Logga in

Reklamationshanteringssystem

QNOVAs reklamationshanteringssystem hjälper er hela vägen!

Få kontroll på resurser och kostnader

När reklamationer hanteras på ett strukturerat sätt kan det stärka varumärket och skapa långsiktiga och lojala kunder.  Att ha ett systemstöd som hanterar en reklamationsprocess är nästan ett måste för att få resurser och kostnader under kontroll.
När ett ärende ska lämnas över till en annan person finns en risk för att ärenden ibland kan bli liggande eller lämnas vidare till fel person. Detta skapar en ineffektiv process med ärenden som hamnar mellan stolarna, ärenden som aldrig hanteras och i värsta fall missnöjda kunder.
En reklamation som hanteras i tid och korrekt leder till en lojal kund.

Er process i reklamationshanteringssystemet

En reklamationsprocess kan se lite olika beroende på hur verksamheten ser ut.

När en reklamation registreras i vårt reklamationshanteringssystem anger man  t.ex. vad det är för typ av reklamation, vilken kund som har reklamerat varan eller tjänsten och av vilken orsak varan eller tjänsten reklameras.
All information som registreras i systemet kan senare användas för uppföljning och beslutsunderlag. Man väljer själv vilken information som ska registreras utifrån företagets behov.
När registreringen är färdig skickas reklamationen vidare till nästa steg i processen. Varje steg hanteras av en utpekad ansvarig och inom ramen för den deadline som har satts upp.
Med hjälp av påminnelser och alarm hjälper systemet er att komma ihåg deadlines och andra viktiga parametrar för att skapa en så optimerad och effektiv process som möjligt.

Integrationer

Det är också fullt möjligt att integrera QNOVA eProcess med era befintliga system.

För reklamationer skulle det dels kunna gälla ett kundregister som ska visas per auto i QNOVA eller ett leverantörsregister. Allt för att göra processen lättar och mer effektiv för det som registrerar in reklamationen. Även produkter och produktserier är en vanlig integration som hjälper er att skapa en modern länk mellan systemen.

Uppföljning och statistik

Möjligheterna till uppföljning och statistik i systemet gör att man kan ge värdefull information till verksamhetens förbättringsarbete.
Uppföljning kan exempelvis göras på vilka tjänster eller produkter som reklameras, hur lång tid det tar innan kunden får återkoppling, vilken del av processen som tar längst tid.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer!

Vill du ha gratis avtalsmallar?

Fyll i formuläret nedan så skickar vi alla avtalsmallar vi tagit fram.

ikon-paminnelser

Påminnelser

Ställ in egna automatiska påminnelser efter behov.

Du kan välja att få påminnelser på specifika datum eller återkommande varje månad, kvartal eller år. QNOVA ser till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade.

ikon-hantera-behorighet

Hantera behörigheter

Du kan själv hantera behörigheterna på grupp eller individnivå med vårt smarta administrationsverktyg.

Bestäm vem som ska få skapa avtal, redigera, radera och titta på avtalen. Skapa korrekt tillgänglighet till
samtliga avtal.

ikon-sakerhet

Extra hög säkerhet

QNOVA använder sig uteslutande av svenska leverantörer. Ingen information eller data från våra kunder lämnar
landets gränser.

QNOVA är svenskutvecklat och erhåller support i egen regi. Bland annat har QNOVA genomgått ett OWASP Top 10 utan anmärkning.

ikon-esignering

eSignering

Skapa avtal utifrån en mall eller PDF. Få kontroll på signeringsflödet, vem som har öppnat, signerat eller
returnerat. QNOVA eSignering är juridiskt godkänd och sker alltid med två-faktorsverifiering enligt eIDAS.

Användaren kan styra signeringsordning. Varje signerare kan signera med svenskt BankID, SMS-kod eller med
digital underskrift. Det skickas alltid ut meddelande när signeringen är klar till samtliga parter.

ikon-hantera-behorighet

Smarta avtal

Med avtalshantering från QNOVA kan du styra vem som har behörighet att se vilket avtal. Behörigheterna hanteras med vårt smarta administrationsverktyg.

När ett dokument ska signeras skickar du enkelt ett sms med kod.

ikon-automationer

BankID

Dina avtal kan säkert och enkelt skrivas under med hjälp av BankID.

Det skickas alltid ut meddelande till samtliga parter när signeringen är klar.

ikoner-qnova-smarta-falt

Smarta fält

Skapa värde med smarta fält. Lägg in den avtalsinformation som du behöver.

Gör dina egna uträkningar eller använd listor med förbestämda värden för att enkelt söka fram eller filtrera på
rätt information.

ikoner-qnova-dash

Överblick

Dashboard som sammanfattar allt det viktiga kring avtalen. Struktur efter avtalstyp och definierat med era egna
kategorier.

Användaren kan enkelt hitta avtalen, se aktuell status och snabbhantera avtalen. Samtidigt som du kan söka
efter avtal.