Urval och diagram

Urval och diagram

Att kunna få ut statistik som kan ligga till grund för uppföljningar och beslutsunderlag är en viktig funktion i ett Avtalshanteringssystem. Med den nya modulen till QNova Avtalshantering som vi kallar Urval och diagram kan man få ut all den information som läggs in i systemet som listor och diagram. Man får en helt ny och förbättrad översikt där man kan:

 

Skapa egna urval och kolumner

Välj själv vilket urval som ska visas och vilka kolumner som ska vara med.
Välj storlek och färg på panelen som visar urvalet.

 

Skapa egna flikar för urval i Dashboard

 Gör det enkelt för användarna genom att dela upp dina olika urval och diagram i egna flikar. Ex. en flik som heter ”Leverantörer” där olika information som berör leverantörsavtal visas.
Under varje flik kan man självklart ha flera paneler med olika urval och varje flik kan sorteras i den ordning man önskar.

 

Visa valt urval som diagram

Filtrera och delfiltrera ditt urval och välj sedan att visa upp det som ett stapeldiagram för en bättre och tydligare översikt

 

Sortera

All information är givetvis sorterbar. Klicka på kolumnerna för att sortera stigande eller fallande.

 

Filtrera / delfiltrera

Ett urval kan innebära att en stor informationsmängd visas. För att lättare hitta det man söker efter kan man filtrera urvalet och på så sätt hitta den man söker efter.

 

Skicka urval som fil via mail

Informera och delge andra personer genom att skicka urvalet via mail.

 

Relaterade artiklar

QNova Systems AB