Påminnelser

Sov gott och vakna med ett leende.

Med QNOVA eAvtal kan du välja hur du vill ha dina påminnelser.

Jag vill veta mer om smarta påminnelser.

Alla vill ha påminnelser. Frågan är bara hur. Och när.

Med QNOVA eAvtal väljer du hur du vill ha dina påminnelser. Och när du vill ha dina påminnelser. Och vad du vill ha påminnelser på. Och vem som ska ha vilka påminnelser. Påminnelser är en självklar standard, styrkan i vårt system är graden av anpassning. 

Det absolut bästa med påminnelser är när man kan integrera dem med andra system. Automatisk fakturering. Automatiska produktionsordrar. Automatisk hantering av anställningar och löner. Låt påminnelserna skapa snabba affärsprocesser och minska administration ytterligare. Tid är pengar.

Smartare påminnelser som du bestämmer över.

QNOVA eAvtal har påminnelser som går utöver standard. Du kan välja att få påminnelser när det är dags att hantera dina avtal. Förlänga eller avsluta. Det är ditt val. Vi ser bara till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade av någon.

Snabbfakta:

  • Påminnelser när avtalstiden löper ut.
  • Påminnelser om att det är dags att index-reglera avtal.
  • Påminnelser på väntande signeringar.
  • Påminnelser om att du har fält att hantera i gemensamma avtal.
  • Påminnelser på avrop.
Pris på avtalshantering från QNOVA

Hur mycket avtalshantering behöver ni?

Våra priser på avtalshantering passar alla företag. Med fem läsare per administratör får du säkrare och billigare avtalshantering.

Prisexempel:

Avtalshantering Bas

En avtalsadministratör och fem läsare
950:- / månad.

Läs mer om våra priser

Sa vi att vi gärna pratar med dig om du undrar över något?

Ring oss: 013-465 54 70

Maila oss: demo @ qnova.se

Jag vill veta mer om avtalshantering och QNOVA eAvtal.