Logga in

Webbaserat CRM-system med fakturahantering och inköpsmodul

Sedan 2004 har QNova utvecklat ett webbaserat CRM-system åt kunden. Kunden var tidigt medveten om fördelarna med en webbaserad lösning vilket QNOVA föreslog. En viktig del för kunden är löpande kunna anpassa och bygga ut systemet med tiden. Kunden har själv ett högt krav på att effektivisera rutiner i sina interna processer; kvalitet, minimal administration, ordning och reda, och där skall systemet kunna stödja dessa till fullo.

Integrationer

Kunden har ett antal samarbetspartners där QNOVA skapat integrationer och kopplat samman b.la orderläggningsmodul mot en av de branschledande webbshopparna på svenska marknaden. En fakturamodul så att fakturor genereras och tankas in i affärssystemet automatiskt. Ett ytterligare exempel är en smart lösning som bygger på att order och faktura skapas i samma moment och bidrar till ett arbetsmoment mindre. Att systemet automatiskt skapar en orderkopia på utfört uppdrag och skickar den till beställaren ser kunden som en del i att skapa kvalitet.

Övriga funktioner

En annan viktig del var vilken typ av data som kunden själv kunde ta ut från systemet. Genom att skapa egna urval och diagram kan kunden söka ut data och filtrera fram specifik information. Detta kombinerat med schemalagda exporter via mail är ett effektivt sätt att hålla koll på statistik. Underlättar och effektiviserar arbetet för framtagande av rapporter och enklare få fram information.

Automatiska notiser och påminnelser är också något som har uppskattats. Att själva kunna lägga in aktiviteter som triggar ett mail på specifika datum underlättar arbetet. Slipper att hantera nya aktiviteter i deras egna kalender.

Vidareutveckling

QNOVA är extra stolta att få fortsätta utveckla kundens system då det vid ett par tillfällen gjorts undersökningar för att se om någon av standardlösningarna på marknaden kan mäta sig med det egenutvecklade systemet. Men resultatet har alltid blivit det samma, QNOVA får fortsätta att utveckla systemet till ett ännu bättre, kraftfullare och smartare CRM-system.

Vill du veta mer vad QNOVA kan gör för ditt företag? Kontakta oss

Vill du ha gratis avtalsmallar?

Fyll i formuläret nedan så skickar vi alla avtalsmallar vi tagit fram.

ikon-paminnelser

Påminnelser

Ställ in egna automatiska påminnelser efter behov.

Du kan välja att få påminnelser på specifika datum eller återkommande varje månad, kvartal eller år. QNOVA ser till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade.

ikon-hantera-behorighet

Hantera behörigheter

Du kan själv hantera behörigheterna på grupp eller individnivå med vårt smarta administrationsverktyg.

Bestäm vem som ska få skapa avtal, redigera, radera och titta på avtalen. Skapa korrekt tillgänglighet till
samtliga avtal.

ikon-sakerhet

Extra hög säkerhet

QNOVA använder sig uteslutande av svenska leverantörer. Ingen information eller data från våra kunder lämnar
landets gränser.

QNOVA är svenskutvecklat och erhåller support i egen regi. Bland annat har QNOVA genomgått ett OWASP Top 10 utan anmärkning.

ikon-esignering

eSignering

Skapa avtal utifrån en mall eller PDF. Få kontroll på signeringsflödet, vem som har öppnat, signerat eller
returnerat. QNOVA eSignering är juridiskt godkänd och sker alltid med två-faktorsverifiering enligt eIDAS.

Användaren kan styra signeringsordning. Varje signerare kan signera med svenskt BankID, SMS-kod eller med
digital underskrift. Det skickas alltid ut meddelande när signeringen är klar till samtliga parter.

ikon-hantera-behorighet

Smarta avtal

Med avtalshantering från QNOVA kan du styra vem som har behörighet att se vilket avtal. Behörigheterna hanteras med vårt smarta administrationsverktyg.

När ett dokument ska signeras skickar du enkelt ett sms med kod.

ikon-automationer

BankID

Dina avtal kan säkert och enkelt skrivas under med hjälp av BankID.

Det skickas alltid ut meddelande till samtliga parter när signeringen är klar.

ikoner-qnova-smarta-falt

Smarta fält

Skapa värde med smarta fält. Lägg in den avtalsinformation som du behöver.

Gör dina egna uträkningar eller använd listor med förbestämda värden för att enkelt söka fram eller filtrera på
rätt information.

ikoner-qnova-dash

Överblick

Dashboard som sammanfattar allt det viktiga kring avtalen. Struktur efter avtalstyp och definierat med era egna
kategorier.

Användaren kan enkelt hitta avtalen, se aktuell status och snabbhantera avtalen. Samtidigt som du kan söka
efter avtal.