelt människor som du använder på regelbunden basis som inte är anställda på företaget som driver eHandeln. Förutom grundläggande information som även ingår i anställningsavtal så är det viktigt att konsultavtalet reglerar uppdragets art, ersättning och upphovsrätt. Dessutom är det vanligt att ett konsultavtal även innefattar sekretessvillkor liknande ett NDA-avtal. Vissa konsultavtal har även villkor som innefattar konkurrensförbud eller exklusivitet för en viss bransch eller verksamhet.

Även konsultavtal behöver signeras av båda parter för att vara juridiskt gällande. Med digital signatur kan du enkelt anställa konsulter i andra delar av landet eller till och med utomlands utan att behöva skicka papper som aldrig kommer tillbaka.

Det du behöver ha koll på med dina konsultavtal är: uppsägningstider, ersättningar, uppdragets begränsningar, eventuella villkor för uppdraget, sekretesstid och eventuell konkurrensbegränsningstid.

I första delen av avtalshantering för eHandel beskrev vi avtalshantering för inköp, distribution och frakter.

I sista delen av avtalshantering för eHandel fokuserar vi på avtal du har rörande marknadsföring, till exempel influencers, sponsring och produktplaceringar.

» Läs mer och skaffa avtalshantering för eHandel här.

Är du nyfiken och vill veta mer om hur du får en smart avtalshantering för eHandel kontakta QNOVA på
013-465 54 70 eller info @ qnova.se.

Vill du ha gratis avtalsmallar?

Fyll i formuläret nedan så skickar vi alla avtalsmallar vi tagit fram.

ikon-paminnelser

Påminnelser

Ställ in egna automatiska påminnelser efter behov.

Du kan välja att få påminnelser på specifika datum eller återkommande varje månad, kvartal eller år. QNOVA ser till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade.

ikon-hantera-behorighet

Hantera behörigheter

Du kan själv hantera behörigheterna på grupp eller individnivå med vårt smarta administrationsverktyg.

Bestäm vem som ska få skapa avtal, redigera, radera och titta på avtalen. Skapa korrekt tillgänglighet till
samtliga avtal.

ikon-sakerhet

Extra hög säkerhet

QNOVA använder sig uteslutande av svenska leverantörer. Ingen information eller data från våra kunder lämnar
landets gränser.

QNOVA är svenskutvecklat och erhåller support i egen regi. Bland annat har QNOVA genomgått ett OWASP Top 10 utan anmärkning.

ikon-esignering

eSignering

Skapa avtal utifrån en mall eller PDF. Få kontroll på signeringsflödet, vem som har öppnat, signerat eller
returnerat. QNOVA eSignering är juridiskt godkänd och sker alltid med två-faktorsverifiering enligt eIDAS.

Användaren kan styra signeringsordning. Varje signerare kan signera med svenskt BankID, SMS-kod eller med
digital underskrift. Det skickas alltid ut meddelande när signeringen är klar till samtliga parter.

ikon-hantera-behorighet

Smarta avtal

Med avtalshantering från QNOVA kan du styra vem som har behörighet att se vilket avtal. Behörigheterna hanteras med vårt smarta administrationsverktyg.

När ett dokument ska signeras skickar du enkelt ett sms med kod.

ikon-automationer

BankID

Dina avtal kan säkert och enkelt skrivas under med hjälp av BankID.

Det skickas alltid ut meddelande till samtliga parter när signeringen är klar.

ikoner-qnova-smarta-falt

Smarta fält

Skapa värde med smarta fält. Lägg in den avtalsinformation som du behöver.

Gör dina egna uträkningar eller använd listor med förbestämda värden för att enkelt söka fram eller filtrera på
rätt information.

ikoner-qnova-dash

Överblick

Dashboard som sammanfattar allt det viktiga kring avtalen. Struktur efter avtalstyp och definierat med era egna
kategorier.

Användaren kan enkelt hitta avtalen, se aktuell status och snabbhantera avtalen. Samtidigt som du kan söka
efter avtal.