Reklamationshanteringssystem

Reklamationshanteringssystem

QNOVAs reklamationshanteringssystem hjälper er hela vägen!

Få kontroll på resurser och kostnader

När reklamationer hanteras på ett strukturerat sätt kan det stärka varumärket och skapa långsiktiga och lojala kunder.  Att ha ett systemstöd som hanterar en reklamationsprocess är nästan ett måste för att få resurser och kostnader under kontroll.
När ett ärende ska lämnas över till en annan person finns en risk för att ärenden ibland kan bli liggande eller lämnas vidare till fel person. Detta skapar en ineffektiv process med ärenden som hamnar mellan stolarna, ärenden som aldrig hanteras och i värsta fall missnöjda kunder.
En reklamation som hanteras i tid och korrekt leder till en lojal kund.

Er process i reklamationshanteringssystemet

En reklamationsprocess kan se lite olika beroende på hur verksamheten ser ut.

När en reklamation registreras i vårt reklamationshanteringssystem anger man  t.ex. vad det är för typ av reklamation, vilken kund som har reklamerat varan eller tjänsten och av vilken orsak varan eller tjänsten reklameras.
All information som registreras i systemet kan senare användas för uppföljning och beslutsunderlag. Man väljer själv vilken information som ska registreras utifrån företagets behov.
När registreringen är färdig skickas reklamationen vidare till nästa steg i processen. Varje steg hanteras av en utpekad ansvarig och inom ramen för den deadline som har satts upp.
Med hjälp av påminnelser och alarm hjälper systemet er att komma ihåg deadlines och andra viktiga parametrar för att skapa en så optimerad och effektiv process som möjligt.

Integrationer

Det är också fullt möjligt att integrera QNOVA eProcess med era befintliga system. Några av våra integrationer kan ni läsa mer om här! 

För reklamationer skulle det dels kunna gälla ett kundregister som ska visas per auto i QNOVA eller ett leverantörsregister. Allt för att göra processen lättar och mer effektiv för det som registrerar in reklamationen. Även produkter och produktserier är en vanlig integration som hjälper er att skapa en modern länk mellan systemen.

Uppföljning och statistik

Möjligheterna till uppföljning och statistik i systemet gör att man kan ge värdefull information till verksamhetens förbättringsarbete.
Uppföljning kan exempelvis göras på vilka tjänster eller produkter som reklameras, hur lång tid det tar innan kunden får återkoppling, vilken del av processen som tar längst tid.

 

Kontakta oss så berättar vi gärna mer!