Logga in

Urval och diagram – ännu bättre avtalsstatistik

Att kunna få ut korrekt avtalsstatistik som kan ligga till grund för uppföljningar och beslutsunderlag är en viktig funktion i ett Avtalshanteringssystem. Med den nya modulen till QNOVA eAvtal som vi kallar Urval och diagram kan man få ut all den information som läggs in i systemet, antingen som listor, diagram eller Excel-fil. Man får en helt ny och förbättrad översikt där man kan:

Skapa egna urval och kolumner

  • Välj själv vilket urval som ska visas och vilka kolumner som ska vara med.
  • Välj storlek och färg på panelen som visar urvalet.
  • Gör enskilda beräkningar för att få med rätt urval

Skapa egna flikar för urval i Dashboard

Gör det enkelt för användarna genom att dela upp dina olika urval och diagram i egna flikar. Ex. en flik som heter ”Leverantörer” där olika information som berör leverantörsavtal visas.
Under varje flik kan man självklart ha flera paneler med olika urval och varje flik kan sorteras i den ordning man önskar.

Visa valt urval som diagram

Filtrera och delfiltrera ditt urval. Välj sedan att visa upp det som ett stapeldiagram för en bättre och tydligare översikt.

Sortera

All information är givetvis sorterbar. Klicka på kolumnerna för att sortera stigande eller fallande.

Filtrera / delfiltrera

Ett urval kan innebära att en stor informationsmängd visas. För att lättare hitta det man söker efter kan man filtrera urvalet och på så sätt hitta den man söker efter.

Skicka urval som fil via mail

Informera och delge andra personer genom att skicka urvalet via mail. Schemalägg exporter för att kunna kontrollera avtal i rätt tid och aldrig missa en uppsägning.

Exempel på Urval som våra kunder använder

  • Se avtal som löper ut inom 3 månader
  • Statistik på signerade kundavtal
  • Urval på nyanställningar
  • Tydlig överblick på kategoriserade avtal
  • Kommande kostnader och intäkter

Vill du veta mer om QNOVAs Urval och Diagram, kontakta oss

ikon-paminnelser

Påminnelser

Ställ in egna automatiska påminnelser efter behov.

Du kan välja att få påminnelser på specifika datum eller återkommande varje månad, kvartal eller år. QNOVA ser till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade.

ikon-hantera-behorighet

Hantera behörigheter

Du kan själv hantera behörigheterna på grupp eller individnivå med vårt smarta administrationsverktyg.

Bestäm vem som ska få skapa avtal, redigera, radera och titta på avtalen. Skapa korrekt tillgänglighet till
samtliga avtal.

ikon-sakerhet

Extra hög säkerhet

QNOVA använder sig uteslutande av svenska leverantörer. Ingen information eller data från våra kunder lämnar
landets gränser.

QNOVA är svenskutvecklat och erhåller support i egen regi. Bland annat har QNOVA genomgått ett OWASP Top 10 utan anmärkning.

ikon-esignering

eSignering

Skapa avtal utifrån en mall eller PDF. Få kontroll på signeringsflödet, vem som har öppnat, signerat eller
returnerat. QNOVA eSignering är juridiskt godkänd och sker alltid med två-faktorsverifiering enligt eIDAS.

Användaren kan styra signeringsordning. Varje signerare kan signera med svenskt BankID, SMS-kod eller med
digital underskrift. Det skickas alltid ut meddelande när signeringen är klar till samtliga parter.

ikon-hantera-behorighet

Smarta avtal

Med avtalshantering från QNOVA kan du styra vem som har behörighet att se vilket avtal. Behörigheterna hanteras med vårt smarta administrationsverktyg.

När ett dokument ska signeras skickar du enkelt ett sms med kod.

ikon-automationer

BankID

Dina avtal kan säkert och enkelt skrivas under med hjälp av BankID.

Det skickas alltid ut meddelande till samtliga parter när signeringen är klar.

ikoner-qnova-smarta-falt

Smarta fält

Skapa värde med smarta fält. Lägg in den avtalsinformation som du behöver.

Gör dina egna uträkningar eller använd listor med förbestämda värden för att enkelt söka fram eller filtrera på
rätt information.

ikoner-qnova-dash

Överblick

Dashboard som sammanfattar allt det viktiga kring avtalen. Struktur efter avtalstyp och definierat med era egna
kategorier.

Användaren kan enkelt hitta avtalen, se aktuell status och snabbhantera avtalen. Samtidigt som du kan söka
efter avtal.