Logga in

Checklista vid nyanställning

QNOVA eProcess hjälper till med checklista vid nyanställning. Normalt sett är det en hel del rutiner som behöver följas vid en nyanställning. Det kan handla om materiella saker men även information som behöver förankras för att den nyanställde ska komma igång med sitt arbete.

Saker att tänka på före anställningen

Givetvis så handlar det om olika saker eller rutiner beroende på vilket företag det gäller. Här kommer vi ge ett exempel på hur det skulle kunna se ut.
Fundera på vad som behöver vara klart innan den nyanställda personen börjar sin anställning. Vad behöver personen ha för saker på plats första arbetsdagen för att komma igång så snabbt som möjligt? Det är lätt att man tex missar att göra en beställning eller bokning vilket gör att den anställde blir sysslolös under en period. Därför är det viktigt att tänka igenom de steg som ska vara klart innan anställningen påbörjas och göra en checklista för dessa. Om vi tar ett kontorsjobb så kan vi tänka oss att följande saker behöver vara på sin plats.

 • Arbetsplats (Skrivbord, Kontorsstol)
 • Hårdvara (PC, Tangentbord, Skärm, Mus, Musmatta)
 • Mjukvara (Program, Användarnamn, Lösenord)
 • Telefon (Telefon och abonnemang)
 • Nycklar
 • Passerkort
 • Datorväska
 • Löneadministration

Det här är bara några saker som vi direkt kommer att tänka på. Utöver dessa praktiska saker så tillkommer förmodligen interna utbildningar och informationsmöten vid påbörjad anställning.

Saker att tänka på vid påbörjad anställning

När den nyanställde påbörjar sin anställning så behöver den säkerligen få information om rutiner och utbildning inom interna system. Då kan det på förhand vara bra att ha en plan klar för sig så att den nyanställde kommer igång så snabbt som möjligt. Gör därför en checklista interna och eventuellt externa utbildningar som behöver tillgodoses. Det kan bli en rätt lång lista och för att få en bra återkoppling så är det så klart smidigt att ha det i digital form. Man skulle kunna göra en checklista i excel och bocka av saker efterhand vartefter den nyanställde genomfört sina moment. Oavsett om man är ett stort eller litet företag så blir det inte så kontrollerat om man har det i en lokal excelfil på sin egen dator. Vårt ärendehanteringssystem är därför väldigt smidigt där man själv kan välja hur man vill att sina rutiner ska se ut vid en nyanställning. Bland annat kan man:

 • Skapa sina egna checklistor
 • Sätta slutdatum för när något ska vara klart
 • Ange vem som ansvarar för varje punkt på checklistan
 • Få återkoppling via mail när man har en åtgärd att utföra
 • Få återkoppling via mail om att en punkt på checklistan blivit utförd

Hela tiden håller systemet automatiskt reda på slutdatum och skickar ut påminnelser ifall något inte är genomfört eller återkopplat inom en viss tid. På det här viset får man en väldigt bra kontroll på sina rutiner vid nyanställning.

Vad händer om en person slutar?

Samma sak här. Förmodligen är det fler steg som behöver gås igenom. Saker behöver lämnas tillbaka (Nycklar, Passerkort) och överlämning av arbetsuppgifter behöver kanske ske.

Vill du ha gratis avtalsmallar?

Fyll i formuläret nedan så skickar vi alla avtalsmallar vi tagit fram.

ikon-paminnelser

Påminnelser

Ställ in egna automatiska påminnelser efter behov.

Du kan välja att få påminnelser på specifika datum eller återkommande varje månad, kvartal eller år. QNOVA ser till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade.

ikon-hantera-behorighet

Hantera behörigheter

Du kan själv hantera behörigheterna på grupp eller individnivå med vårt smarta administrationsverktyg.

Bestäm vem som ska få skapa avtal, redigera, radera och titta på avtalen. Skapa korrekt tillgänglighet till
samtliga avtal.

ikon-sakerhet

Extra hög säkerhet

QNOVA använder sig uteslutande av svenska leverantörer. Ingen information eller data från våra kunder lämnar
landets gränser.

QNOVA är svenskutvecklat och erhåller support i egen regi. Bland annat har QNOVA genomgått ett OWASP Top 10 utan anmärkning.

ikon-esignering

eSignering

Skapa avtal utifrån en mall eller PDF. Få kontroll på signeringsflödet, vem som har öppnat, signerat eller
returnerat. QNOVA eSignering är juridiskt godkänd och sker alltid med två-faktorsverifiering enligt eIDAS.

Användaren kan styra signeringsordning. Varje signerare kan signera med svenskt BankID, SMS-kod eller med
digital underskrift. Det skickas alltid ut meddelande när signeringen är klar till samtliga parter.

ikon-hantera-behorighet

Smarta avtal

Med avtalshantering från QNOVA kan du styra vem som har behörighet att se vilket avtal. Behörigheterna hanteras med vårt smarta administrationsverktyg.

När ett dokument ska signeras skickar du enkelt ett sms med kod.

ikon-automationer

BankID

Dina avtal kan säkert och enkelt skrivas under med hjälp av BankID.

Det skickas alltid ut meddelande till samtliga parter när signeringen är klar.

ikoner-qnova-smarta-falt

Smarta fält

Skapa värde med smarta fält. Lägg in den avtalsinformation som du behöver.

Gör dina egna uträkningar eller använd listor med förbestämda värden för att enkelt söka fram eller filtrera på
rätt information.

ikoner-qnova-dash

Överblick

Dashboard som sammanfattar allt det viktiga kring avtalen. Struktur efter avtalstyp och definierat med era egna
kategorier.

Användaren kan enkelt hitta avtalen, se aktuell status och snabbhantera avtalen. Samtidigt som du kan söka
efter avtal.