Systemutveckling IBM

Vi har mer än 25 års erfarenhet när det gäller utveckling av applikationer på IBM:s plattform Domino, både för klient- och webblösningar. Vi utför både nyutveckling och anpassningar av befintliga applikationer. Genom åren har vi bl.a hjälpt företag med anpassade lösningar för helpdesk, CRM-system, extranät, intranät och projektstyrning. Vi har även hjälpt företag att konvertera befintliga klientlösningar till webmiljö.

Systemadministration IBM

Det kan vara svårt för många företag att upprätthålla egen kompentens när det gäller systemadministration för alla olika system i organisationen. Ett enkelt sätt är att lägga ut den tjänsten på en extern part eller om man vill ha ytterligare kompetens inom ett visst område. Vi på QNova hjälper företag med den här typen av tjänster som kan innefatta användar- administration, applikationsdrift, back-uplösningar, serverstabilitet, systemoptimeringar, problemlösningar och single sign-on. Vi anpassar självklart tjänsten utefter företagets egna behov.

 

Behöver ni hjälp eller vill veta mer om våra tjänster kontakta oss här

 

 

Relaterade artiklar

QNova Systems AB