Logga in

19 bra anledningar att byta till eSignering och eAvtal

Varför ska man använda eSignering och eAvtal? Är det inte bara ytterligare en kul teknisk grej som inte egentligen har någon riktig funktion? Kan man lita på att eAvtal och eSignering är här för att stanna, eller kommer det bli som med faxen, bara ytterligare en maskin som står och samlar damm. Det finns många frågor om eSignering och eAvtal. Här har vi försökt samla några av de viktigaste fördelarna.

anledningar att byta till eSignering och eAvtal

eSignering är en digitalt spårbar process

Oavsett hur du väljer att hantera dina eSigneringar, vet du alltid var i processen avtalet befinner sig. Vilka som skrivit på, vilka som avvaktar, om det finns förslag för korrigeringar som behöver godkännas etc. Det innebär att du alltid vet status på dina avtal och om du behöver kontakta någon för att snabba på processen.

Mindre administration

Med elektronisk dokumenthantering behöver du inte skicka fysiska avtal som kan försvinna i posten, kopiera papper, hantera olika versioner av samma dokument etc. Du har en elektronisk versionshantering och du vet vem som är näst i tur för att hantera avtalsprocessen.

Snabbare handläggning

Med eSignering behöver du inte vänta på posten eller att du ska behöva hitta en tid där du kan träffa dina avtalspartner fysiskt. Det är bara att skicka avtalet i sittande möte, även om det är ett elektroniskt möte och få det påskrivet direkt. Snabbhet är lika viktigt som kvalitet för att lyckas.

Bra för miljön

Det papperslösa kontoret pratades det om redan för 25 år sedan. Nu är det faktiskt möjligt att klara sig utan att skriva ut avtal för att få dem påskrivna. Du behöver inte heller ha avtalspärmar, skicka post eller köpa frimärken. Allt sker digitalt. En undersökning visar att så mycket som 70% av Sveriges företag tror att digitalisering är bra för miljön.

Lätt att hitta rätt avtal

Med ett eAvtal är alla företagets avtal samlade på en server istället för att vara utspridda i pärmar över hela kontoret eller på flera kontor. Du får en tydlig överblick över vilka avtal som gäller för alla dina kunder, anställda, offerter, osv. Du får också en versionshantering så det är ingen risk att du tar fram ett gammalt avtal som inte längre är giltigt.

Enkelt att förbereda inför årsbokslut och rapportering

Du kan enkelt själv konfigurera fält och göra beräkningar. Det gör att ditt företag är förberett för revision, due diligence eller återkommande rapporteringar varje dag i veckan. Du har också svar på frågor kring väsentliga avtal eller beräkningar som till exempel IFRS nära till hands.

Minska företagets personberoende

Med digitaliserade avtal i en databas behöver du inte längre kontakta en speciell person eller avdelning för att få fram avtal eller uppgifter i ett avtal. Avtalen är tillgängliga dygnet runt, över hela världen, och det enda du behöver fokusera på är vem som ska ha tillgång till vilket avtal, eller vilken bilaga i ett avtal. Effektiviteten i företaget ökar eftersom tiden för att söka fram information minskar drastiskt. Dessutom kan dina rådgivare och partners bjudas in för att granska eller kontrollera avtalen vilket ytterligare ökar effektiviteten. Om du vill sälja ditt företag är ett lågt personberoende en viktig faktor.

Missa inga viktiga datum

Med den inbyggda alarmfunktionen i QNOVAs eAvtal bestämmer du själv hur långt innan ett avtal går ut som du vill ha påminnelse via mail. Om du är ute i god tid får du ett bättre förhandlingsläge och bättre villkor. Och motsvarande gäller förstås även för de avtal där ni är garanten. Om ni är ute i god tid har ni möjlighet att erbjuda era kunder mer och får högre avkastning. Dessutom innebär en digitaliserad avtalshantering att påminnelserna kan gå ut till funktioner istället för personer, så att ni ytterligare minskar personberoendet och att ni inte får problem om nyckelpersoner slutar.

Planera din likviditet med större kontroll

För att du ska kunna upprätta en trovärdig likviditetsprognos krävs att du har kontroll över samtliga leverantörsavtal och kundavtal. Då vet du när in- och utbetalningar skall ske. En del avtal löper över längre tid med årliga betalningar vilket kortsiktigt slår hårt mot likviditeten under vissa tidsperioder. Vissa avtal kan automatiskt förlängas med flera år som då påverkar likviditeten i det långa perspektivet. Med ett QNOVA eAvtal kan du enkelt fram en graf som visar in- och utbetalningar kopplade till dina avtal.

Hantera dina personuppgifter enligt GDPR

Som företag kan det vara svårt att veta hur man ska anpassa alla sina system till GDPR. Med QNOVA eAvtal kan HR-ansvarig hantera alla anställningsavtal och tillhörande information kan på ett säkert sätt enligt personuppgiftslagen. Det inbyggda behörighetssystemet säkerställer att ingen obehörig får tillgång till avtalen. Med QNOVA eSignering riskerar heller inte anställningsavtal som ska skrivas under att komma bort eller till fel person.

Rätt information till rätt personer

Med ett digitalt arkiv kan du enkelt bestämma vilka som ska kunna se, läsa och ändra i alla företagets avtal, ända ner på bilagenivå. Olika personer kan ha tillgång till olika bilagor så att alla alltid har tillgång till korrekt information.

Hög säkerhet

Digital avtalshantering och digitala signaturer innebär att dina avtal är säkra. Det finns bara en version av avtalen, de är lätta att komma åt, du får påminnelse på när de håller på att gå ut och ingen kan ändra i avtalen utan att du ser det direkt. Med eSignering ser du vem som skrivit under, och när, så att ingen kan förneka i efterhand att den skrivit under eller ens sett avtalet. Självklart är digitala avtal också juridiskt bindande, se nästa punkt.

Juridiskt bindande

eSignering är godkänt och juridiskt bindande för alla typer av avtal. I Sverige är det i princip bara överlåtelse av fast egendom som styrs av jordabalken, som inte accepterar eAvtal och eSignaturer. Dvs alla typer av företagsavtal har samma juridiska status i digital form som i pappersform.

Maskinläsbar text

Eftersom ett digitalt avtal och en digital signatur är digitala kan de läsas och förstås av maskiner och datorer. Det gör att det är enkelt att överföra korrekt information till andra data- och informationssystem. Det i sig är en förutsättning för automatiska processer.

Förberett för automatiska processer

Eftersom eSignaturer och eAvtal är digitala är det enkelt att sätta upp notifikationer och automatisk informationsöverföring till företagets KPIer, processhantering etc. En påskriven ordergodkännande kan skicka information till försäljning, produktion, kundhantering etc så att alla får del av den information de ska ha. Ett undertecknat anställningsavtal ger automatiskt lönekontor och HR avdelningen all den information de behöver för att hantera personalen på bästa sätt. Målstyrning kan ske utifrån faktiska affärer istället för rapporterade antaganden.

Oberoende av tid och plats

eSignaturer fungerar lika bra var du än i världen du befinner dig, och vilken dator, padda, eller mobil som du föredrar. Det moderna digitala mötet med människor runt om i världen är här för att stanna. Du kan signera eller leta upp ett avtal alla dygnets tider, i alla tidzoner i hela världen, utan att störa dina anställda, dina kunder, eller dina samarbetspartners.

Anpassat för hemarbete

Eftersom eSignaturer och eAvtal fungerar lika bra var du än befinner dig är de idealiska för ett företag och en tid när anställda arbetar hemma i allt större utsträckning. Du når dina anställda och kunder och kan få igång ett samarbete eller ett projekt utan att ni faktiskt behöver mötas eller att säkerheten sätts ur spel.

Skapa och visa värde i ditt företag

Att du löpande kan visa väsentliga avtal och ha kontroll på dina avtal ökar värdet på dina aktier och kan vara avgörande om du vill sälja ditt bolag. Att du inför en företagsförsäljning snabbt och säkert kan värdera ditt bolag, dina avtal och dina pågående affärer skapar goda förutsättningar för en lyckad affär.

Samordnat i hela EU, och större delen av världen.

EU har en gemensam standard, som heter eIDAS, där det fastställts allt om hur elektroniska signaturer ska hanteras. Det innebär att ett avtal som undertecknats elektroniskt har samma status som ett pappersavtal och är obestridligt utan annan bevisning. Samma förhållande gäller med USA och de flesta länder i världen.

Byggt för framtiden
De programvaror som QNOVA tagit fram för eAvtal och eSignaturer följer de standarder som satts upp inom EU och andra länder. Det innebär att de kommer att vara beständiga för överskådlig framtid. Vi kommer inte se systemuppdateringar eller datorförändringar som gör elektroniska avtal eller elektroniska signaturer oanvändbara eller förlorar sin juridiska status. Framtida uppdatering kommer att vara bakåtkompatibla, och endast gälla förbättringar av system eller förändringar av lagstiftning.

Vill du ha gratis avtalsmallar?

Fyll i formuläret nedan så skickar vi alla avtalsmallar vi tagit fram.

ikon-paminnelser

Påminnelser

Ställ in egna automatiska påminnelser efter behov.

Du kan välja att få påminnelser på specifika datum eller återkommande varje månad, kvartal eller år. QNOVA ser till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade.

ikon-hantera-behorighet

Hantera behörigheter

Du kan själv hantera behörigheterna på grupp eller individnivå med vårt smarta administrationsverktyg.

Bestäm vem som ska få skapa avtal, redigera, radera och titta på avtalen. Skapa korrekt tillgänglighet till
samtliga avtal.

ikon-sakerhet

Extra hög säkerhet

QNOVA använder sig uteslutande av svenska leverantörer. Ingen information eller data från våra kunder lämnar
landets gränser.

QNOVA är svenskutvecklat och erhåller support i egen regi. Bland annat har QNOVA genomgått ett OWASP Top 10 utan anmärkning.

ikon-esignering

eSignering

Skapa avtal utifrån en mall eller PDF. Få kontroll på signeringsflödet, vem som har öppnat, signerat eller
returnerat. QNOVA eSignering är juridiskt godkänd och sker alltid med två-faktorsverifiering enligt eIDAS.

Användaren kan styra signeringsordning. Varje signerare kan signera med svenskt BankID, SMS-kod eller med
digital underskrift. Det skickas alltid ut meddelande när signeringen är klar till samtliga parter.

ikon-hantera-behorighet

Smarta avtal

Med avtalshantering från QNOVA kan du styra vem som har behörighet att se vilket avtal. Behörigheterna hanteras med vårt smarta administrationsverktyg.

När ett dokument ska signeras skickar du enkelt ett sms med kod.

ikon-automationer

BankID

Dina avtal kan säkert och enkelt skrivas under med hjälp av BankID.

Det skickas alltid ut meddelande till samtliga parter när signeringen är klar.

ikoner-qnova-smarta-falt

Smarta fält

Skapa värde med smarta fält. Lägg in den avtalsinformation som du behöver.

Gör dina egna uträkningar eller använd listor med förbestämda värden för att enkelt söka fram eller filtrera på
rätt information.

ikoner-qnova-dash

Överblick

Dashboard som sammanfattar allt det viktiga kring avtalen. Struktur efter avtalstyp och definierat med era egna
kategorier.

Användaren kan enkelt hitta avtalen, se aktuell status och snabbhantera avtalen. Samtidigt som du kan söka
efter avtal.