Logga in

Vad krävs för att skriva avtal och vem ansvarar för att hantera det?

Ett avtal, vad är det? I sin enklaste form är det en överenskommelse mellan två parter. I Sverige krävs det enligt lag två saker för ett giltigt avtal, ett erbjudande (jur. anbud) och en accept. Det spelar ingen roll om det är skriftligt eller muntligt. I alla fall inte innan det blir en konflikt om vad som avtalats. I verkligheten är det förstås inte så enkelt. Vi tittar lite på avtal och avtalshantering i olika sammanhang.

Vem ansvarar för ett avtal?

Vad krävs för att skriva ett avtal?

Vad som krävs för ett avtal beror till största delen på vad det är för avtal. Vilka och hur många parter som finns och om avtalet är av engångsnatur eller löpande. I sin mest grundläggande form är det ett anbud och en accept. Muntlig eller skriftlig. Det är ju en stor skillnad på både information och villkor i ett anställningsavtal och ett löpande leveransavtal. Att all relevant information finns på plats är ju centralt för att det ska vara någon vits med avtalet.

Hur avtalet är slutet eller formulerat har oftast liten betydelse tills det uppstår någon form av tvist. Självklart kan avtalet också ha ett värde som går det att använda för finansieringslösningar eller vid bolagsförsäljning. Då är det viktigt att alla finansiella åtaganden finns dokumenterade.

Vem får ingå ett avtal?

För att teckna ett avtal behöver man vara myndig. I övrigt får vem som helst ingå ett avtal. Om det gäller ett företag eller en annan juridisk person är det däremot viktigt att den som skriver under avtalet är firmatecknare. Signeras ett avtal av en person som inte är firmatecknare kan hen bli personligt ansvarig att uppfylla avtalet och skadeståndsansvarig om det är till skada för företaget.

Vem ansvarar för att hålla koll på ett avtal?

Nu blir det riktigt stökigt och här är en vanlig källa till både interna och externa dispyter. Det kan från början verka självklart att säljchefen har hand om ett kundavtal. Men, vad händer om den operativa avdelningen inte känner till alla delar? Eller om utvecklarna på ett teknikföretag har en helt annan bild av vad som ingår i ett avtal än vad kunden har? Är det juristavdelningen som ansvarar för fel i produktionen bara för att ärendet hamnar på deras bord om något går fel? Det är viktigt att företag hittar system eller processer för att säkerställa att alla berörda har kännedom om avtalets villkor. Det finns inga juridiska prejudikatutan det är upp till varje företag att lösa sin avtalshantering.

Hur kommer man ur ett avtal?

En av de viktigaste punkterna i ett avtal är hur det kan avslutas. Vilka villkor gäller för att man ska kunna avsluta det? Hur lång är uppsägningstiden? Finns det möjlighet till förlängning? Förändras villkoren vid förlängning? Indexreglering? Ja, antalet potentiella villkor och regler är oöverskådliga. Men de kan vara avgörande för ett företags överlevnad. En bra grundregel är: skriv inte under något du inte förstår hur du kan ta dig ur.

Skaffa ett system för avtalshantering.

Som ni märker finns det många fallgropar i avtal, avtalssignering och avtalshantering. Det finns pengar att tjäna och förlora på dåliga avtal. Slutsatsen är: skaffa ett bra digitalt avtalshanteringssystem. Då får du mallar så att du inte missar något i dina avtal. Du får dessutom en tydlig överblick över företagets avtal, löptider och avslutsregler. Med ett smart behörighetssystem kan du dessutom låta alla viktiga personer komma åt de uppgifter i ett avtal som just de behöver. Utan att göra inverkan på säkerhet eller sekretess.

Vill du veta mer om smart avtalshantering? Kontakta QNOVA på 013-465 54 70 eller
info @ qnova.se.

Vill du veta mer om QNOVA eAvtal?

Vi har avtalslösningar för alla typer av företag. Prova gratis i 30 dagar!

Vill du veta mer om QNOVA eAvtal?

Med vårt system kan du hantera allt ifrån avtal till prenumerationer, licenser och försäkringar. Prova gratis i 30 dagar!

Vill du ha gratis avtalsmallar?

Fyll i formuläret nedan så skickar vi alla avtalsmallar vi tagit fram.

ikon-paminnelser

Påminnelser

Ställ in egna automatiska påminnelser efter behov.

Du kan välja att få påminnelser på specifika datum eller återkommande varje månad, kvartal eller år. QNOVA ser till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade.

ikon-hantera-behorighet

Hantera behörigheter

Du kan själv hantera behörigheterna på grupp eller individnivå med vårt smarta administrationsverktyg.

Bestäm vem som ska få skapa avtal, redigera, radera och titta på avtalen. Skapa korrekt tillgänglighet till
samtliga avtal.

ikon-sakerhet

Extra hög säkerhet

QNOVA använder sig uteslutande av svenska leverantörer. Ingen information eller data från våra kunder lämnar
landets gränser.

QNOVA är svenskutvecklat och erhåller support i egen regi. Bland annat har QNOVA genomgått ett OWASP Top 10 utan anmärkning.

ikon-esignering

eSignering

Skapa avtal utifrån en mall eller PDF. Få kontroll på signeringsflödet, vem som har öppnat, signerat eller
returnerat. QNOVA eSignering är juridiskt godkänd och sker alltid med två-faktorsverifiering enligt eIDAS.

Användaren kan styra signeringsordning. Varje signerare kan signera med svenskt BankID, SMS-kod eller med
digital underskrift. Det skickas alltid ut meddelande när signeringen är klar till samtliga parter.

ikon-hantera-behorighet

Smarta avtal

Med avtalshantering från QNOVA kan du styra vem som har behörighet att se vilket avtal. Behörigheterna hanteras med vårt smarta administrationsverktyg.

När ett dokument ska signeras skickar du enkelt ett sms med kod.

ikon-automationer

BankID

Dina avtal kan säkert och enkelt skrivas under med hjälp av BankID.

Det skickas alltid ut meddelande till samtliga parter när signeringen är klar.

ikoner-qnova-smarta-falt

Smarta fält

Skapa värde med smarta fält. Lägg in den avtalsinformation som du behöver.

Gör dina egna uträkningar eller använd listor med förbestämda värden för att enkelt söka fram eller filtrera på
rätt information.

ikoner-qnova-dash

Överblick

Dashboard som sammanfattar allt det viktiga kring avtalen. Struktur efter avtalstyp och definierat med era egna
kategorier.

Användaren kan enkelt hitta avtalen, se aktuell status och snabbhantera avtalen. Samtidigt som du kan söka
efter avtal.