Logga in

QNOVA hjälper till att skapa välfärden i Sverige

QNOVA är ett av Sveriges många småföretag. Svenska småföretag och deras anställda står för en stor del av skatteinbetalningarna. Det är skattepengar som bidrar till Sveriges välfärd. En välfärd som kommer alla till godo. Vi tjänar alla på att det går bra för företagen i Sverige. Vi tycker det är viktigt att fler förstår vilken betydelse småföretagen gör för välfärden. Företagen, välfärdsskaparna, gör skillnad.

Vi på QNOVA skapar, tillsammans med våra 9 medarbetare, skatteintäkter på 2.583.000 kronor. Det blir till offentlig välfärd i form av sjuksköterskor, lärare, förskoleplatser, poliser och läkarbesök.

QNOVA bidrar till 4 poliser.
QNOVA bidrar till 16 förskoleplatser.
QNOVA bidrar till 4 gymnasielärare.
QNOVA bidrar till 6 undersköterskor.

Vi på QNOVA är glada att vi säkerställer 4 poliser, 16 förskoleplatser, 4gymnasielärare eller 6 undersköterskor i hemtjänsten.

Källa: Svenskt Näringsliv.

Vill du veta mer om QNOVA och få en smartare avtalshantering? Kontakta oss på 013-465 54 70 eller info @ qnova.se.

Vill du ha gratis avtalsmallar?

Fyll i formuläret nedan så skickar vi alla avtalsmallar vi tagit fram.

ikon-paminnelser

Påminnelser

Ställ in egna automatiska påminnelser efter behov.

Du kan välja att få påminnelser på specifika datum eller återkommande varje månad, kvartal eller år. QNOVA ser till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade.

ikon-hantera-behorighet

Hantera behörigheter

Du kan själv hantera behörigheterna på grupp eller individnivå med vårt smarta administrationsverktyg.

Bestäm vem som ska få skapa avtal, redigera, radera och titta på avtalen. Skapa korrekt tillgänglighet till
samtliga avtal.

ikon-sakerhet

Extra hög säkerhet

QNOVA använder sig uteslutande av svenska leverantörer. Ingen information eller data från våra kunder lämnar
landets gränser.

QNOVA är svenskutvecklat och erhåller support i egen regi. Bland annat har QNOVA genomgått ett OWASP Top 10 utan anmärkning.

ikon-esignering

eSignering

Skapa avtal utifrån en mall eller PDF. Få kontroll på signeringsflödet, vem som har öppnat, signerat eller
returnerat. QNOVA eSignering är juridiskt godkänd och sker alltid med två-faktorsverifiering enligt eIDAS.

Användaren kan styra signeringsordning. Varje signerare kan signera med svenskt BankID, SMS-kod eller med
digital underskrift. Det skickas alltid ut meddelande när signeringen är klar till samtliga parter.

ikon-hantera-behorighet

Smarta avtal

Med avtalshantering från QNOVA kan du styra vem som har behörighet att se vilket avtal. Behörigheterna hanteras med vårt smarta administrationsverktyg.

När ett dokument ska signeras skickar du enkelt ett sms med kod.

ikon-automationer

BankID

Dina avtal kan säkert och enkelt skrivas under med hjälp av BankID.

Det skickas alltid ut meddelande till samtliga parter när signeringen är klar.

ikoner-qnova-smarta-falt

Smarta fält

Skapa värde med smarta fält. Lägg in den avtalsinformation som du behöver.

Gör dina egna uträkningar eller använd listor med förbestämda värden för att enkelt söka fram eller filtrera på
rätt information.

ikoner-qnova-dash

Överblick

Dashboard som sammanfattar allt det viktiga kring avtalen. Struktur efter avtalstyp och definierat med era egna
kategorier.

Användaren kan enkelt hitta avtalen, se aktuell status och snabbhantera avtalen. Samtidigt som du kan söka
efter avtal.