DOKUMENTHANTERING

FULL KONTROLL PÅ ALLA DOKUMENT

AVTALSHANTERING

SKAPA - SIGNERA - FÖRVALTA - ARKIVERA

WORKFLOW

DIGITALA ARBETSFLÖDEN OCH PROCESSER

HANTERING AV SAMTYCKE ENLIGT GDPR

För att på ett enkelt sätt samla in samtycken från medarbetarna har vi tagit fram en lösning  för insamling, lagring och digital signering av samtycke. Alla samtyckesavtal som har signerats och godkänts lagras för att, helt enligt GDPR, lätt kunna sökas fram om någon kräver det. Användningsområdet täcker in både befintliga medarbetare och personer som ska nyanställas. Personerna som ska signera sitt samtycke gör detta på sin dator eller direkt i sin mobila enhet.

VAD HÄNDER MER PÅ QNOVA SYSTEMS?

QNova Systems AB