Logga in

Digitalisera era anställningsavtal

Med QNOVA Avtalshantering blir framtagandet av nya anställningsavtal fantastiskt enkelt. Som arbetsgivare fyller ni information om avtalet, anställningsvillkor, förmåner etc. Den person som ska anställas får en mail-länk till avtalet där han/hon fyller i sina uppgifter såsom bankuppgifter, närmast anhörig, eller annan information som just ni behöver samla in. Uppgifterna läggs in i QNova Avtalshantering automatiskt. Nästa steg är att skicka det kompletta avtalet för signering. På nytt får personen en mail-länk där de läser avtalet i sin helhet och signerar direkt på skärmen, via dator, tablet eller i sin smartphone. När avtalet är underskrivet av båda parter lagras det signerade avtalet i QNova Avtalshantering under förvaltning, samt att personen får en kopia av det signerade avtalet till sin mail.

Använd QNova Avtalshantering till andra typer av avtal

Med QNova Avtalshantering kan ni ta fram många olika typer av avtal som t.ex kundavtal, samarbetsavtal, sekretessavtal, hyresavtal med flera. Eftersom vi bygger på kundernas egna word-mallar blir det oerhört flexibelt och användningsområdet är stort!
Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig med hantering av dina avtal!

Digitalisera er anställningsprocess med QNova Workflow

Att ta fram ett anställningsavtal är bara en del när en nyanställning ska göras. Men det är betydligt fler moment än så som behövs; beställa utrustning, ev. tjänstebil, rättigheter till system, arbetskläder, utbildningar är bara några exempel.
Genom att använda QNova Workflow som verktyg, kan ni själva anpassa er onboardingprocess enligt de moment som just er organisation har behov av. Med ett strukturerat flöde säkerställer ni att alla moment blir utförda och kan följa vem som är ansvarig för respektive del.

  • Har IT/IS beställt dator, telefon och behörigheter?
  • Har HR skapat ett anställningsavtal?
  • Finns den en plan för utbildning?

Vi levererar lösningar som skapar ordning och reda!

Vill du ha gratis avtalsmallar?

Fyll i formuläret nedan så skickar vi alla avtalsmallar vi tagit fram.

ikon-paminnelser

Påminnelser

Ställ in egna automatiska påminnelser efter behov.

Du kan välja att få påminnelser på specifika datum eller återkommande varje månad, kvartal eller år. QNOVA ser till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade.

ikon-hantera-behorighet

Hantera behörigheter

Du kan själv hantera behörigheterna på grupp eller individnivå med vårt smarta administrationsverktyg.

Bestäm vem som ska få skapa avtal, redigera, radera och titta på avtalen. Skapa korrekt tillgänglighet till
samtliga avtal.

ikon-sakerhet

Extra hög säkerhet

QNOVA använder sig uteslutande av svenska leverantörer. Ingen information eller data från våra kunder lämnar
landets gränser.

QNOVA är svenskutvecklat och erhåller support i egen regi. Bland annat har QNOVA genomgått ett OWASP Top 10 utan anmärkning.

ikon-esignering

eSignering

Skapa avtal utifrån en mall eller PDF. Få kontroll på signeringsflödet, vem som har öppnat, signerat eller
returnerat. QNOVA eSignering är juridiskt godkänd och sker alltid med två-faktorsverifiering enligt eIDAS.

Användaren kan styra signeringsordning. Varje signerare kan signera med svenskt BankID, SMS-kod eller med
digital underskrift. Det skickas alltid ut meddelande när signeringen är klar till samtliga parter.

ikon-hantera-behorighet

Smarta avtal

Med avtalshantering från QNOVA kan du styra vem som har behörighet att se vilket avtal. Behörigheterna hanteras med vårt smarta administrationsverktyg.

När ett dokument ska signeras skickar du enkelt ett sms med kod.

ikon-automationer

BankID

Dina avtal kan säkert och enkelt skrivas under med hjälp av BankID.

Det skickas alltid ut meddelande till samtliga parter när signeringen är klar.

ikoner-qnova-smarta-falt

Smarta fält

Skapa värde med smarta fält. Lägg in den avtalsinformation som du behöver.

Gör dina egna uträkningar eller använd listor med förbestämda värden för att enkelt söka fram eller filtrera på
rätt information.

ikoner-qnova-dash

Överblick

Dashboard som sammanfattar allt det viktiga kring avtalen. Struktur efter avtalstyp och definierat med era egna
kategorier.

Användaren kan enkelt hitta avtalen, se aktuell status och snabbhantera avtalen. Samtidigt som du kan söka
efter avtal.