Avtalshantering för eHandel del 3: Marknadsföring, influencers och sponsring

Avtalshantering för eHandel del 3: Marknadsföring, influencers och sponsring

Avtalshantering för eHandel del 3: Marknadsföring, influencers och sponsring

Avtalshantering för eHandel

I de två tidigare delarna av avtalshantering för eHandel har vi tittat på inköp, distributionsrättigheter, frakter, anställda och konsulter. Nu avslutar vi genomgången av avtalshantering för eHandel med att se över avtalshanteringen för marknadsföringsåtgärder.

Marknadsföring kräver avtal.

En eHandel klarar sig inte på egen hand. Det krävs marknadsföring för att få den att fungera. Marknadsföring kan bland annat ske via annonsering, sociala medier, influencers och sponsring. Allt detta kräver avtal. Avtal som du behöver ha koll på och som är viktiga för ditt företags överlevnad. Nu går vi iland med avtalshantering för eHandel.

En del av de avtal du har gällande marknadsföring gränsar till de konsultavtal vi beskrev förra gången. Du har förmodligen någon som sköter dina sociala medier, skriver bloggar och hanterar din närvaro på viktiga plattformar. Eftersom vi redan nämnt dem summerar vi bara vad du behöver tänka på gällande avtalen: uppsägningstider, ersättningar, uppdragets begränsningar, eventuella villkor för uppdraget, sekretesstid och eventuell konkurrensbegränsningstid.

Influencers behöver tydligare avtal.

En influencer är ju inte bara en marknadsförare för ditt företag. De tar ju på sig rollen att vara ambassadörer för din eHandel, ditt varumärke och dina produkter. Därför är det viktigt att komplettera influenceravtalen med uppförandekoder och ännu tydligare konkurrensklausuler. Du vill ju inte att en influencer även agerar för en av dina konkurrenter under samma tidsrymd. Eller att en influencer går ut i tidningen och baktalar dina produkter och ditt företag i en artikel samtidigt som de tar betalt för att visa dem på sina egna kanaler.

Tänk på att ha ett signerat influenceravtal. Med en digital signatur är det lätt att reda ut eventuella missförstånd.

Det du behöver ha koll på med dina influenceravtal är: uppsägningstider, ersättningar, uppdragets art, eventuella villkor för uppdraget, uppförandekoder, sekretesstid och konkurrensbegränsningsklausuler.

Sponsringsavtal kan liknas vid influencer-avtal.

eller en organisation. Det är viktigt att inkludera villkor för uppförande, konkurrensklausuler och liknande direkt så att det inte uppstår några onödiga diskussioner. Om du väljer att sponsra ett evenemang blir situationen lite annorlunda. Det är ju svårt för arrangörerna att lastas för saker som aktiva på evenemanget gör. De kan inte heller bestämma över besökare eller aktiva personers egna sponsrings- eller reklamavtal.

Det du behöver ha koll på med dina sponsringsavtal är: uppsägningstider, ersättningar, eventuella evenemang, eventuella villkor för uppdraget, uppförandekoder, sekretesstid och eventuell konkurrensbegränsning.

I första delen av avtalshantering för eHandel beskrev vi avtalshantering för inköp, distribution och frakter.

Den andra delen av avtalshantering för eHandel handlade om anställda och konsulter.

» Läs mer och skaffa avtalshantering för eHandel här.

Är du nyfiken och vill veta mer om hur du får en smart avtalshantering för eHandel 
QNOVA på 013-465 54 70 eller info @ qnova.se.