Logga in

Är du säker på att din avtalshantering är säker?

Vi lever i osäkra tider. Det händer saker i vår omvärld som kräver att vi tänker på vår säkerhet. Vi har på kort tid sett flera nya skräddasydda skadliga programvaror. Det är dags att se om sitt hus. Och sin avtalshantering.

Vad finns det för säkerhetshot?

Ett första steg mot att ha en säker avtalshantering är att definiera säkerhetshoten. Ett populärt sätt är att vända sig till OWASP, Open Web Application Security Project. Det är en oberoende organisation som drivs utan vinstintresse. Därför kan de ge opartisk och praktisk information gällande säkerhet utan dolda syften eller krav på viss programvara. De har satt samman ett dokument som handlar om de 10 viktigaste säkerhetsaspekterna i alla applikationer som hanterar data på webben. Med hjälp av det så kallade OWASP Top 10 får man en mycket bra säkerhetsbedömning.

Lagra dina avtal i Sverige.

Det har väl inte undgått någon att EU har förbjudit amerikanska företag att skicka data om europeiska personer till USA. Detta gäller även för back-up:er, även om en viss respit precis har givits. Det finns däremot inget som säkerställer att EU:s hållning kommer att ändras. Detta innebär att alla de stora molnlösningarna, SharePoint, Azure, Google, etc i princip faller bort. Du behöver helt enkelt lagra dina avtal i Sverige.

Välj en svensk-utvecklad programvara.

Det är ganska självklart att stora programvaruleverantörer är mer utsatta för hot än mindre. Det är viktigt för en hackare att kunna angripa så många som möjligt. Därför är stora internationella aktörer mer utsatta. Detta gäller även mindre programutvecklare som baserar delar av sin lösning på andra företags programvara. Det är en stor fördel att ha en specifik programvara för sin avtalshantering och sedan integrera den med sina övriga affärssystem.

Det är enkelt att få en säker avtalshantering.

QNOVA eAvtal är en helsvensk lösning för alla typer av digital avtals- och dokumenthantering. Inklusive eSignering. QNOVA har en egenutvecklad programvara, skräddarsydd för just avtalshantering. Det hanterar all data på svenska servrar och all support sker från kontoret i Linköping. De har flera stora kunder som satt mycket stora krav på säkerheten.

QNOVA eAvtal klarade OWASP 10 utan viktiga anmärkningar. Det är dessutom rankat som Sveriges bästa avtalshantering enligt BusinessWith, en oberoende guide för affärssystem.

Vill du veta mer om QNOVA eAvtal eller har du några frågor om avtalshantering?
Kontakta QNOVA på info @ qnova.se.

ikon-paminnelser

Påminnelser

Ställ in egna automatiska påminnelser efter behov.

Du kan välja att få påminnelser på specifika datum eller återkommande varje månad, kvartal eller år. QNOVA ser till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade.

ikon-hantera-behorighet

Hantera behörigheter

Du kan själv hantera behörigheterna på grupp eller individnivå med vårt smarta administrationsverktyg.

Bestäm vem som ska få skapa avtal, redigera, radera och titta på avtalen. Skapa korrekt tillgänglighet till
samtliga avtal.

ikon-sakerhet

Extra hög säkerhet

QNOVA använder sig uteslutande av svenska leverantörer. Ingen information eller data från våra kunder lämnar
landets gränser.

QNOVA är svenskutvecklat och erhåller support i egen regi. Bland annat har QNOVA genomgått ett OWASP Top 10 utan anmärkning.

ikon-esignering

eSignering

Skapa avtal utifrån en mall eller PDF. Få kontroll på signeringsflödet, vem som har öppnat, signerat eller
returnerat. QNOVA eSignering är juridiskt godkänd och sker alltid med två-faktorsverifiering enligt eIDAS.

Användaren kan styra signeringsordning. Varje signerare kan signera med svenskt BankID, SMS-kod eller med
digital underskrift. Det skickas alltid ut meddelande när signeringen är klar till samtliga parter.

ikon-hantera-behorighet

Smarta avtal

Med avtalshantering från QNOVA kan du styra vem som har behörighet att se vilket avtal. Behörigheterna hanteras med vårt smarta administrationsverktyg.

När ett dokument ska signeras skickar du enkelt ett sms med kod.

ikon-automationer

BankID

Dina avtal kan säkert och enkelt skrivas under med hjälp av BankID.

Det skickas alltid ut meddelande till samtliga parter när signeringen är klar.

ikoner-qnova-smarta-falt

Smarta fält

Skapa värde med smarta fält. Lägg in den avtalsinformation som du behöver.

Gör dina egna uträkningar eller använd listor med förbestämda värden för att enkelt söka fram eller filtrera på
rätt information.

ikoner-qnova-dash

Överblick

Dashboard som sammanfattar allt det viktiga kring avtalen. Struktur efter avtalstyp och definierat med era egna
kategorier.

Användaren kan enkelt hitta avtalen, se aktuell status och snabbhantera avtalen. Samtidigt som du kan söka
efter avtal.