Logga in

Kan man signera årsredovisningen digitalt?

Så här års är det många som ska skicka in sin årsredovisning och speciellt i år kan det vara svårt att få till fysiska möten. Går det att signera digitalt? Spelar det någon roll i vilken ordning man signerar? Vilka rutiner krävs för att det ska fungera? Det korta svaret är JA, det fungerar.
Bolagsverket har en bra sammanfattning över vad som går att signera digitalt. Här har vi sammanställt en liten guide för hur det ska gå till för att undvika fel.

Grundläggande rutin för eSignering av er årsredovisning.

  1. Spara ner din årsredovisning i pdf-format.
  2. Lägg upp årsredovisningen i QNOVA eSignering och gör en signeringsordning. Styrelseledamöter och VD ska signera först och revisorn sist.
  3. Skicka iväg årsredovisningen för digital signering till samtliga som tecknar årsredovisningen. När alla andra har signerat ska revisorn signera.
  4. När alla har signerat sparas PDF:en ner. Revisorn får också en automatisk bekräftelse, via e-post från QNOVA, att årsredovisningen har blivit signerad.
  5. Revisorn skriver och signerar revisionsberättelsen. Det kan ske antingen med QNOVA eSignering eller sin egen digitala signering.
  6. Firmatecknarna signerar fastställelseintyget. Detta måste ske på papper. Digital signatur godkänns inte ännu för detta.
  7. Alla underskrivna papper skickas till bolagsverket.

Vi rekommenderar att ni alltid stämmer av med er revisor att rutinen fungerar för ert bolag.

eSignering kan användas till mycket mer.

QNOVAs eSignering kan användas till alla typer av avtal och dokument. Du kan signera, eller skicka dokument för eSignering från din dator, platta eller mobil. Den som ska signera kan bekräfta sin identitet på flera sätt. Alla är givetvis juridiskt godkända. eSignering fungerar perfekt även i digitala möten. Med eSignering från QNOVA är du fri att jobba överallt. Det enda som behövs är en internetuppkoppling.

eFöretag och eStyrelse tar digitaliseringen till styrelserummet.

Med QNOVA eFöretag så samlar du alla bolagsdokument i en färdig struktur. Alla dokument är tillgängliga överallt och du hittar allt du behöver vid en revision eller företagsbesiktning. eFöretag hjälper dig att höja värdet på företaget vid en försäljning.

QNOVA eStyrelse är ett digitalt styrelserum. Du kan hantera styrelsen material och arbete online. Du får en tydlig överblick över agendor, styrelsemöten och protokoll. QNOVA eStyrelse är speciellt framtaget för företag med en styrelse utspridd över flera orter, länder eller till och med världsdelar.

Vill du veta mer om våra tjänster? Maila oss på info @ qnova.se så återkommer vi med information.

ikon-paminnelser

Påminnelser

Ställ in egna automatiska påminnelser efter behov.

Du kan välja att få påminnelser på specifika datum eller återkommande varje månad, kvartal eller år. QNOVA ser till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade.

ikon-hantera-behorighet

Hantera behörigheter

Du kan själv hantera behörigheterna på grupp eller individnivå med vårt smarta administrationsverktyg.

Bestäm vem som ska få skapa avtal, redigera, radera och titta på avtalen. Skapa korrekt tillgänglighet till
samtliga avtal.

ikon-sakerhet

Extra hög säkerhet

QNOVA använder sig uteslutande av svenska leverantörer. Ingen information eller data från våra kunder lämnar
landets gränser.

QNOVA är svenskutvecklat och erhåller support i egen regi. Bland annat har QNOVA genomgått ett OWASP Top 10 utan anmärkning.

ikon-esignering

eSignering

Skapa avtal utifrån en mall eller PDF. Få kontroll på signeringsflödet, vem som har öppnat, signerat eller
returnerat. QNOVA eSignering är juridiskt godkänd och sker alltid med två-faktorsverifiering enligt eIDAS.

Användaren kan styra signeringsordning. Varje signerare kan signera med svenskt BankID, SMS-kod eller med
digital underskrift. Det skickas alltid ut meddelande när signeringen är klar till samtliga parter.

ikon-hantera-behorighet

Smarta avtal

Med avtalshantering från QNOVA kan du styra vem som har behörighet att se vilket avtal. Behörigheterna hanteras med vårt smarta administrationsverktyg.

När ett dokument ska signeras skickar du enkelt ett sms med kod.

ikon-automationer

BankID

Dina avtal kan säkert och enkelt skrivas under med hjälp av BankID.

Det skickas alltid ut meddelande till samtliga parter när signeringen är klar.

ikoner-qnova-smarta-falt

Smarta fält

Skapa värde med smarta fält. Lägg in den avtalsinformation som du behöver.

Gör dina egna uträkningar eller använd listor med förbestämda värden för att enkelt söka fram eller filtrera på
rätt information.

ikoner-qnova-dash

Överblick

Dashboard som sammanfattar allt det viktiga kring avtalen. Struktur efter avtalstyp och definierat med era egna
kategorier.

Användaren kan enkelt hitta avtalen, se aktuell status och snabbhantera avtalen. Samtidigt som du kan söka
efter avtal.