Logga in

Avtalshantering för eHandel del 3: Marknadsföring, influencers och sponsring

Avtalshantering för eHandel

I de två tidigare delarna av avtalshantering för eHandel har vi tittat på inköp, distributionsrättigheter, frakter, anställda och konsulter. Nu avslutar vi genomgången av avtalshantering för eHandel med att se över avtalshanteringen för marknadsföringsåtgärder.

Marknadsföring kräver avtal.

En eHandel klarar sig inte på egen hand. Det krävs marknadsföring för att få den att fungera. Marknadsföring kan bland annat ske via annonsering, sociala medier, influencers och sponsring. Allt detta kräver avtal. Avtal som du behöver ha koll på och som är viktiga för ditt företags överlevnad. Nu går vi iland med avtalshantering för eHandel.

En del av de avtal du har gällande marknadsföring gränsar till de konsultavtal vi beskrev förra gången. Du har förmodligen någon som sköter dina sociala medier, skriver bloggar och hanterar din närvaro på viktiga plattformar. Eftersom vi redan nämnt dem summerar vi bara vad du behöver tänka på gällande avtalen: uppsägningstider, ersättningar, uppdragets begränsningar, eventuella villkor för uppdraget, sekretesstid och eventuell konkurrensbegränsningstid.

Influencers behöver tydligare avtal.

En influencer är ju inte bara en marknadsförare för ditt företag. De tar ju på sig rollen att vara ambassadörer för din eHandel, ditt varumärke och dina produkter. Därför är det viktigt att komplettera influenceravtalen med uppförandekoder och ännu tydligare konkurrensklausuler. Du vill ju inte att en influencer även agerar för en av dina konkurrenter under samma tidsrymd. Eller att en influencer går ut i tidningen och baktalar dina produkter och ditt företag i en artikel samtidigt som de tar betalt för att visa dem på sina egna kanaler.

Tänk på att ha ett signerat influenceravtal. Med en digital signatur är det lätt att reda ut eventuella missförstånd.

Det du behöver ha koll på med dina influenceravtal är: uppsägningstider, ersättningar, uppdragets art, eventuella villkor för uppdraget, uppförandekoder, sekretesstid och konkurrensbegränsningsklausuler.

Sponsringsavtal kan liknas vid influencer-avtal.

eller en organisation. Det är viktigt att inkludera villkor för uppförande, konkurrensklausuler och liknande direkt så att det inte uppstår några onödiga diskussioner. Om du väljer att sponsra ett evenemang blir situationen lite annorlunda. Det är ju svårt för arrangörerna att lastas för saker som aktiva på evenemanget gör. De kan inte heller bestämma över besökare eller aktiva personers egna sponsrings- eller reklamavtal.

Det du behöver ha koll på med dina sponsringsavtal är: uppsägningstider, ersättningar, eventuella evenemang, eventuella villkor för uppdraget, uppförandekoder, sekretesstid och eventuell konkurrensbegränsning.

I första delen av avtalshantering för eHandel beskrev vi avtalshantering för inköp, distribution och frakter.

Den andra delen av avtalshantering för eHandel handlade om anställda och konsulter.

» Läs mer och skaffa avtalshantering för eHandel här.

Är du nyfiken och vill veta mer om hur du får en smart avtalshantering för eHandel 
QNOVA på 013-465 54 70 eller info @ qnova.se.

Vill du ha gratis avtalsmallar?

Fyll i formuläret nedan så skickar vi alla avtalsmallar vi tagit fram.

ikon-paminnelser

Påminnelser

Ställ in egna automatiska påminnelser efter behov.

Du kan välja att få påminnelser på specifika datum eller återkommande varje månad, kvartal eller år. QNOVA ser till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade.

ikon-hantera-behorighet

Hantera behörigheter

Du kan själv hantera behörigheterna på grupp eller individnivå med vårt smarta administrationsverktyg.

Bestäm vem som ska få skapa avtal, redigera, radera och titta på avtalen. Skapa korrekt tillgänglighet till
samtliga avtal.

ikon-sakerhet

Extra hög säkerhet

QNOVA använder sig uteslutande av svenska leverantörer. Ingen information eller data från våra kunder lämnar
landets gränser.

QNOVA är svenskutvecklat och erhåller support i egen regi. Bland annat har QNOVA genomgått ett OWASP Top 10 utan anmärkning.

ikon-esignering

eSignering

Skapa avtal utifrån en mall eller PDF. Få kontroll på signeringsflödet, vem som har öppnat, signerat eller
returnerat. QNOVA eSignering är juridiskt godkänd och sker alltid med två-faktorsverifiering enligt eIDAS.

Användaren kan styra signeringsordning. Varje signerare kan signera med svenskt BankID, SMS-kod eller med
digital underskrift. Det skickas alltid ut meddelande när signeringen är klar till samtliga parter.

ikon-hantera-behorighet

Smarta avtal

Med avtalshantering från QNOVA kan du styra vem som har behörighet att se vilket avtal. Behörigheterna hanteras med vårt smarta administrationsverktyg.

När ett dokument ska signeras skickar du enkelt ett sms med kod.

ikon-automationer

BankID

Dina avtal kan säkert och enkelt skrivas under med hjälp av BankID.

Det skickas alltid ut meddelande till samtliga parter när signeringen är klar.

ikoner-qnova-smarta-falt

Smarta fält

Skapa värde med smarta fält. Lägg in den avtalsinformation som du behöver.

Gör dina egna uträkningar eller använd listor med förbestämda värden för att enkelt söka fram eller filtrera på
rätt information.

ikoner-qnova-dash

Överblick

Dashboard som sammanfattar allt det viktiga kring avtalen. Struktur efter avtalstyp och definierat med era egna
kategorier.

Användaren kan enkelt hitta avtalen, se aktuell status och snabbhantera avtalen. Samtidigt som du kan söka
efter avtal.