Logga in

Du kan tjäna mycket pengar på smartare avtalshantering.

Smart avtalshantering, vad är det? Och hur kan du tjäna pengar på det? Inte bara spara pengar, utan faktiskt öka dina intäkter, din avkastning och få mer tid att fokusera på verksamheten. Vi benar ut vad smart avtalshantering kan betyda för dig.

Avtalshantering är inte bara avtalsförvaring

Självklart är det viktigt att veta var alla avtal är och ha tillgång till dem överallt. Men en smart avtalshantering är så mycket mer än så. Avtalet fungera ofta som en nyckel rakt in i er verksamhet. I avtalet finns information om villkor, leveranstider, priser och kontaktpersoner. Med en smart avtalshantering kan man skapa automatisk information för produktionsordrar, fakturering, försäljning etc. Information som ger dig och din personal möjlighet att förutse och styra verksamhet och ekonomi över tid. Integrera din avtalshantering med ditt ekonomisystem och ditt verksamhetssystem.

Avtalshantering som ger information när du behöver den

Påminnelser. Det gör att du inte behöver ha allt i huvudet. Smarta påminnelser talar om för dig när det är dags att förlänga eller avsluta ett avtal, när det är dags att index-reglera prisnivåerna, när du behöver göra inköp för att klara av produktion, och så vidare. Dessutom kan du få påminnelser om när andra gör eller inte gör sin del i tid. När något ska skrivas under, när lagret inte har fyllts på eller vad du vill, som är viktigt för dig. HR kan få information om nya anställda eller nya villkor så att lön och förmåner blir rätt. Om du integrerar avtalshanteringen av anställningsavtal med lönesystemet blir det riktigt smidigt. Inga missar och nöjda anställda.

Avtalshantering som håller koll på vem som är ansvarig

När avtalen skrivs blir alltid en enskild person ansvarig. Tiden går och personalstyrkan förändras. Med en smart avtalshantering så får rätt personer information om villkor eller förestående förändringar. Är din avtalshantering extra smart får du reda på vilka avtal som påverkas av att en person slutar, eller får en ny tjänst. Så du slipper leta efter avtalet. Och du slipper hålla reda på vilka avtal som behöver en ny avtalsansvarig.

Tid är pengar. Men pengar är också pengar.

Att automatisera delar av verksamheten är bra. Det görs färre misstag, kunderna blir nöjdare, Leverantörerna blir nöjdare. Dina anställda blir nöjdare. För vem vill egentligen sitta och göra om uppgifter som redan är gjorda. Nöjd personal blir effektivare, nöjda leverantörer blir tryggare, och nöjda kunder kan tänka sig att betala mer. Med större marginaler får du mer pengar in i företaget och kan investera i personal eller verksamhet. Det blir en win-win-win-win-situation.

Byt till en smart avtalshantering

QNOVA eAvtal är en smart avtalshantering som kan hjälpa dig och ditt företag att bli effektivare, tjäna mer pengar och få roligare på jobbet. Dessutom är QNOVA eAvtal marknadens bästa avtalshanteringssystem, enligt BusinessWith. BusinessWith är en oberoende sajt för jämförelse mellan olika datasystem för företag.

Vill du veta mer om hur du tjänar mer pengar, får roligare på jobbet och slipper tråkig administration?
Kontakta oss på info @ qnova.se

ikon-paminnelser

Påminnelser

Ställ in egna automatiska påminnelser efter behov.

Du kan välja att få påminnelser på specifika datum eller återkommande varje månad, kvartal eller år. QNOVA ser till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade.

ikon-hantera-behorighet

Hantera behörigheter

Du kan själv hantera behörigheterna på grupp eller individnivå med vårt smarta administrationsverktyg.

Bestäm vem som ska få skapa avtal, redigera, radera och titta på avtalen. Skapa korrekt tillgänglighet till
samtliga avtal.

ikon-sakerhet

Extra hög säkerhet

QNOVA använder sig uteslutande av svenska leverantörer. Ingen information eller data från våra kunder lämnar
landets gränser.

QNOVA är svenskutvecklat och erhåller support i egen regi. Bland annat har QNOVA genomgått ett OWASP Top 10 utan anmärkning.

ikon-esignering

eSignering

Skapa avtal utifrån en mall eller PDF. Få kontroll på signeringsflödet, vem som har öppnat, signerat eller
returnerat. QNOVA eSignering är juridiskt godkänd och sker alltid med två-faktorsverifiering enligt eIDAS.

Användaren kan styra signeringsordning. Varje signerare kan signera med svenskt BankID, SMS-kod eller med
digital underskrift. Det skickas alltid ut meddelande när signeringen är klar till samtliga parter.

ikon-hantera-behorighet

Smarta avtal

Med avtalshantering från QNOVA kan du styra vem som har behörighet att se vilket avtal. Behörigheterna hanteras med vårt smarta administrationsverktyg.

När ett dokument ska signeras skickar du enkelt ett sms med kod.

ikon-automationer

BankID

Dina avtal kan säkert och enkelt skrivas under med hjälp av BankID.

Det skickas alltid ut meddelande till samtliga parter när signeringen är klar.

ikoner-qnova-smarta-falt

Smarta fält

Skapa värde med smarta fält. Lägg in den avtalsinformation som du behöver.

Gör dina egna uträkningar eller använd listor med förbestämda värden för att enkelt söka fram eller filtrera på
rätt information.

ikoner-qnova-dash

Överblick

Dashboard som sammanfattar allt det viktiga kring avtalen. Struktur efter avtalstyp och definierat med era egna
kategorier.

Användaren kan enkelt hitta avtalen, se aktuell status och snabbhantera avtalen. Samtidigt som du kan söka
efter avtal.