Ju effektivare och smidigare reklamationshanteringen fungerar desto mer pengar finns det att spara. En smidig reklamationshantering leder ofta till nöjdare kunder. De flesta företag sysslar med reklamationshantering på ett eller annat vis. Därför har vi gått in och hjälpt flera av våra kunder som saknat en IT-lösning med att hantera sina reklamationer. Vissa av våra kunder har olika hantering för olika typer av reklamationer vilket innebär att att ärendehanteringen kan se olika ut. Med vår produkt blir man dock inte låst till ett flöde.

Dynamiskt system för reklamationer

Vårt ärendehanteringssystem klarar de flesta typer av digitala flöden eftersom det är väldigt flexibelt och dynamiskt.
Tillsammans med kunden via en workshop så går man igenom vilken typ av information som ska hanteras i reklamationen och vilken typ av instanser som reklamationsrapporten ska skickas emellan. Man designar helt enkelt ett flöde och sätter upp detta tillsammans med kunden. Vår produkt klarar detta utan att man behöver gå in i koden och ändra. Som administratör kan man istället göra det direkt via gränssnittet. Med hjälp av olika mallar så kan man hantera olika typer av flöden i vårt ärendehanteringssystem där tex en av mallarna handlar om reklamationer och en annan mall handlar om avvikelsehantering. Som kund kan du bygga upp dina egna flöden eller så hjälper vi er hela vägen och levererar en färdig lösning utifrån era behov och förutsättningar.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer!

Eller besök vår sida om QNOVA eProcess