Logga in

Medlemsregister

Vårt flexibla medlemsregister hjälper föreningar att administrera och få en helhetsbild över sina medlemmar.

Bra översikt

I vårt medlemsregister får du en tydlig överblick över dina medlemmar. Här kan du kategorisera in dina medlemmar i t.ex familj, ort eller län. Systemet hjälper dig att sammanställa era medlemmar inom varje område och du kan enkelt bilda dig en uppfattning om hur många medlemmar som lämnar eller tillkommer i din förening.
Stapeldiagram som automatiskt uppdateras gör att du kan följa utvecklingen för dina medlemmar års- och månadsvis. I QNovas medlemsregister är det lätt att navigera, selektera och söka information vilket gör att man snabbt hittar det man letar efter. Struktur, ordning och reda är väldigt viktigt när man administrerar en stor mängd information och här är några saker som vi tycker utmärker vårt medlemsregister när man arbetar i systemet.

 • Snabb uppföljning och enkel statistik
 • Selektering av information för att snabbt hitta det man letar efter
 • Sökfunktionalitet
 • Kategorisering av medlemmar

Utöver en bra struktur så erbjuder vi en bra lösning för att hantera fakturor.

Smidig fakturahantering direkt länkat till medlemsregister

Systemet skapar automatiskt upp nya OCR nummer årsvis per medlem. I medlemsregistret har man möjlighet att skriva ut etiketter med medlemmars adressuppgifter som underlag vid utskick av fakturor. Ett bra underlag förenklar administrationen av fakturor samt ger dig en bra överblick för in- och utbetalningar. Du får information om vilka medlemmar som betalat sin medlemsavgift och vilka medlemmar som behöver få en påminnelse. Utmärkande för fakturahanteringen i vårt medlemsregister är bland annat:

 • Kundreskontra
 • Inbetalningsavier
 • Etikettutskrift
 • OCR-nummer

Mer än ett medlemsregister

Eftersom vårt medlemsregister i grund och botten bygger på vår lösning för ärendehantering så har man möjligheten att skapa upp olika typer av uppdrag och processflöden i systemet. Det kan handla om olika ansvarsområden för de personer som administrerar systemet där man får bra kontroll på vad som ska göras och om det genomförts.
All information som lagras i systemet kan man med enkelhet exportera ut till excel. Förfogar man över stora mängder data vid start så finns möjlighet till import vilket gör att man slipper registrera alla sina medlemmar manuellt. I systemet kan du ställa in olika alarm vilket gör att du som administratör kan få påminnelser via e-post på det du anser vara av vikt. Det kan handla om viktiga datum som passeras eller att en medlem inte betalat sin medlemsavgift i tid.
Därför är vårt medlemsregister mer än bara ett register:

 • Ärendehantering – arbeta fram arbetsflöden
 • Ansvarsområden – fördela roller och skapa uppdrag
 • Export/Import – arbeta med information
 • Påminnelser – belys det som är viktigt

Webbaserad lösning

Vi erbjuder vårt medlemsregister som en tjänst som betalas per månad. Applikationen är en modern lösning som fungerar i alla typer av webbläsare och anpassar sig beroende vilken enhet man använder när man loggar på.

Vill du ha gratis avtalsmallar?

Fyll i formuläret nedan så skickar vi alla avtalsmallar vi tagit fram.

ikon-paminnelser

Påminnelser

Ställ in egna automatiska påminnelser efter behov.

Du kan välja att få påminnelser på specifika datum eller återkommande varje månad, kvartal eller år. QNOVA ser till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade.

ikon-hantera-behorighet

Hantera behörigheter

Du kan själv hantera behörigheterna på grupp eller individnivå med vårt smarta administrationsverktyg.

Bestäm vem som ska få skapa avtal, redigera, radera och titta på avtalen. Skapa korrekt tillgänglighet till
samtliga avtal.

ikon-sakerhet

Extra hög säkerhet

QNOVA använder sig uteslutande av svenska leverantörer. Ingen information eller data från våra kunder lämnar
landets gränser.

QNOVA är svenskutvecklat och erhåller support i egen regi. Bland annat har QNOVA genomgått ett OWASP Top 10 utan anmärkning.

ikon-esignering

eSignering

Skapa avtal utifrån en mall eller PDF. Få kontroll på signeringsflödet, vem som har öppnat, signerat eller
returnerat. QNOVA eSignering är juridiskt godkänd och sker alltid med två-faktorsverifiering enligt eIDAS.

Användaren kan styra signeringsordning. Varje signerare kan signera med svenskt BankID, SMS-kod eller med
digital underskrift. Det skickas alltid ut meddelande när signeringen är klar till samtliga parter.

ikon-hantera-behorighet

Smarta avtal

Med avtalshantering från QNOVA kan du styra vem som har behörighet att se vilket avtal. Behörigheterna hanteras med vårt smarta administrationsverktyg.

När ett dokument ska signeras skickar du enkelt ett sms med kod.

ikon-automationer

BankID

Dina avtal kan säkert och enkelt skrivas under med hjälp av BankID.

Det skickas alltid ut meddelande till samtliga parter när signeringen är klar.

ikoner-qnova-smarta-falt

Smarta fält

Skapa värde med smarta fält. Lägg in den avtalsinformation som du behöver.

Gör dina egna uträkningar eller använd listor med förbestämda värden för att enkelt söka fram eller filtrera på
rätt information.

ikoner-qnova-dash

Överblick

Dashboard som sammanfattar allt det viktiga kring avtalen. Struktur efter avtalstyp och definierat med era egna
kategorier.

Användaren kan enkelt hitta avtalen, se aktuell status och snabbhantera avtalen. Samtidigt som du kan söka
efter avtal.