Logga in

QNOVA eAvtal för olika typer av föreningar

QNOVA eAvtal är till stor hjälp för alla typer av föreningar som vill få bättre kontroll på sina avtal. Ingen förening är för liten eller för stor för vårt avtalshanteringssystem. Nedan är exempel på föreningar som ofta har en stor mängd avtal som behöver hanteras.

 • Bostadsrättsförening
 • Djur- och naturförening
 • Ekonomisk förening
 • Hyresgästförening
 • Idrottsförening
 • Kulturförening
 • Nykterhetsförening
 • Pensionärsförening
 • Politisk förening
 • Studentförening
 • Studieförbund

Föreningar och olika behov

De flesta föreningar har ofta sina avtal i pappersform placerade i pärmar. Det gör att man lätt tappar kontrollen eller att man saknar överblicken för de avtal som man ansvarar för. När ska avtalen omförhandlas och när är sista uppsägningsdatum? QNOVA eAvtal ger en bra struktur och skickar ut påminnelser i rätt tid när ett avtal behöver ses över.
Något som ofta förekommer i föreningar är att styrelsemedlemmar byts ut. Att lämna över en förenings avtal till någon annan via ett välskött system med avtalsstruktur är betydligt smidigare än om det är ett antal pärmar med lösa papper som ska gås igenom.

Börja signera protokoll med QNOVA eSignering

Med QNOVA eSignering kan ta ett ytterligare steg mot att digitalisera er förening. Skicka till exempel protokoll för signering eller avtal. En hel del dokument behöver valideras på ett eller annat vis i en förening så varför inte även använda QNOVA eSignering till detta. Det skapar också en kontroll på vem som har signerat och när. Det samlas även på samma plats för enkel åtkomst nu och i framtiden.

Ni har kunskapen om hur just er förening fungerar och vilka typer av avtal som förekommer. Vår flexibla avtalshantering kan lätt ställas in så att den tillgodoser era behov.

Läs mer om QNOVA eAvtal här

Vi erbjuder avtalshanteringen som en tjänst hos oss där ni som kund får ett inlogg med användarnamn och lösen för att administrera era avtal. Priset varierar beroende på hur många användare ni har som behöver komma åt tjänsten.

ikon-paminnelser

Påminnelser

Ställ in egna automatiska påminnelser efter behov.

Du kan välja att få påminnelser på specifika datum eller återkommande varje månad, kvartal eller år. QNOVA ser till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade.

ikon-hantera-behorighet

Hantera behörigheter

Du kan själv hantera behörigheterna på grupp eller individnivå med vårt smarta administrationsverktyg.

Bestäm vem som ska få skapa avtal, redigera, radera och titta på avtalen. Skapa korrekt tillgänglighet till
samtliga avtal.

ikon-sakerhet

Extra hög säkerhet

QNOVA använder sig uteslutande av svenska leverantörer. Ingen information eller data från våra kunder lämnar
landets gränser.

QNOVA är svenskutvecklat och erhåller support i egen regi. Bland annat har QNOVA genomgått ett OWASP Top 10 utan anmärkning.

ikon-esignering

eSignering

Skapa avtal utifrån en mall eller PDF. Få kontroll på signeringsflödet, vem som har öppnat, signerat eller
returnerat. QNOVA eSignering är juridiskt godkänd och sker alltid med två-faktorsverifiering enligt eIDAS.

Användaren kan styra signeringsordning. Varje signerare kan signera med svenskt BankID, SMS-kod eller med
digital underskrift. Det skickas alltid ut meddelande när signeringen är klar till samtliga parter.

ikon-hantera-behorighet

Smarta avtal

Med avtalshantering från QNOVA kan du styra vem som har behörighet att se vilket avtal. Behörigheterna hanteras med vårt smarta administrationsverktyg.

När ett dokument ska signeras skickar du enkelt ett sms med kod.

ikon-automationer

BankID

Dina avtal kan säkert och enkelt skrivas under med hjälp av BankID.

Det skickas alltid ut meddelande till samtliga parter när signeringen är klar.

ikoner-qnova-smarta-falt

Smarta fält

Skapa värde med smarta fält. Lägg in den avtalsinformation som du behöver.

Gör dina egna uträkningar eller använd listor med förbestämda värden för att enkelt söka fram eller filtrera på
rätt information.

ikoner-qnova-dash

Överblick

Dashboard som sammanfattar allt det viktiga kring avtalen. Struktur efter avtalstyp och definierat med era egna
kategorier.

Användaren kan enkelt hitta avtalen, se aktuell status och snabbhantera avtalen. Samtidigt som du kan söka
efter avtal.