Logga in

Missa inte detta när du skriver avtal (del 2)

Missa inte detta när du skriver avtal

Avtal är inte så viktiga när allt flyter på. Det är när man blir oense som de framför allt fyller sin funktion. I denna del pratar vi om hur man skriver avtal om fel, brister, förseningar och avtalstider. Och lite om hur man behöver ha koll på sina avtal för att inte hamna i tvister.

Garantier och ansvar för fel

Här finns en potentiell källa till tvister redan i själva avtalsskrivandet. Som köpare vill du ha så mycket garantier och så långa garantier som möjligt. Och som säljare vill du inte inkludera några garantier förutom de som är lagstadgade. Som säljare är det också viktigt att vara noga med att garantier endast gäller material och tillverkning och inte eventuella följder av bristande leverans. Reklamation bör alltid göras skriftligen för att minimera tolkningsproblematik. En annan viktig fråga är hur påföljderna ska hanteras. Det är ofta en stigande skala med påföljder beroende på hur allvarligt felet är. Var noga med att prioritera påföljderna.

Efter avtalsskrivandet är det viktigt både för säljare och köpare att vara medvetna om vilka garantier som är utlovade och hur länge garantin gäller. Det är ofta bra med påminnelser om att garantin går ut och att det är dags att förlänga garantin om så är möjligt.

Avtalstid, leverans och dröjsmål

Här finns det mycket att förhandla om. Till att börja med behöver ni reda ut när avtalet börjar, vilka som behöver signera avtalet och om något villkor krävs för att avtalet ska träda i kraft, till exempel en beställning av slutkund eller ett tillstånd. Nästa steg är avtalets längd och om det finns möjlighet till förlängning och hur lång uppsägningstiden är. Så långt brukar det vara relativt enkelt. Sedan finns det större utrymme för förhandling. Hur ska leveransen ske? Finns det behov av ”gröna” alternativ? Finns det flera leveransadresser? Skiljer sig kostnaden beroende på val av leveransalternativ? Slutligen ett område där det finns stora risker för framtida diskussioner. Vad händer vid dröjsmål? Vilka blir konsekvenserna? Kan vite dömas ut? Hur stort kan det vara? Behöver säljaren förvarna köparen om eventuella förseningar? Påverkar det konsekvenserna?

Som ni märker finns det mycket man behöver ha koll på efter avtalet trätt i kraft. Både hur man ska agera och när man ska agera. Det krävs att man har ordning på alla klausuler i sina avtal för att kunna göra smart affärsbeslut. Ett smart avtalshanteringssystem ger dig en bra överblick över samtliga avtal direkt. Och med smarta påminnelser missar du aldrig en deadline.

Force Majeure i avtal

Ibland händer det som inte kan eller ska hända. Vid vilka förutsättningar träder Force Majeure in. Grunden är att problemet ska ligga utanför köparens och säljarens möjlighet att förutse eller påverka. Ändå ska det avtalas om. Är det känsligt kanske man behöver räkna upp eventuella händelser. Är det mindre känsligt finns generella regler om olika typer av katastrofer. Dessutom behöver ett avtal beskriva skyldigheter, underrättelsekrav, skadestånd och betalningsförpliktelser vid Force Majeure. Dessutom väcks frågan om huruvida avtalet fortsätter och vilka regler som gäller för hävning.

Efter avtalet trätt i kraft är det viktigt att hålla koll på om det finns en Force Majeure klausul och vad den omfattar.

Hävning av avtal

När det inte längre går eller är önskvärt att hålla kvar vid samarbetet behöver avtalet hävas. Det som behöver framgå av avtalet är vilka skäl som kan finnas för uppsägning. Det kan också finnas särskilda hävningsgrunder förutom avtalsföremålet, till exempel obestånd, ändrade ägarförhållanden eller brister i finansiell garanti. Det som behöver beslutas om, förutom skälen, är uppsägningstid för hävning, om det finns tid för en ”grace period”, det vill säga om felet går att åtgärda och att parterna kan enas. Om det är möjligt att häva enbart delar av kontraktet eller om det faller i sin helhet. Finns det konsekvenser vid hävning, gällande till exempel förskott och tillstånd att använda verktyg eller ritningar. Slutligen bör man också komma överens om någon del av avtalet fortsätter att gälla efter hävning. Det kan vara till exempel sekretess eller liknande.

Vid hävning är det viktigt att ha koll på avtalet i sin helhet innan man väljer att häva det. Med en smart avtalshantering är det lätt att hitta sina avtal och reda ut konsekvenserna av en hävning av ett befintligt avtal.

Läs mer om avtal och avtalshantering

Del ett av artikelserien handlade om vad som händer innan man skriver avtal, hur man hanterar inledande förhandlingar och hur man ska beskriva avtalsföremålet.

Artikelserien avslutas med betalningsvillkor, immateriella rättigheter, sekretess, ansvarsbegränsningar, försäkringar, tillämpliga lagar och avtalshantering.

Vill du veta mer om avtal och smart avtalshantering? 
Kontakta QNOVA på 013-465 54 70 eller 
info @ qnova.se.

ikon-paminnelser

Påminnelser

Ställ in egna automatiska påminnelser efter behov.

Du kan välja att få påminnelser på specifika datum eller återkommande varje månad, kvartal eller år. QNOVA ser till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade.

ikon-hantera-behorighet

Hantera behörigheter

Du kan själv hantera behörigheterna på grupp eller individnivå med vårt smarta administrationsverktyg.

Bestäm vem som ska få skapa avtal, redigera, radera och titta på avtalen. Skapa korrekt tillgänglighet till
samtliga avtal.

ikon-sakerhet

Extra hög säkerhet

QNOVA använder sig uteslutande av svenska leverantörer. Ingen information eller data från våra kunder lämnar
landets gränser.

QNOVA är svenskutvecklat och erhåller support i egen regi. Bland annat har QNOVA genomgått ett OWASP Top 10 utan anmärkning.

ikon-esignering

eSignering

Skapa avtal utifrån en mall eller PDF. Få kontroll på signeringsflödet, vem som har öppnat, signerat eller
returnerat. QNOVA eSignering är juridiskt godkänd och sker alltid med två-faktorsverifiering enligt eIDAS.

Användaren kan styra signeringsordning. Varje signerare kan signera med svenskt BankID, SMS-kod eller med
digital underskrift. Det skickas alltid ut meddelande när signeringen är klar till samtliga parter.

ikon-hantera-behorighet

Smarta avtal

Med avtalshantering från QNOVA kan du styra vem som har behörighet att se vilket avtal. Behörigheterna hanteras med vårt smarta administrationsverktyg.

När ett dokument ska signeras skickar du enkelt ett sms med kod.

ikon-automationer

BankID

Dina avtal kan säkert och enkelt skrivas under med hjälp av BankID.

Det skickas alltid ut meddelande till samtliga parter när signeringen är klar.

ikoner-qnova-smarta-falt

Smarta fält

Skapa värde med smarta fält. Lägg in den avtalsinformation som du behöver.

Gör dina egna uträkningar eller använd listor med förbestämda värden för att enkelt söka fram eller filtrera på
rätt information.

ikoner-qnova-dash

Överblick

Dashboard som sammanfattar allt det viktiga kring avtalen. Struktur efter avtalstyp och definierat med era egna
kategorier.

Användaren kan enkelt hitta avtalen, se aktuell status och snabbhantera avtalen. Samtidigt som du kan söka
efter avtal.