Pengar att tjäna med bättre rutiner för avtalshantering i byggbranschen

Pengar att tjäna med bättre rutiner för avtalshantering i byggbranschen

Pengar att tjäna med bättre rutiner för avtalshantering i byggbranschen

Tjäna pengar med avtalshantering i byggbranschen

I byggbranschen arbetar man ofta med många leverantörer och många underleverantörer. Material hämtas på lokala bygghandlare, priserna och rabatterna ligger utspridda på många parter. Det är ofta svårt att stämma av slutpriser med offerter. Ett annat problem är att avtal skrivs på mellanchefsnivå, utan central kontroll. Personer slutar, avtal glöms bort och hanteringen blir krånglig och i slutändan dyr. Finns det en bra lösning? Vi har svaret.

Lokala avtal med central kontroll

Anledningen till att det skrivs många lokala avtal är att byggbranschen är en snabbfotad bransch med många personer involverade. Det krävs lyhördhet och korta puckar för att få allt att flyta smärtfritt. Problemet uppstår i efterhand när alla papper inte är på plats för avstämningar, fakturor, löner och så vidare. Med en smart avtalshantering kan man snabbt skapa avtal på plats, signera i telefon eller på platta och få allt avtal och dokument samlade på den centrala administrationen. Utan merarbete.

Med olika behörigheter kan alla komma åt just de avtal de behöver, skapa nya avtal inom ramen för sitt område och samtidigt ge ekonomin, administrationen och företagsledningen en snabb överblick över hur projektet löper på och vilka aktuella avtal som gäller. Påminnelser på avtal, fakturering, löner och så vidare automatiseras. Slutresultatet blir mer rätt, mindre administration.

Lokala inköp med centrala avtal, priser och rabatter

Med många underleverantörer blir det lätt rörigt med inköpen. Mindre leverantörer hämtar material, eller kompletterar med material från sin lokala bygghandel. Med priser som inte alls överensstämmer med avtalade priser. Och om man har stora långa byggprojekt som förändras lokala priser över tiden, vilket inte alls behöver matcha de priser som avtalet och offerten grundades på.

Med ett smart avtalshanteringssystem ser alla inblandade var inköp ska göras, vilka priser som gäller och om eventuella prisjusteringar behöver göras så kan man hantera det direkt för att undvika obehagliga överraskningar. Alla inköp och priser läggs in på rätt projekt och avstämningar görs automatiskt mot förutbestämda intervall. Alla sparar pengar, det blir mindre administration och nöjdare kunder. En vinn-vinn situation på riktigt.

En smart digital avtalshantering för byggbranschen

Med ett bra avtalshanteringssystem så blir alla avtal samlade på ett ställe. Det går att nå alla avtal närsomhelst, varsomhelst. Kundavtal blir lätta att överblicka, både vad gäller avtalstider, faktureringsunderlag. Med automatiska påminnelser och digital signering får du bättre kontroll och mindre administration. Allt tillgängligt överallt. Målet är en enklare vardag.

QNOVA eAvtal är den bästa avtalshanteringen enligt BusinessWith, en oberoende site som utvärderar affärssystem. De har givit QNOVA eAvtal det samlade betyget 4,83/5.

Vill du veta mer om digital avtalshantering och QNOVA eAvtal?
Kontakta QNOVA på info @ qnova.se