Urval och diagram – ännu bättre översikt och kontroll på era avtal

Urval och diagram – ännu bättre avtalsstatistik

Att kunna få ut korrekt avtalsstatistik som kan ligga till grund för uppföljningar och beslutsunderlag är en viktig funktion i ett Avtalshanteringssystem. Med den nya modulen till QNova eAvtal som vi kallar Urval och diagram kan man få ut all den information som läggs in i systemet, antingen som listor, diagram eller Excel-fil. Man får en helt ny och förbättrad översikt där man kan:

Skapa egna urval och kolumner

  • Välj själv vilket urval som ska visas och vilka kolumner som ska vara med.
  • Välj storlek och färg på panelen som visar urvalet.
  • Gör enskilda beräkningar för att få med rätt urval

Skapa egna flikar för urval i Dashboard

Gör det enkelt för användarna genom att dela upp dina olika urval och diagram i egna flikar. Ex. en flik som heter ”Leverantörer” där olika information som berör leverantörsavtal visas.
Under varje flik kan man självklart ha flera paneler med olika urval och varje flik kan sorteras i den ordning man önskar.

Visa valt urval som diagram

Filtrera och delfiltrera ditt urval. Välj sedan att visa upp det som ett stapeldiagram för en bättre och tydligare översikt.

Sortera

All information är givetvis sorterbar. Klicka på kolumnerna för att sortera stigande eller fallande.

Filtrera / delfiltrera

Ett urval kan innebära att en stor informationsmängd visas. För att lättare hitta det man söker efter kan man filtrera urvalet och på så sätt hitta den man söker efter.

Skicka urval som fil via mail

Informera och delge andra personer genom att skicka urvalet via mail. Schemalägg exporter för att kunna kontrollera avtal i rätt tid och aldrig missa en uppsägning.

Exempel på Urval som våra kunder använder

  • Se avtal som löper ut inom 3 månader
  • Statistik på signerade kundavtal
  • Urval på nyanställningar
  • Tydlig överblick på kategoriserade avtal
  • Kommande kostnader och intäkter

 

Vill du veta mer om QNOVAs Urval och Diagram, kontakta oss