Single Sign-on simplifies

Single Sign-on is a concept that means you only need to login with username and password once to access multiple services. As a user, one does not have to remember multiple usernames and passwords in the daily work. QNova Systems has helped many clients to get this type of solution […]

Posted by

Har ni missat att säga upp avtalet?

Idag föreställer man sig att de flesta större verksamheter har IT-system till sin hjälp för att bedriva verksamheten. Så är också ofta fallet men faktum är att vi mer än en gång stött på företag som fortfarande använder papper och pärm för att dokumentera viktig information. Just papper och penna är väldigt vanligt […]

Posted by

Helpdesk-system

Det finns idag många standardsystem för Helpdesk & Servicedesk ärenden. QNovas kund har ett litet annat behov som bygger på att de vill kunna erbjuda sina slutkunder en helthetslösning, både själva tjänsten Helpdesk och även systemet. Det gör det väldigt enkelt för vår kund, de jobbar i samma system oavsett vilken […]

Posted by

Färdiga arbetsflöden för QNOVA eProcess

QNOVA lanserar färdiga rapportmallar för er som använder QNOVA eProcess Färdiga arbetsflöden/rapportmallar har varit efterfrågat en tid. Vilket i samband med lanseringen av QNOVA eProcess i slutet av November kommer vara tillgängligt via vårt mallbibliotek. Mallbiblioteket innehåller många olika typer av rapportflöden för att stödja olika typer av arbetsprocesser. Rapporterna […]

Posted by

AB GotlandsHem väljer QNova Dokumenthantering

Sedan 1957 har AB GotlandsHem varit gotlänningarnas bostadsföretag och är ett helägt företag av Region Gotland. AB GotlandsHem äger och förvaltar drygt 5 300 lägenheter och 400 lokaler som är spridda över hela ön. Ungefär var sjunde gotlänning har sitt hem hos AB GotlandsHem. Att vara hyresvärd för så många […]

Posted by