Webbaserat CRM-system med fakturahantering och inköpsmodul

Webbaserat CRM-system med fakturahantering och inköpsmodul

Sedan 2004 har QNova utvecklat ett webbaserat CRM-system åt kunden. Kunden var tidigt medveten om fördelarna med en webbaserad lösning vilket QNOVA föreslog. En viktig del för kunden är löpande kunna anpassa och bygga ut systemet med tiden. Kunden har själv ett högt krav på att effektivisera rutiner i sina interna processer; kvalitet, minimal administration, ordning och reda, och där skall systemet kunna stödja dessa till fullo.

Integrationer

Kunden har ett antal samarbetspartners där QNOVA skapat integrationer och kopplat samman b.la orderläggningsmodul mot en av de branschledande webbshopparna på svenska marknaden. En fakturamodul så att fakturor genereras och tankas in i affärssystemet automatiskt. Ett ytterligare exempel är en smart lösning som bygger på att order och faktura skapas i samma moment och bidrar till ett arbetsmoment mindre. Att systemet automatiskt skapar en orderkopia på utfört uppdrag och skickar den till beställaren ser kunden som en del i att skapa kvalitet.

Övriga funktioner

En annan viktig del var vilken typ av data som kunden själv kunde ta ut från systemet. Genom att skapa egna urval och diagram kan kunden söka ut data och filtrera fram specifik information. Detta kombinerat med schemalagda exporter via mail är ett effektivt sätt att hålla koll på statistik. Underlättar och effektiviserar arbetet för framtagande av rapporter och enklare få fram information.

Automatiska notiser och påminnelser är också något som har uppskattats. Att själva kunna lägga in aktiviteter som triggar ett mail på specifika datum underlättar arbetet. Slipper att hantera nya aktiviteter i deras egna kalender.

Vidareutveckling

QNOVA är extra stolta att få fortsätta utveckla kundens system då det vid ett par tillfällen gjorts undersökningar för att se om någon av standardlösningarna på marknaden kan mäta sig med det egenutvecklade systemet. Men resultatet har alltid blivit det samma, QNOVA får fortsätta att utveckla systemet till ett ännu bättre, kraftfullare och smartare CRM-system.

 

Vill du veta mer vad QNova kan gör för ditt företag? Kontakta oss