Experter IBM Domino, Administration, Systemutveckling

Experter på IBM Domino, Administration, Systemutveckling

Systemutveckling IBM

Vi har mer än 25 års erfarenhet av systemutveckling när det gäller utveckling av applikationer på IBM:s plattform Domino, både för klient- och webblösningar. Vi utför både nyutveckling och anpassningar av befintliga applikationer. Genom åren har vi bl.a hjälpt företag med anpassade lösningar för helpdesk, CRM-system, extranät, intranät och projektstyrning. Vi har även hjälpt företag att konvertera befintliga klientlösningar till webbmiljö.

Systemadministration IBM

Det kan vara svårt för många företag att upprätthålla egen kompetens när det gäller systemadministration för alla olika system i organisationen. Ett enkelt sätt är att lägga ut den tjänsten på en extern part eller om man vill ha ytterligare kompetens inom ett visst område. Vi på QNova hjälper företag med den här typen av tjänster som kan innefatta användare- administration, applikationsdrift, back-upplösningar, serverstabilitet, systemoptimeringar, problemlösningar och single sign-on. Vi anpassar självklart tjänsten utefter företagets egna behov.

Kolla in vår eTjänst QNOVA eDomino för mer information

Eller kontakta oss direkt så berättar vi mer våra eTjänster