Är du säker på att din avtalshantering är säker?

Är du säker på att din avtalshantering är säker?

Är du säker på att din avtalshantering är säker?

Säker avtalshantering

Vi lever i osäkra tider. Det händer saker i vår omvärld som kräver att vi tänker på vår säkerhet. Vi har på kort tid sett flera nya skräddasydda skadliga programvaror. Det är dags att se om sitt hus. Och sin avtalshantering.

Vad finns det för säkerhetshot?

Ett första steg mot att ha en säker avtalshantering är att definiera säkerhetshoten. Ett populärt sätt är att vända sig till OWASP, Open Web Application Security Project. Det är en oberoende organisation som drivs utan vinstintresse. Därför kan de ge opartisk och praktisk information gällande säkerhet utan dolda syften eller krav på viss programvara. De har satt samman ett dokument som handlar om de 10 viktigaste säkerhetsaspekterna i alla applikationer som hanterar data på webben. Med hjälp av det så kallade OWASP Top 10 får man en mycket bra säkerhetsbedömning.

Lagra dina avtal i Sverige.

Det har väl inte undgått någon att EU har förbjudit amerikanska företag att skicka data om europeiska personer till USA. Detta gäller även för back-up:er, även om en viss respit precis har givits. Det finns däremot inget som säkerställer att EU:s hållning kommer att ändras. Detta innebär att alla de stora molnlösningarna, SharePoint, Azure, Google, etc i princip faller bort. Du behöver helt enkelt lagra dina avtal i Sverige.

Välj en svensk-utvecklad programvara.

Det är ganska självklart att stora programvaruleverantörer är mer utsatta för hot än mindre. Det är viktigt för en hackare att kunna angripa så många som möjligt. Därför är stora internationella aktörer mer utsatta. Detta gäller även mindre programutvecklare som baserar delar av sin lösning på andra företags programvara. Det är en stor fördel att ha en specifik programvara för sin avtalshantering och sedan integrera den med sina övriga affärssystem.

Det är enkelt att få en säker avtalshantering.

QNOVA eAvtal är en helsvensk lösning för alla typer av digital avtals- och dokumenthantering. Inklusive eSignering. QNOVA har en egenutvecklad programvara, skräddarsydd för just avtalshantering. Det hanterar all data på svenska servrar och all support sker från kontoret i Linköping. De har flera stora kunder som satt mycket stora krav på säkerheten.

QNOVA eAvtal klarade OWASP 10 utan viktiga anmärkningar. Det är dessutom rankat som Sveriges bästa avtalshantering enligt BusinessWith, en oberoende guide för affärssystem.

Vill du veta mer om QNOVA eAvtal eller har du några frågor om avtalshantering?
Kontakta QNOVA på info @ qnova.se.