Logga in

Missa inte detta när du skriver avtal (del 1)

Att skriva avtal är inte enkelt. Det finns massor med fallgropar och klausuler som behöver vara med. Och inte nog med det. Sen ska avtalen efterlevas och kanske förlängas. Vad gäller då? Hur hanterar du dina avtal?

Avtalets liv börjar långt innan det skrivs. Och slutar inte när det är färdigskrivet…

Ett avtal börjar egentligen långt innan det faktiskt tecknas. Den första fasen innan avtalet skrivs börjar med att välja rätt partner och att ha en bra urvalsprocess. Men även när man känner att man träffat rätt finns det en viktig del innan själva förhandlingen. Dela gärna upp avtalsförhandlingen i följande faser:

 • Innan avtalsförhandling
 • Inledande bestämmelser
 • Avtalsföremål
 • Garantier och ansvar för fel
 • Avtalstid, leverans, dröjsmål
 • Force Majeure
 • Hävning
 • Betalningsvillkor
 • Immateriella rättigheter
 • Sekretess
 • Ansvarsbegränsningar och försäkringar
 • Tillämpliga lagar
 • Avtalshantering

Innan avtalsförhandling

Innan själva avtalsförhandlingen kan man behöva göra en del åtgärder beroende på avtalets storlek och art. Det kan vara att gå igenom tidigare avtal eller att undersöka eventuella tillstånd. Vid större affärer ökar behovet av Due Diligence eller att få finansiella garantier. Slutligen behöver man fundera på om det behövs affärsjurister eller skattekonsulter för att säkra affären. 

När man väl skrivit avtalen är det viktigt att kunna få en översikt över att alla viktiga steg har tagits. Speciellt om man har flera personer på företaget som tecknar avtal och andra som ska efterleva dem. 

Inledande bestämmelser

Det kan låta som en självklarhet men man behöver se att det är rätt parter med rätt organisationsnummer som man skriver avtal med. Det är också viktigt att man har en samsyn kring definitioner och att man har en prioriteringsordning mellan olika avtalsdokument om det råkar smyga sig in någon konflikt mellan avtalen.

När avtalen har trätt i kraft behövs en bra hantering så att eventuella prioriteringar och definitioner är lätt överskådliga så att alla inblandade på företaget och hos partners är överens om vad som gäller.

Avtalsföremålet

Avtalsföremålet är förstås det som avtalet handlar om. Det kan vara en vara eller en tjänst eller ett vidare affärsområde. Det är viktigt att avtalet är noga med beskrivningar och specifikationer på avtalsföremålet. Det är också viktigt att beskriva eventuella framtida ändringar och tillkommande delar. Och vem som har rätt att beställa eller beordra dem. Det är också viktigt att inkludera om man behöver verifiera produkten eller tjänsten, finns det behov att besöka produktionsenheter.

Under avtalets löptid är det bra att kunna se om och när inspektioner ska ske. Eller om det finns krav på framtida förändringar. En bra avtalshantering behöver ge påminnelser i god tid så att inga överraskningar uppstår.

Läs mer om avtal och avtalshantering

Vi kommer att fortsätta denna artikelserie med att prata om garantier, fel, ansvar, avtalstid, leveranser, dröjsmål, hävning och Force Majeure i nästa del.

Artikelserien avslutas med betalningsvillkor, immateriella rättigheter, sekretess, ansvarsbegränsningar, försäkringar, tillämpliga lagar och avtalshantering.

Vill du veta mer om avtal och smart avtalshantering
Kontakta QNOVA på 013-465 54 70 
eller info @ qnova.se.

Vill du ha gratis avtalsmallar?

Fyll i formuläret nedan så skickar vi alla avtalsmallar vi tagit fram.

ikon-paminnelser

Påminnelser

Ställ in egna automatiska påminnelser efter behov.

Du kan välja att få påminnelser på specifika datum eller återkommande varje månad, kvartal eller år. QNOVA ser till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade.

ikon-hantera-behorighet

Hantera behörigheter

Du kan själv hantera behörigheterna på grupp eller individnivå med vårt smarta administrationsverktyg.

Bestäm vem som ska få skapa avtal, redigera, radera och titta på avtalen. Skapa korrekt tillgänglighet till
samtliga avtal.

ikon-sakerhet

Extra hög säkerhet

QNOVA använder sig uteslutande av svenska leverantörer. Ingen information eller data från våra kunder lämnar
landets gränser.

QNOVA är svenskutvecklat och erhåller support i egen regi. Bland annat har QNOVA genomgått ett OWASP Top 10 utan anmärkning.

ikon-esignering

eSignering

Skapa avtal utifrån en mall eller PDF. Få kontroll på signeringsflödet, vem som har öppnat, signerat eller
returnerat. QNOVA eSignering är juridiskt godkänd och sker alltid med två-faktorsverifiering enligt eIDAS.

Användaren kan styra signeringsordning. Varje signerare kan signera med svenskt BankID, SMS-kod eller med
digital underskrift. Det skickas alltid ut meddelande när signeringen är klar till samtliga parter.

ikon-hantera-behorighet

Smarta avtal

Med avtalshantering från QNOVA kan du styra vem som har behörighet att se vilket avtal. Behörigheterna hanteras med vårt smarta administrationsverktyg.

När ett dokument ska signeras skickar du enkelt ett sms med kod.

ikon-automationer

BankID

Dina avtal kan säkert och enkelt skrivas under med hjälp av BankID.

Det skickas alltid ut meddelande till samtliga parter när signeringen är klar.

ikoner-qnova-smarta-falt

Smarta fält

Skapa värde med smarta fält. Lägg in den avtalsinformation som du behöver.

Gör dina egna uträkningar eller använd listor med förbestämda värden för att enkelt söka fram eller filtrera på
rätt information.

ikoner-qnova-dash

Överblick

Dashboard som sammanfattar allt det viktiga kring avtalen. Struktur efter avtalstyp och definierat med era egna
kategorier.

Användaren kan enkelt hitta avtalen, se aktuell status och snabbhantera avtalen. Samtidigt som du kan söka
efter avtal.