Logga in

Sveriges Television väljer QNOVA eAvtal

Sveriges Television (SVT) är den senaste i raden av våra kunder att gå över till vår molntjänst QNOVA eAvtal för att hantera sina avtal digitalt.

Ett väldigt lyckat projekt

Projektet har inneburit att lyfta Sveriges Television:s befintliga Avtalshanteringssystem från dagens plattform till vår molnet lösning. Leveransen av projektet har varit mycket lyckad och genomförts inom de förutsatta ramarna för tid och kostnad, vilket vi på QNOVA tycker är ett gott betyg och även en mognad när det gäller våra åtaganden att leverera den här typen av lösningar.
Istället för att Avtalshantering finns installerad på en egen server så har SVT gått över till att använda avtalshanteringssystemet som en tjänst med access via webben. Det innebär att lösningen finns installerad i ett privat moln där SVT istället använder en webbläsare för att få åtkomst till sina avtal. Inloggningen till Avtalshantering sker smidigt via Office 365 och Active Directory.

Lösningen med att endast behöva logga in en gång i datorn för att sedan få åtkomst till avtalshanteringssystemet har fungerat klockrent. Tekniken som kallas för Single Sign-on gör att användarna slipper ytterligare användarnamn och lösenord för att komma åt avtalshanteringen. Samma sak gäller accessen för vanliga användare som via en länk på Intranätet styrs till en sida där de registrerar sin SVT e-post för att komma in och läsa “publika” avtal.
Vi på QNOVA är väldigt glada att få fortsätta samarbetet med Sveriges Television och vill även passa på att rikta ett tack till Elisabeth Ivarsson (SVT) som varit ledande till att projektet blivit framgångsrikt.

Vill du ha gratis avtalsmallar?

Fyll i formuläret nedan så skickar vi alla avtalsmallar vi tagit fram.

ikon-paminnelser

Påminnelser

Ställ in egna automatiska påminnelser efter behov.

Du kan välja att få påminnelser på specifika datum eller återkommande varje månad, kvartal eller år. QNOVA ser till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade.

ikon-hantera-behorighet

Hantera behörigheter

Du kan själv hantera behörigheterna på grupp eller individnivå med vårt smarta administrationsverktyg.

Bestäm vem som ska få skapa avtal, redigera, radera och titta på avtalen. Skapa korrekt tillgänglighet till
samtliga avtal.

ikon-sakerhet

Extra hög säkerhet

QNOVA använder sig uteslutande av svenska leverantörer. Ingen information eller data från våra kunder lämnar
landets gränser.

QNOVA är svenskutvecklat och erhåller support i egen regi. Bland annat har QNOVA genomgått ett OWASP Top 10 utan anmärkning.

ikon-esignering

eSignering

Skapa avtal utifrån en mall eller PDF. Få kontroll på signeringsflödet, vem som har öppnat, signerat eller
returnerat. QNOVA eSignering är juridiskt godkänd och sker alltid med två-faktorsverifiering enligt eIDAS.

Användaren kan styra signeringsordning. Varje signerare kan signera med svenskt BankID, SMS-kod eller med
digital underskrift. Det skickas alltid ut meddelande när signeringen är klar till samtliga parter.

ikon-hantera-behorighet

Smarta avtal

Med avtalshantering från QNOVA kan du styra vem som har behörighet att se vilket avtal. Behörigheterna hanteras med vårt smarta administrationsverktyg.

När ett dokument ska signeras skickar du enkelt ett sms med kod.

ikon-automationer

BankID

Dina avtal kan säkert och enkelt skrivas under med hjälp av BankID.

Det skickas alltid ut meddelande till samtliga parter när signeringen är klar.

ikoner-qnova-smarta-falt

Smarta fält

Skapa värde med smarta fält. Lägg in den avtalsinformation som du behöver.

Gör dina egna uträkningar eller använd listor med förbestämda värden för att enkelt söka fram eller filtrera på
rätt information.

ikoner-qnova-dash

Överblick

Dashboard som sammanfattar allt det viktiga kring avtalen. Struktur efter avtalstyp och definierat med era egna
kategorier.

Användaren kan enkelt hitta avtalen, se aktuell status och snabbhantera avtalen. Samtidigt som du kan söka
efter avtal.