Från avtal till fakturering

Från avtal till fakturering

Vid nyvunnen kund är det enkelt att ta hand om det administrativa arbetet. Men tänk om varje säljare kunde lägga mer tid åt att just sälja, istället för att logga in i ett till system, mata in ytterligare information, bestämma när fakturering ska ske eller vem som ska ta hand om avtalet.
Processen från avtal till fakturering och sedan få betalt blir den faktiska vinsten efter att kunden har signerat avtalet. Med QNOVA Avtalshantering finns nu en integration till redovisningen och Fortnox, allt för att minimera det administrativa arbetet vid nyvunnen kund eller vid uppsättning av ny leverantör eller anställd.

Processen med QNova Avtalshantering är enkel

Ett avtal skapas utifrån en mall vilket skickas ut för digital signering. Värden kan ändras direkt i QNOVA Avtalshantering och när kunden väl signerat läggs resterande information in i systemet för att sedan generera data vidare till Fortnox. Allt per automatik utan att säljare eller andra ansvariga behöver involveras.
Detta skapar en snabb, effektiv och säker process vid nyvunnen kund. När informationen väl överförts till Fortnox innebär det att det kan skapas fakturor, betalas och bokföras per automatik. QNOVA Avtalshantering har hela avtalsprocessen, till och med vid avslut. Ett uppsagt eller utgånget avtal dyker upp i arkivet och data till Fortnox meddelar att avtalet avslutats, allt per automatik.

Mycket tid kan sparas

Först den faktiska tiden för en person att fakturera och att lägga in alla uppgifterna. Sedan att involvera alla andra och att dessa ska få tiden att förse varandra med information kan ta dagar. Tiden från avtal till fakturering kan därför dröja ett par veckor vilket också påverkar likviditeten i företaget.
Att spara tid är en del, men att inte glömma fakturera är en helt annan. Utebliven fakturering gynnar ingen, kunden kan bli fundersam och bokföringen blir lidande.
Gör som QNova Systems, länka samma QNOVA Avtalshantering med Fortnox och minimera administrationen vid nyvunnen kund!!