Logga in

Hantera dina programvarulicenser smartare med digital avtalshantering

Att hantera mjukvarulicenser och programvarulicenser kräver en hel del administration. Redan i ganska små företag är det lätt att det hamnar mellan stolarna. Och med SaaS är det inte lättare att hantera alla prenumerationer. Vi hjälper dig att minska administrationen och spara pengar.

Varför behöver du hantera dina programvarulicenser?

Alla företag, oavsett bransch eller inriktning, har behov av olika typer av programvaror. Ni har köpt programvarorna med någon form av licens som styr användning, antal användare, livslängd, support och så vidare. IT avdelningarna hanterar ofta licenser och försöker matcha antalet licenser med behovet för att hantera kostnaderna. Redan här finns det svårigheter. Versioner, uppdateringar och End-of-Life är bara början. Prenumerationer med olika löptider. Supporttider som tar slut. Personal som slutar. Verksamhet som växer eller minskar. Kostnaden för flera enanvändar-avtal jämfört med fleranvändar-avtal och så vidare. Kort och gått. Det fungerar inte med bara en notislapp på en vägg.

Hur fungerar hantering av programvarulicenser?

Hantering av programvarulicenser (SLM, Software License Management) anger och dokumenterar de programvaror som företaget använder. Förutom det uppenbara att ha ett tillräckligt antal licenser och rätt versioner ska det också beskriva hur programvarorna används så att det inte strider mot ert slutanvändaravtal (EULA, End User License Agreement).

Hanteringen av licenser är en viktig del av hela hanteringen av programvarutillgångar (SAM, Software Assets Management) vilket i sin tur är nödvändig för hela hanteringen av IT-tillgångar (ITAM, IT Asset Management). En effektiv hantering av programvarulicenser är självklarhet för en lönsam IT avdelning.

Hur påverkar SaaS hanteringen av programvarulicenser?

SaaS, Software as a Service, är idag det vanligaste sättet att leverera programvaror. Det innebär att företagen inte har en fysisk produkt utan att programvaran ligger i en moln-lösning. Det finns två varianter av SaaS, en där du laddar ner och installerar programvaran på din hårddisk och en där programvaran och alla data hanteras online. I det första fallet monitoreras programvaran hela tiden från molnet så att du har (möjlighet till) den senaste versionen och att du betalt din licensavgift.

SaaS lösningar och andra prenumerationslösningar, till exempel på streaming-tjänster, försvårar ofta ytterligare hanteringen av licenser eftersom de har olika betalningstider och betalningsdagar. Dessutom har ofta SaaS-lösningar en mängd olika typer av abonnemang med olika funktioner, användare och rättigheter. En stor källa till administrativa problem med andra ord.

Använd en smart avtalshantering till dina programvarulicenser.

Som synes behöver ni hantera och övervaka en mängd med information. Antalet licenser och betalningsdagar är bara början. Med en smart avtalshantering är det enkelt att själv skapa de funktioner ni vill ha koll på. Licenstyper, användningsrättigheter och specifika användare är bara några saker som med fördel kan implementeras i QNOVA avtalshantering. Du kan givetvis få påminnelser om utgående avtal eller vem som ska ta över licensen om någon slutar.

Vill du veta mer om hur du kan anpassa QNOVA avtalshantering för att hantera dina programvarulicenser?
Kontakta QNOVA på 013-465 54 70 eller info@qnova.se.

Vill du veta mer om QNOVAs lösning?

Vi har avtalslösningar för alla typer av företag. Prova gratis i 30 dagar!

Vill du veta mer om QNOVA eAvtal?

Med vårt system kan du hantera allt ifrån avtal till prenumerationer, licenser och försäkringar. Prova gratis i 30 dagar!

ikon-paminnelser

Påminnelser

Ställ in egna automatiska påminnelser efter behov.

Du kan välja att få påminnelser på specifika datum eller återkommande varje månad, kvartal eller år. QNOVA ser till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade.

ikon-hantera-behorighet

Hantera behörigheter

Du kan själv hantera behörigheterna på grupp eller individnivå med vårt smarta administrationsverktyg.

Bestäm vem som ska få skapa avtal, redigera, radera och titta på avtalen. Skapa korrekt tillgänglighet till
samtliga avtal.

ikon-sakerhet

Extra hög säkerhet

QNOVA använder sig uteslutande av svenska leverantörer. Ingen information eller data från våra kunder lämnar
landets gränser.

QNOVA är svenskutvecklat och erhåller support i egen regi. Bland annat har QNOVA genomgått ett OWASP Top 10 utan anmärkning.

ikon-esignering

eSignering

Skapa avtal utifrån en mall eller PDF. Få kontroll på signeringsflödet, vem som har öppnat, signerat eller
returnerat. QNOVA eSignering är juridiskt godkänd och sker alltid med två-faktorsverifiering enligt eIDAS.

Användaren kan styra signeringsordning. Varje signerare kan signera med svenskt BankID, SMS-kod eller med
digital underskrift. Det skickas alltid ut meddelande när signeringen är klar till samtliga parter.

ikon-hantera-behorighet

Smarta avtal

Med avtalshantering från QNOVA kan du styra vem som har behörighet att se vilket avtal. Behörigheterna hanteras med vårt smarta administrationsverktyg.

När ett dokument ska signeras skickar du enkelt ett sms med kod.

ikon-automationer

BankID

Dina avtal kan säkert och enkelt skrivas under med hjälp av BankID.

Det skickas alltid ut meddelande till samtliga parter när signeringen är klar.

ikoner-qnova-smarta-falt

Smarta fält

Skapa värde med smarta fält. Lägg in den avtalsinformation som du behöver.

Gör dina egna uträkningar eller använd listor med förbestämda värden för att enkelt söka fram eller filtrera på
rätt information.

ikoner-qnova-dash

Överblick

Dashboard som sammanfattar allt det viktiga kring avtalen. Struktur efter avtalstyp och definierat med era egna
kategorier.

Användaren kan enkelt hitta avtalen, se aktuell status och snabbhantera avtalen. Samtidigt som du kan söka
efter avtal.