Klarar din avtalshantering nya krav på rapportering av betalningstider?

Klarar din avtalshantering nya krav på rapportering av betalningstider?

Klarar din avtalshantering nya krav på rapportering av betalningstider?

Nya krav på rapportering av betalningstider

I början av 2022 klubbade riksdagen igenom en ny lag. Lagen innebär att större företag behöver rapportera sina betalningstider gentemot mindre företag. Blir det merarbete för dig eller finns det smarta lösningar?

Den nya lagen: Krav på rapportering av betalningstider.

Lagens syfte är att förkorta betalningstiderna i svenska företag och skapa bättre förutsättningar för mindre svenska företag att utvecklas och växa. Enligt lagen ska svenska företag med mer än 250 anställda årligen rapportera uppgifter om betalningstider för både varor och tjänster från företag verksamma i Sverige och som har färre än 250 anställda.

Uppgifterna ska avse den genomsnittliga avtalade betalningstiden, den genomsnittliga faktiska betalningstiden och den andel fakturor som betalats efter utgången av avtalad betalningstid. Uppgifterna ska redovisas var för sig för företag med 0-9 anställda, 10-49 anställda och 50-249 anställda. Rapporteringen ska ske till Bolagsverket. Uppgifterna ska publiceras och vara sökbara. Företag som inte kommer in med uppgifterna ska kunna föreläggas med vite.

Lagen trädde i kraft 1 mars 2022.

Mer administrativt jobb för företagen och en Wall of Shame.

En effekt av lagen är att företag med dåliga rutiner och dålig betalningsförmåga kommer att hamna på en ”Wall of Shame”. Man kan anta att den kommer att vidarepubliceras av tidningar och i sociala medier. En ganska osmickrande lista att hamna på. Däremot ser många småföretagare positivt på beslutet som kommer att ge mindre företag rättvisare villkor.

En annan effekt är ju givetvis mer administrativt jobb. Företagen har fått en omställningstid på tre månader för att hitta rutiner och personal som kan utföra rapporteringen. Den första rapporteringstiden är 1 juli 2022 – 30 juni 2023. Det vill säga att det är dags att börja i sommar.

Avtalshantering med en inbyggd lösning.

När nya lagar träder i kraft med bara tre månader att skapa nya rutiner är det skönt att det finns lösningar som är förberedda. Och att det inte kostar något extra att få en förändrad rutin.

Med QNOVA eAvtal är det enkelt att lägga in betalningstider och villkor på alla dina avtal. Tiderna kan läggas in när avtalen skapas eller kompletteras i efterhand om ni missat det. Sedan kan du exportera ut dem till Excel med ett klick för att få underlag till din rapportering. All tråkig administration gjord i en handvändning. Vi på QNOVA tycker att det ska vara kul att jobba och att företagen ska fokusera på det de tycker är viktigt.

Vill du veta mer om QNOVA eAvtal, kontakta oss på info @ qnova.se