Logga in

En bra avtalshantering är en guldgruva vid en exit.

I en artikel i DI om att sälja familjeföretag kunde man läsa ”Om det inte är kompetens köparen vill åt, är det bolagets kunder och avtal för att komma ut på en bredare marknad. Företagets avtal är lika med guldtackor.” Slutsatsen vi drar är att en bra avtalshantering blir en guldgruva vid en exit. Hur får man det?

Börja med att ta reda på vad som driver ert värde.

Det som driver ett företags värde är ofta erbjudandet – att ni har ett attraktivt erbjudande för era kunder. Andra viktiga komponenter är marknadspositionen och vilken potential ni har att växa och utvecklas. Det viktiga är att det finns någon beståndsdel som är svårt att kopiera och som är relevant för era kunder. Det är självklart svårt att vara unik på marknaden idag. Men skillnaden mellan framgång och fiasko ligger ofta i små detaljer som är svåra att kopiera.

Se till att hålla ordning på alla avtal och dokument.

På många marknader är det relativt enkelt att kopiera erbjudanden och kundupplevelser. Då kan värdet på företaget tillskrivas den upparbetade kundstocken och de avtal som företaget sitter på. Många branscher jobbar med relativt långa avtal där vinsten fördelas över lång tid. För att kunna definiera värdet på avtalen är det viktigt att ha en tydlig översikt på avtalstid, ordervärde, leveransdatum och snabbt se kundernas lifetime value.

Förbered er på en Due Diligence.

Due Diligence är en form av företagsbesiktning där alla delar av ett företag gås igenom. Det handlar i första hand om avtal men också bolagsdokumentation, organisation, ekonomi, marknad med mera. Prioriterade delar i en Due Diligence process är alltid genomgången av kundstruktur, kundavtal, livslängd på avtal, och prognoser. Genom att löpande digitalisera sina avtal och ha kontroll skapas värden för både köparen och säljaren både före och efter affärens genomförande.

Vad ska ett bra avtalshanteringssystem klara av?

  • Ett bra avtalshanteringssystem ska kunna visa en översikt av värdet på de aktuella avtalen.
  • Det ska också ge er information och påminnelser om vilka avtal som snart behöver förnyas.
  • Det ska finnas möjlighet att hantera interna bolagspapper tillsammans med övriga avtal.
  • Det ska vara enkelt att hantera, hitta information och skapa nya avtal.
  • Det ska ge möjlighet att olika användare får olika information beroende på behov.

BusinessWith är en oberoende site som utvärderar affärssystem. QNOVAs eAvtal är det högst rankade avtalshanteringssystemet på marknaden idag. Du får hjälp med hela processen från förfrågan till förlängning eller avslut.

Vill du veta mer om avtalshantering eller om QNOVA eAvtal.
Kontakta QNOVA på info @ qnova.se

Vill du ha gratis avtalsmallar?

Fyll i formuläret nedan så skickar vi alla avtalsmallar vi tagit fram.

ikon-paminnelser

Påminnelser

Ställ in egna automatiska påminnelser efter behov.

Du kan välja att få påminnelser på specifika datum eller återkommande varje månad, kvartal eller år. QNOVA ser till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade.

ikon-hantera-behorighet

Hantera behörigheter

Du kan själv hantera behörigheterna på grupp eller individnivå med vårt smarta administrationsverktyg.

Bestäm vem som ska få skapa avtal, redigera, radera och titta på avtalen. Skapa korrekt tillgänglighet till
samtliga avtal.

ikon-sakerhet

Extra hög säkerhet

QNOVA använder sig uteslutande av svenska leverantörer. Ingen information eller data från våra kunder lämnar
landets gränser.

QNOVA är svenskutvecklat och erhåller support i egen regi. Bland annat har QNOVA genomgått ett OWASP Top 10 utan anmärkning.

ikon-esignering

eSignering

Skapa avtal utifrån en mall eller PDF. Få kontroll på signeringsflödet, vem som har öppnat, signerat eller
returnerat. QNOVA eSignering är juridiskt godkänd och sker alltid med två-faktorsverifiering enligt eIDAS.

Användaren kan styra signeringsordning. Varje signerare kan signera med svenskt BankID, SMS-kod eller med
digital underskrift. Det skickas alltid ut meddelande när signeringen är klar till samtliga parter.

ikon-hantera-behorighet

Smarta avtal

Med avtalshantering från QNOVA kan du styra vem som har behörighet att se vilket avtal. Behörigheterna hanteras med vårt smarta administrationsverktyg.

När ett dokument ska signeras skickar du enkelt ett sms med kod.

ikon-automationer

BankID

Dina avtal kan säkert och enkelt skrivas under med hjälp av BankID.

Det skickas alltid ut meddelande till samtliga parter när signeringen är klar.

ikoner-qnova-smarta-falt

Smarta fält

Skapa värde med smarta fält. Lägg in den avtalsinformation som du behöver.

Gör dina egna uträkningar eller använd listor med förbestämda värden för att enkelt söka fram eller filtrera på
rätt information.

ikoner-qnova-dash

Överblick

Dashboard som sammanfattar allt det viktiga kring avtalen. Struktur efter avtalstyp och definierat med era egna
kategorier.

Användaren kan enkelt hitta avtalen, se aktuell status och snabbhantera avtalen. Samtidigt som du kan söka
efter avtal.