Logga in

Klarar din avtalshantering nya krav på rapportering av betalningstider?

I början av 2022 klubbade riksdagen igenom en ny lag. Lagen innebär att större företag behöver rapportera sina betalningstider gentemot mindre företag. Blir det merarbete för dig eller finns det smarta lösningar?

Den nya lagen: Krav på rapportering av betalningstider.

Lagens syfte är att förkorta betalningstiderna i svenska företag och skapa bättre förutsättningar för mindre svenska företag att utvecklas och växa. Enligt lagen ska svenska företag med mer än 250 anställda årligen rapportera uppgifter om betalningstider för både varor och tjänster från företag verksamma i Sverige och som har färre än 250 anställda.

Uppgifterna ska avse den genomsnittliga avtalade betalningstiden, den genomsnittliga faktiska betalningstiden och den andel fakturor som betalats efter utgången av avtalad betalningstid. Uppgifterna ska redovisas var för sig för företag med 0-9 anställda, 10-49 anställda och 50-249 anställda. Rapporteringen ska ske till Bolagsverket. Uppgifterna ska publiceras och vara sökbara. Företag som inte kommer in med uppgifterna ska kunna föreläggas med vite.

Lagen trädde i kraft 1 mars 2022.

Mer administrativt jobb för företagen och en Wall of Shame.

En effekt av lagen är att företag med dåliga rutiner och dålig betalningsförmåga kommer att hamna på en ”Wall of Shame”. Man kan anta att den kommer att vidarepubliceras av tidningar och i sociala medier. En ganska osmickrande lista att hamna på. Däremot ser många småföretagare positivt på beslutet som kommer att ge mindre företag rättvisare villkor.

En annan effekt är ju givetvis mer administrativt jobb. Företagen har fått en omställningstid på tre månader för att hitta rutiner och personal som kan utföra rapporteringen. Den första rapporteringstiden är 1 juli 2022 – 30 juni 2023. Det vill säga att det är dags att börja i sommar.

Avtalshantering med en inbyggd lösning.

När nya lagar träder i kraft med bara tre månader att skapa nya rutiner är det skönt att det finns lösningar som är förberedda. Och att det inte kostar något extra att få en förändrad rutin.

Med QNOVA eAvtal är det enkelt att lägga in betalningstider och villkor på alla dina avtal. Tiderna kan läggas in när avtalen skapas eller kompletteras i efterhand om ni missat det. Sedan kan du exportera ut dem till Excel med ett klick för att få underlag till din rapportering. All tråkig administration gjord i en handvändning. Vi på QNOVA tycker att det ska vara kul att jobba och att företagen ska fokusera på det de tycker är viktigt.

Vill du veta mer om QNOVA eAvtal, kontakta oss på info @ qnova.se

ikon-paminnelser

Påminnelser

Ställ in egna automatiska påminnelser efter behov.

Du kan välja att få påminnelser på specifika datum eller återkommande varje månad, kvartal eller år. QNOVA ser till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade.

ikon-hantera-behorighet

Hantera behörigheter

Du kan själv hantera behörigheterna på grupp eller individnivå med vårt smarta administrationsverktyg.

Bestäm vem som ska få skapa avtal, redigera, radera och titta på avtalen. Skapa korrekt tillgänglighet till
samtliga avtal.

ikon-sakerhet

Extra hög säkerhet

QNOVA använder sig uteslutande av svenska leverantörer. Ingen information eller data från våra kunder lämnar
landets gränser.

QNOVA är svenskutvecklat och erhåller support i egen regi. Bland annat har QNOVA genomgått ett OWASP Top 10 utan anmärkning.

ikon-esignering

eSignering

Skapa avtal utifrån en mall eller PDF. Få kontroll på signeringsflödet, vem som har öppnat, signerat eller
returnerat. QNOVA eSignering är juridiskt godkänd och sker alltid med två-faktorsverifiering enligt eIDAS.

Användaren kan styra signeringsordning. Varje signerare kan signera med svenskt BankID, SMS-kod eller med
digital underskrift. Det skickas alltid ut meddelande när signeringen är klar till samtliga parter.

ikon-hantera-behorighet

Smarta avtal

Med avtalshantering från QNOVA kan du styra vem som har behörighet att se vilket avtal. Behörigheterna hanteras med vårt smarta administrationsverktyg.

När ett dokument ska signeras skickar du enkelt ett sms med kod.

ikon-automationer

BankID

Dina avtal kan säkert och enkelt skrivas under med hjälp av BankID.

Det skickas alltid ut meddelande till samtliga parter när signeringen är klar.

ikoner-qnova-smarta-falt

Smarta fält

Skapa värde med smarta fält. Lägg in den avtalsinformation som du behöver.

Gör dina egna uträkningar eller använd listor med förbestämda värden för att enkelt söka fram eller filtrera på
rätt information.

ikoner-qnova-dash

Överblick

Dashboard som sammanfattar allt det viktiga kring avtalen. Struktur efter avtalstyp och definierat med era egna
kategorier.

Användaren kan enkelt hitta avtalen, se aktuell status och snabbhantera avtalen. Samtidigt som du kan söka
efter avtal.