Vårt reklamationshanteringssystem hjälper er hela vägen!

Workflow översikt

Få kontroll på resurser och kostnader

När reklamationer hanteras på ett strukturerat sätt kan det stärka varumärket och skapa långsiktiga och lojala kunder.  Att ha ett systemstöd som hanterar en reklamationsprocess är nästan ett måste för att få resurser och kostnader under kontroll.

När ett ärende ska lämnas över till en annan person finns en risk för att ärenden ibland kan bli liggande eller lämnas vidare till fel person. Detta skapar en ineffektiv process med ärenden som hamnar mellan stolarna, ärenden som aldrig hanteras och i värsta fall missnöjda kunder.
En reklamation som hanteras enligt en leder ofta till en lojal kund.

 

System för reklamationshantering

En reklamationsprocess kan se lite olika beroende på hur verksamheten ser ut.
En ganska generell process kan se ut enligt nedan:

reklamationsprocess

När en reklamation registreras i vårt reklamationshanteringssystem anger man  t.ex. vad det är för typ av reklamation, vilken kund som har reklamerat varan eller tjänsten och av vilken orsak varan eller tjänsten reklameras.
All information som registreras i systemet kan senare användas för uppföljning och beslutsunderlag. Man väljer själv vilken information som ska registreras utifrån företagets behov.

När registreringen är färdig skickas reklamationen vidare till nästa steg i processen. Varje steg hanteras av en utpekad ansvarig och inom ramen för den deadline som har satts upp.

Med hjälp av påminnelser och alarm hjälper systemet er att komma ihåg deadlines och andra viktiga parametrar för att skapa en så optimerad och effektiv process som möjligt.

 

Uppföljning och statistik

Möjligheterna till uppföljning och statistik i systemet gör att man kan ge värdefull information till verksamhetens förbättringsarbete.
Uppföljning kan exempelvis göras på vilka tjänster eller produkter som reklameras, hur lång tid det tar innan kunden får återkoppling, vilken del av processen som tar längst tid.

reklamtioner-per-månad-produkt.fw     inkomna-reklamationer.fw

 

Relaterade artiklar

QNova Systems AB