Från avtal till fakturering

Från avtal till fakturering Vid nyvunnen kund är det enkelt att ta hand om det administrativa arbetet. Men tänk om varje säljare kunde lägga mer tid åt att just sälja, istället för att logga in i ett till system, mata in ytterligare information, bestämma när fakturering ska ske eller vem som ska ta hand om […]

Webbaserat CRM-system med fakturahantering och inköpsmodul

Webbaserat CRM-system med fakturahantering och inköpsmodul Sedan 2004 har QNova utvecklat ett webbaserat CRM-system åt kunden. Kunden var tidigt medveten om fördelarna med en webbaserad lösning vilket QNOVA föreslog. En viktig del för kunden är löpande kunna anpassa och bygga ut systemet med tiden. Kunden har själv ett högt krav på att effektivisera rutiner i […]

Helpdesk-system

QNOVA helpdesk system Det finns idag många standardsystem för Helpdesk & Servicedesk ärenden. QNOVAs kund har ett litet annat behov som bygger på att de vill kunna erbjuda sina slutkunder en helhetslösning, både själva tjänsten Helpdesk och även systemet. Det gör det väldigt enkelt för vår kund, de jobbar i samma system oavsett vilken slutkund […]