Logga in

Nu behöver du rapportera tjänsteställe för dina anställda.

Nu behöver du rapportera tjänsteställe

Enligt en ny lag ska du från och med den 1 januari 2023 som arbetsgivare ange tjänsteställe för dina anställda på individnivå i din arbetsgivardeklaration. Det kan bli ett rejält arbete att ta fram om man har många anställda. Vi går igenom reglerna.

Vad innebär tjänsteställe?

Det här är inte riktigt så enkelt som man kan tro. Det finns både en huvudregel, en alternativregel och en undantagsregel. Vi börjar med det enkla; huvudregeln. En anställds tjänsteställe är arbetsplatsens adress och ort där den anställde har möjlighet att utföra huvuddelen av sin arbetstid, i arbetsgivarens lokaler. En anställd kan bara ha ett tjänsteställe. Det är arbetsgivaren som beslutar om tjänsteställe.

Vad innebär alternativregeln och undantagsregeln?

Alternativregeln gäller för yrken som har ett arbete som hela tiden växlar eller är under förflyttning. Det kan till exempel vara piloter, chaufförer, montörer och annan ambulerande personal. I dessa fall är arbetsplatsen den plats där den anställde hämtar/lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter.

Undantagsregeln kan gälla om varken huvudregeln eller alternativregeln stämmer. Det är yrken som byggnadsarbetare, anläggningsarbetare, anställda på bemanningsföretag, musiker, artister. Den anställde arbetar på olika platser och besöker sällan arbetsgivaren lokaler. I detta fall blir bostaden tjänsteställe då inget naturligt tjänsteställe kan pekas ut. 

Vad gäller för hybridarbetsplatser och distansarbete?

Hybridarbete innebär att du som arbetsgivare erbjuder möjlighet att en del av arbetstiden utförs i till exempel den egna bostaden. Om du som arbetsgivare även tillhandahåller en arbetsplats där arbetsgivaren kan utföra sitt arbete räknas den som tjänsteställe, enligt huvudregeln. Det gäller även om den anställde har möjlighet att arbeta på andra platser mer än 50% av tiden.

Distansarbete kan i vissa fall bli på annan plats än i arbetsgivarens lokaler även om arbetstagaren har en arbetsplats där. Det kräver att ett avtal mellan arbetsgivare och arbetstagaren om att den anställde ska utföra huvuddelen av sitt arbete på en specifik angiven plats som inte är i arbetsgivaren lokaler. Om den anställde själv kan avgöra var den vill utföra sina arbetsuppgifter ska huvudregeln träda i kraft.

Lägg in tjänsteställe i din digitala avtalshantering.

Arbetsgivaredeklaration på individnivå, AGI, ska lämnas varje månad och du ska rapportera tjänsteställe varje gång. Den nya lagen innebär därför ett rejält merarbete för företag med många anställda, eller med anställda som växlar arbetsform. Med en smart avtalshantering kan man snabbt få en överblick över tjänsteställe för samtliga anställda.

QNOVA avtalshantering är förberett för den nya lagen. Det finns ett färdigt fält för tjänsteställe på alla våra anställningsavtal och mallar för anställningavtal. Med en smartare avtalshantering kan du fokusera på verksamheten.

Vill du veta mer om smart avtalshantering? Kontakta QNOVA på 013-465 54 70 eller 
info @ qnova.se.

Vill du veta mer om QNOVAs lösning?

Vi har avtalslösningar för alla typer av företag. Prova gratis i 30 dagar!

Vill du veta mer om QNOVA eAvtal?

Med vårt system kan du hantera allt ifrån avtal till prenumerationer, licenser och försäkringar. Prova gratis i 30 dagar!

ikon-paminnelser

Påminnelser

Ställ in egna automatiska påminnelser efter behov.

Du kan välja att få påminnelser på specifika datum eller återkommande varje månad, kvartal eller år. QNOVA ser till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade.

ikon-hantera-behorighet

Hantera behörigheter

Du kan själv hantera behörigheterna på grupp eller individnivå med vårt smarta administrationsverktyg.

Bestäm vem som ska få skapa avtal, redigera, radera och titta på avtalen. Skapa korrekt tillgänglighet till
samtliga avtal.

ikon-sakerhet

Extra hög säkerhet

QNOVA använder sig uteslutande av svenska leverantörer. Ingen information eller data från våra kunder lämnar
landets gränser.

QNOVA är svenskutvecklat och erhåller support i egen regi. Bland annat har QNOVA genomgått ett OWASP Top 10 utan anmärkning.

ikon-esignering

eSignering

Skapa avtal utifrån en mall eller PDF. Få kontroll på signeringsflödet, vem som har öppnat, signerat eller
returnerat. QNOVA eSignering är juridiskt godkänd och sker alltid med två-faktorsverifiering enligt eIDAS.

Användaren kan styra signeringsordning. Varje signerare kan signera med svenskt BankID, SMS-kod eller med
digital underskrift. Det skickas alltid ut meddelande när signeringen är klar till samtliga parter.

ikon-hantera-behorighet

Smarta avtal

Med avtalshantering från QNOVA kan du styra vem som har behörighet att se vilket avtal. Behörigheterna hanteras med vårt smarta administrationsverktyg.

När ett dokument ska signeras skickar du enkelt ett sms med kod.

ikon-automationer

BankID

Dina avtal kan säkert och enkelt skrivas under med hjälp av BankID.

Det skickas alltid ut meddelande till samtliga parter när signeringen är klar.

ikoner-qnova-smarta-falt

Smarta fält

Skapa värde med smarta fält. Lägg in den avtalsinformation som du behöver.

Gör dina egna uträkningar eller använd listor med förbestämda värden för att enkelt söka fram eller filtrera på
rätt information.

ikoner-qnova-dash

Överblick

Dashboard som sammanfattar allt det viktiga kring avtalen. Struktur efter avtalstyp och definierat med era egna
kategorier.

Användaren kan enkelt hitta avtalen, se aktuell status och snabbhantera avtalen. Samtidigt som du kan söka
efter avtal.