Rimaster har valt QNova Styrelsemodul för hantering av koncernens elva bolag. Att skapa ordning och reda var huvudsyftet, vilket också resulterade i stora effektiviseringar för hela arbetsflödet kring styrelsemötena.

Styrelsedokumentation

En överskådlig vy som enkelt visar koncerners samtliga bolag, möten och dess dokumentation är en viktig detalj som QNova erbjuder. Att därefter kunna styra behörigheter utifrån varje bolags enskilda styrelse, dokument eller vy är något som QNova jobbat länge och väl med. Detta är viktigt då många styrelsemedlemmar befinner sig på olika platser i världen och ska därefter kunna se olika typer av information i systemet. Den största effektiviseringen som kommer spara tid för Rimaster är den digitala signeringen av styrelseprotokoll eller andra beslut. Det blir ett naturligt arbetsflöde i QNova för dokumentationshanteringen i styrelsearbetets alla faser.

QNova Styreslemodul

Med en tydlig struktur att administrera styrelseflödet i QNovas Styrelsemodul gör att implementeringen är enkel och det administrativa blir inte den extra börda som många känner. Som exempel att registrera in nya möten med tillhörande dokumentation, notifiera medlemmar när möten ska ske och när ny dokumentation har lagts till. En tydlig digital arbetsyta! Med tre knapptryck är mötet uppe och medlemmarna har tillgång till arbetsytan och kan med två knapptryck lägga till de rapporter som efterfrågas. Såväl finansiella Excel filer som bilder från produktionen.

QNova Styrelsemodul skapar ordning och reda:

  • Säker hantering av dokument
  • Finkornig behörighetsstruktur
  • Strukturerat arbetssätt
  • Inga lösa papper
  • Digital signering
  • Historiskt flöde

Kontakta QNova Systems om du är intresserad!