Logga in

GDPR ett sätt att tänka nytt

Att GDPR blir en verklighet för alla företag det vet vi redan, eller?

GDPR blir verklighet 25 maj 2018

Den 25 Maj, 2018 blir GDPR verklighet men vad innebär det för företagen?
Vi listar här några viktiga punkter som berör GDPR och vad man som företag behöver tänka på.

  • Krav på dokumentation av vad man lagrar i sina system, it baserade eller pappersbaserade
  • Ett godkännande krävs från den individen man behandlar och lagrar information om.
  • Rutiner för gallring av data, portabilitet.
  • Rutiner för rapportering till myndighet och individ om man blir av med persondata.
  • Utbilda personalen i hur man skyddar personlig data (både egen och andras).
  • Se över leverantörer / underleverantörer (hur detta hanteras).
  • Se över avtal med kunder.

Återkommande revision

Ovan nämnda punkter behöver man göra revision på och se över med jämna intervall så att dokumentation är uppdaterad,
rutiner stämmer och att personal fått utbildning. INGA FÖRETAG slipper undan GDPR men omfattningen blir antingen mindre eller större.
QNova har jobbat mer än 20 år med system för dokumentation och revisioner. Vill du veta mera, kontakta oss så kan vi förklara hur
vårt system kan hjälpa er att uppfylla kraven och hur ni bör gå tillväga.

ikon-paminnelser

Påminnelser

Ställ in egna automatiska påminnelser efter behov.

Du kan välja att få påminnelser på specifika datum eller återkommande varje månad, kvartal eller år. QNOVA ser till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade.

ikon-hantera-behorighet

Hantera behörigheter

Du kan själv hantera behörigheterna på grupp eller individnivå med vårt smarta administrationsverktyg.

Bestäm vem som ska få skapa avtal, redigera, radera och titta på avtalen. Skapa korrekt tillgänglighet till
samtliga avtal.

ikon-sakerhet

Extra hög säkerhet

QNOVA använder sig uteslutande av svenska leverantörer. Ingen information eller data från våra kunder lämnar
landets gränser.

QNOVA är svenskutvecklat och erhåller support i egen regi. Bland annat har QNOVA genomgått ett OWASP Top 10 utan anmärkning.

ikon-esignering

eSignering

Skapa avtal utifrån en mall eller PDF. Få kontroll på signeringsflödet, vem som har öppnat, signerat eller
returnerat. QNOVA eSignering är juridiskt godkänd och sker alltid med två-faktorsverifiering enligt eIDAS.

Användaren kan styra signeringsordning. Varje signerare kan signera med svenskt BankID, SMS-kod eller med
digital underskrift. Det skickas alltid ut meddelande när signeringen är klar till samtliga parter.

ikon-hantera-behorighet

Smarta avtal

Med avtalshantering från QNOVA kan du styra vem som har behörighet att se vilket avtal. Behörigheterna hanteras med vårt smarta administrationsverktyg.

När ett dokument ska signeras skickar du enkelt ett sms med kod.

ikon-automationer

BankID

Dina avtal kan säkert och enkelt skrivas under med hjälp av BankID.

Det skickas alltid ut meddelande till samtliga parter när signeringen är klar.

ikoner-qnova-smarta-falt

Smarta fält

Skapa värde med smarta fält. Lägg in den avtalsinformation som du behöver.

Gör dina egna uträkningar eller använd listor med förbestämda värden för att enkelt söka fram eller filtrera på
rätt information.

ikoner-qnova-dash

Överblick

Dashboard som sammanfattar allt det viktiga kring avtalen. Struktur efter avtalstyp och definierat med era egna
kategorier.

Användaren kan enkelt hitta avtalen, se aktuell status och snabbhantera avtalen. Samtidigt som du kan söka
efter avtal.