Logga in

Ny ISO-standard (ISO 45001) ersätter OHSAS 18001.

Vad betyder ISO?

ISO (Internationella standardiseringsorganisationen) är en gemensam organisation för nationella standardiseringsorganisationer. ISO:s huvuduppgift är att arbeta fram standarder för näringslivet för att underlätta utveckling och tillverkning av produkter och tjänster med syftet att underlätta handel av dessa.

OHSAS 18001

Nuvarande standardmodell för arbetsmiljö heter OHSAS 18001. Mer än 100.000 företag är idag certifierade enligt denna modell och det finns ett väldigt tydligt behov av ett gemensamt synsätt för företagen inom arbetsmiljöfrågor. I takt med utvecklingen hos företagen så har det även ställts nya krav på arbetsmiljön och därför har ISO påbörjat utvecklingen av en ny standardmodell ISO 45001 som kommer ersätta dagens befintliga modell OHSAS 18001.

Nyheter för ISO 45001

Eftersom arbetet med att ta fram den nya standarden är på ett tidigt stadium så kan man förvänta sig att stora förändringar kommer ske innan den slutgiltiga versionen släpps. Det förslag som nu släppts innehåller några förändringar och här tar vi upp de mest väsentligaste:

  • Identifiering av intressenter och vilka krav de har
  • Ledarskap och åtagande från högsta ledningen
  • Kartläggning av nödvändiga kompetenskriterier för personal
  • Personal ska vara medveten om hur de bidrar till ett effektivare arbetsmiljöledningssystem
  • Personalen ska vara delaktig i processen för arbetsmljöpolicy, riskanalys och utvärdering av ledningssystemet
  • Kontroll över utlagda processer som påverkar ledningssystemet
  • Hantering av underleverantörer och inköpta produkter/material

Den slutgiltiga verisonen av ISO 45001 beräknas lanseras någon gång under 2016.

Vad får ISO 45001 för konsekvenser för QNovas Systems produkter?

Precis som förut så står du rustad med våra produkter att möta de krav ISO ställer på din organisation. Vårt mål är att göra din vardag enklare i standardiseringsarbetet genom att alltid se till att våra produkter uppfyller kraven för ISO.

ISO 45001 väntas lanseras Oktober 2016

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur våra system kan hjälpa er verksamhet att uppfylla iso-kraven.

Vill du ha gratis avtalsmallar?

Fyll i formuläret nedan så skickar vi alla avtalsmallar vi tagit fram.

ikon-paminnelser

Påminnelser

Ställ in egna automatiska påminnelser efter behov.

Du kan välja att få påminnelser på specifika datum eller återkommande varje månad, kvartal eller år. QNOVA ser till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade.

ikon-hantera-behorighet

Hantera behörigheter

Du kan själv hantera behörigheterna på grupp eller individnivå med vårt smarta administrationsverktyg.

Bestäm vem som ska få skapa avtal, redigera, radera och titta på avtalen. Skapa korrekt tillgänglighet till
samtliga avtal.

ikon-sakerhet

Extra hög säkerhet

QNOVA använder sig uteslutande av svenska leverantörer. Ingen information eller data från våra kunder lämnar
landets gränser.

QNOVA är svenskutvecklat och erhåller support i egen regi. Bland annat har QNOVA genomgått ett OWASP Top 10 utan anmärkning.

ikon-esignering

eSignering

Skapa avtal utifrån en mall eller PDF. Få kontroll på signeringsflödet, vem som har öppnat, signerat eller
returnerat. QNOVA eSignering är juridiskt godkänd och sker alltid med två-faktorsverifiering enligt eIDAS.

Användaren kan styra signeringsordning. Varje signerare kan signera med svenskt BankID, SMS-kod eller med
digital underskrift. Det skickas alltid ut meddelande när signeringen är klar till samtliga parter.

ikon-hantera-behorighet

Smarta avtal

Med avtalshantering från QNOVA kan du styra vem som har behörighet att se vilket avtal. Behörigheterna hanteras med vårt smarta administrationsverktyg.

När ett dokument ska signeras skickar du enkelt ett sms med kod.

ikon-automationer

BankID

Dina avtal kan säkert och enkelt skrivas under med hjälp av BankID.

Det skickas alltid ut meddelande till samtliga parter när signeringen är klar.

ikoner-qnova-smarta-falt

Smarta fält

Skapa värde med smarta fält. Lägg in den avtalsinformation som du behöver.

Gör dina egna uträkningar eller använd listor med förbestämda värden för att enkelt söka fram eller filtrera på
rätt information.

ikoner-qnova-dash

Överblick

Dashboard som sammanfattar allt det viktiga kring avtalen. Struktur efter avtalstyp och definierat med era egna
kategorier.

Användaren kan enkelt hitta avtalen, se aktuell status och snabbhantera avtalen. Samtidigt som du kan söka
efter avtal.