Logga in

Vår lösning hjälper Städbolag med ärendehantering

Vår lösning för ärendehantering hjälper ansvariga personer i ett städbolag att styra verksamheten ute på fältet.
Kunderna till ett städbolag skiljer sig åt och kan t ex vara kommuner, landsting, företag, skolor eller privatpersoner. När ett städbolag knyter ett avtal med någon av dessa så är det normalt att man går igenom vilken städning som ska utföras för respektive kund. Man tar fram en åtgärdslista på vad som ska göras och hur ofta. Sammanställningen av åtgärdslistan och kundens specifika behov leder fram till ett städschema som är unikt för varje kund.

En lokalvårdare som är van att städa hos samma kund vecka ut och vecka in klarar arbetet på ren rutin. Men vad händer om någon blir sjuk eller hastigt slutar och arbetet måste fördelas om? Problemet är det samma i små och stora städbolag som hanterar flertalet kunder. Med vår lösning kan planeringsansvarig snabbt se över arbetsfördelningen, fördela om arbetet och skicka ut informationen till den lokalvårdare som ska utföra städningen.

Planeringsansvarig arbetar från PC

Planeringsansvarig är ofta sammanhållande chef inom städbolaget. I större städbolag så kan det finnas fler personer som ansvarar för planeringen inom varje segment eller område.
I QNovas ärendehanteringssystem finns ett kundkort där man fyller i adress till företaget, kontaktperson och kontaktuppgifter till den man avtalat städschemat med. Kundens specifika behov sammanställs i kundkortet och därefter fyller man i städschema för de dagar som kunden önskar städ.
Planeringsansvarigs arbetsuppgifter i systemet kan se ut enligt följande:

  • Arbetar i första hand från PC
  • Registrerar kunder / företag
  • Fyller i avtalat städschema för varje kund
  • Planerar lokalvårdare per städuppdrag /dag
  • Följer upp städuppdrag

Lokalvårdaren tar emot städuppdrag i mobilen

Lokalvårdaren kan enkelt se vilka städuppdrag som är inplanerade samt läsa mer om vad som förväntas av varje uppdrag. Här får lokalvårdaren information om något ändrats sen den senaste städningen. Behöver städförrådet fyllas på? Missades någon del i städningen senast?
För att få ut mest effekt av systemet så är det viktigt att lokalvårdaren återkopplar till planeringsansvarig när städningen är utförd. Lokalvårdarens främsta arbetsuppgifter i systemet skulle kunna vara:

  • Ta emot städuppdrag i telefon från planeringsansvarig
  • Få information om veckans städuppdrag (kunder, plats, tid, uppdrag)
  • Genomföra städuppdrag
  • Återkoppla städuppdrag (rapportera avvikelser) till planeringsansvarig

Kontakta QNOVA för mer information

Vill du ha gratis avtalsmallar?

Fyll i formuläret nedan så skickar vi alla avtalsmallar vi tagit fram.

ikon-paminnelser

Påminnelser

Ställ in egna automatiska påminnelser efter behov.

Du kan välja att få påminnelser på specifika datum eller återkommande varje månad, kvartal eller år. QNOVA ser till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade.

ikon-hantera-behorighet

Hantera behörigheter

Du kan själv hantera behörigheterna på grupp eller individnivå med vårt smarta administrationsverktyg.

Bestäm vem som ska få skapa avtal, redigera, radera och titta på avtalen. Skapa korrekt tillgänglighet till
samtliga avtal.

ikon-sakerhet

Extra hög säkerhet

QNOVA använder sig uteslutande av svenska leverantörer. Ingen information eller data från våra kunder lämnar
landets gränser.

QNOVA är svenskutvecklat och erhåller support i egen regi. Bland annat har QNOVA genomgått ett OWASP Top 10 utan anmärkning.

ikon-esignering

eSignering

Skapa avtal utifrån en mall eller PDF. Få kontroll på signeringsflödet, vem som har öppnat, signerat eller
returnerat. QNOVA eSignering är juridiskt godkänd och sker alltid med två-faktorsverifiering enligt eIDAS.

Användaren kan styra signeringsordning. Varje signerare kan signera med svenskt BankID, SMS-kod eller med
digital underskrift. Det skickas alltid ut meddelande när signeringen är klar till samtliga parter.

ikon-hantera-behorighet

Smarta avtal

Med avtalshantering från QNOVA kan du styra vem som har behörighet att se vilket avtal. Behörigheterna hanteras med vårt smarta administrationsverktyg.

När ett dokument ska signeras skickar du enkelt ett sms med kod.

ikon-automationer

BankID

Dina avtal kan säkert och enkelt skrivas under med hjälp av BankID.

Det skickas alltid ut meddelande till samtliga parter när signeringen är klar.

ikoner-qnova-smarta-falt

Smarta fält

Skapa värde med smarta fält. Lägg in den avtalsinformation som du behöver.

Gör dina egna uträkningar eller använd listor med förbestämda värden för att enkelt söka fram eller filtrera på
rätt information.

ikoner-qnova-dash

Överblick

Dashboard som sammanfattar allt det viktiga kring avtalen. Struktur efter avtalstyp och definierat med era egna
kategorier.

Användaren kan enkelt hitta avtalen, se aktuell status och snabbhantera avtalen. Samtidigt som du kan söka
efter avtal.