QNova Systems lanserar eStyrelse till Rimaster

QNOVA lanserar styrelsemodul till Rimaster

Rimaster har valt QNOVAs styrelsemodul QNOVA eStyrelse för hantering av koncernens elva bolag. Att skapa ordning och reda var huvudsyftet, vilket också resulterade i stora effektiviseringar för hela arbetsflödet kring styrelsemötena.

Styrelsedokumentation

En överskådlig vy som enkelt visar koncerners samtliga bolag, möten och dess dokumentation är en viktig detalj som QNOVA erbjuder. Att därefter kunna styra behörigheter utifrån varje bolags enskilda styrelse, dokument eller vy är något som QNova jobbat länge och väl med. Detta är viktigt då många styrelsemedlemmar befinner sig på olika platser i världen och ska därefter kunna se olika typer av information i systemet. Den största effektiviseringen som kommer spara tid för Rimaster är den digitala signeringen av styrelseprotokoll eller andra beslut. Det blir ett naturligt arbetsflöde i QNOVA för dokumentationshanteringen i styrelsearbetets alla faser.

Med en tydlig struktur att administrera styrelseflödet i QNOVA eStyrelse gör att implementeringen är enkel och det administrativa blir inte den extra börda som många känner. Som exempel att registrera in nya möten med tillhörande dokumentation, notifiera medlemmar när möten ska ske och när ny dokumentation har lagts till. En tydlig digital arbetsyta! Med tre knapptryck är mötet uppe och medlemmarna har tillgång till arbetsytan och kan med två knapptryck lägga till de rapporter som efterfrågas. Såväl finansiella Excel filer som bilder från produktionen.

QNOVAs styrelsemodul skapar ordning och reda:

  • Säker hantering av dokument
  • Finkornig behörighetsstruktur
  • Strukturerat arbetssätt
  • Inga lösa papper
  • Digital signering
  • Historiskt flöde
  • Tydliga arbetsytor
  • Enkel presentationsläge direkt under mötet

 

Övriga eTjänster

Det går också utmärkt att utöka QNOVA eStyrelse med någon av våra andra eTjänster. Att skapa en modernare arbetsplats för styrelsen kan vara första delen i en pågående digitalisering. QNOVA erbjuder även eAvtal, eSignering, eDokument och eProcess. Dessa kan alla kombineras tillsammans och skapa en modern digital arbetsplats.

 

Kontakta QNOVA om du är intresserad!