eTjänster

QNova Integritetspolicy
– vi värderar din integritet.

Vi samlar in data om dig för att kunna ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats. Du kan alltid känna dig trygg i hur vi hanterar dina data.

Insamling av personlig information

Denna integritetspolicy beskriver hur QNOVA Systems och QNOVA Systems underleverantörer hanterar information som QNOVA Systems behandlar vid leverans av tjänster och support till dig som är kund. Du kan alltid som kund känna en trygghet i hur QNOVA Systems hanterar dina personuppgifter. QNOVA Systems lagrar våra kunders information i Sverige och har skriftliga avtal med våra underleverantörer som ålägger dem att följa Dataskyddsförordningen.

QNOVA Systems uppdaterar och använder sig av branchstandard metoder för att hålla en organisatorisk och teknisk skyddsnivå som är lämplig för det data som ska skyddas.

QNOVA Systems Webbplats

QNOVA Systems registrerar vilken ipadress som din dator har för att kunna identifiera felaktigt användande och säkerhetshot mot vår hemsida.

För att förbättra vår hemsida lagrar vi så kallade tredjeparts cookies från Google (https://policies.google.com/privacy) för att på så vi kunna förbättra besökarnas upplevelse av sidan. Se sist i detta dokument hur du stänger av detta.

Om en besökare kontaktar QNOVA Systems via kontaktformulär behandlar vi kundens namn, epost och telefonnummer för att kunna återkomma till kunden. Om besökaren ombeds lämna sin e-postadress för att ladda ner material från www.qnova.se kan denna information användas i marknadsföringssyfte.

Information lämnas inte vidare till annan part. Grunden för detta baseras på en Intresseavvägning.

QNOVA Systems support

QNOVA Systems lagrar namn, ip-adress, epost och support-information som kunden ber oss behandla under avtalets livslängd eller den tid som anges i en enskild behandling. Vid så kallad uppkopplad support gör vi det via mjukvaran Teamviewer (https://www.teamviewer.com/en/privacy-policy/) eller via VPN om kunden samtycker till någon av dessa uppkopplingar.

Grunden för detta är för Uppfyllande av avtal eller samtycke.

Tillhandahållande av tjänster

QNOVA Systems lagrar fakturauppgifter och kontaktuppgifter (Namn, Adress, Telefon och epost) till QNOVA Systems kunder för att kunna tillhandahålla och leverera våra tjänster till kunder.

Grunden för detta är för Uppfyllande av avtal

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Vid förfrågningar om utövande av rättigheter enligt dataskyddsförordningen för kunddata som vi behandlar enligt avtal hänvisar vi till det företag som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. För uppgifter som QNOVA Systems är personuppgiftsansvarig hänvisar vi till kontaktformuläret via hemsidan.

Radera, blockera eller avaktivera nedladdning av cookies

Nedladdning och hantering av cookies sköts av din webbläsare eller motsvarande program. Du kan när som helst ändra inställningarna i din webbläsare så att cookies antingen raderas, blockeras eller aktiveras.

Genom din webbläsare kan du också se och läsa innehållet i alla cookies som har laddats ner från QNova.se. Om du använder Internet Explorer och Windows klickar du på Verktyg i menyraden längst upp i webbläsarfönstret och väljer Internetalternativ. Under flikarna Allmänt och Sekretess anger du vilka inställningar och regler som ska gälla för cookies. I andra webbläsare för Windows och andra operativsystem gör du på liknande sätt.

Tänk på att vissa funktioner på QNova.se fungerar sämre, eller till och med slutar att fungera helt och hållet, ifall du blockerar eller stänger av nedladdningen av cookies.