Logga in

Framtidens Avtalshantering är här!

Nu är framtidens avtalshantering här! Det är stor skillnad i både utseende, logik,  funktionalitet och användarvänlighet.

Tryggheten fortfarande kvar

Grunderna är som förut där våra avtalsperioder är stöttepelarna i systemet. Det är ingen skillnad på våra avtalsperioder “Tillsvidare”, “Tidsbegränsat” och “Tidsbegränsat med automatisk förnyelse”. Systemet fungerar precis som förut där tryggheten i att få full kontroll på ett företags alla avtal är precis lika bra som tidigare. Påminnelser skickas ut i tid när det är dags för omförhandling och hela rättighetsstrukturen bygger på samma tänk som tidigare. De stora skillnaderna ligger i utseende, logik, funktionalitet och användarvänlighet.

Utseendet är modernare

Vi har utvecklat en helt ny “Dashboard” där man som avtalsansvarig får en väldigt bra överblick på just sina avtal. Du kan se mängden avtal som går ut per månad och du kan lätt selektera informationen för att t.ex ta fram de avtal som ligger för omförhandling. Med vår rättighetsstruktur så kan tex vd:n se ett företags alla avtal medan ekonomichefen eller säljchefen endast ser sina egna avtal. Utseendet är genomgående modernare där vår nya responsiva design gör att Avtalshantering kan köras från så väl surfplattor som från dator och mobil.

Nya funktioner

Har man väldigt mycket avtal så är selekteringen och sökfunktionaliteten bättre och mer användarvänlig i vår nya lösning. Du markerar vilka som är dina favoritavtal eller viktiga avtal och får därmed en egen gruppering av dessa. Hantering av bilagor har blivit smidigare med dra- och släppteknik och fungerar så väl i datorn som i mobilen. Dessutom är nya QNOVA eAvtal oberoende av webbläsare och fungerar i de mest förekommande webbläsarna Safari, Chrome, Internet Explorer och Firefox.

Genomgång av logiken

En klar förbättring är också grupperingen av olika fält. Vi har tagit ett helhetsgrepp och gått igenom systemet för hur fält hanteras och hur man lättast anger information i dessa. Vilka fält hör ihop på respektive sida och flik? I vilken ordning är det mest logiskt att man anger informationen på en sida? Det här är exempel på frågor vi ställt oss själva för att i slutändan skapa mervärde och en bättre användarupplevelse för den som arbetar med avtalen.

Färdiga avtalsmallar som är anpassningsbara

För att underlätta för våra användare så har vi tagit fram färdiga avtalsmallar. Välj de avtalsmallar ni har behov av eller skapa helt egna. En avtalsmall är en mall för en viss typ av avtal. Alla hyresavtal som läggs upp i systemet skapas på så vis utifrån mallen “Hyresavtal”.
Här är några exempel på färdiga mallar som man kan använda i systemet.
Anställningsavtal, Hyresavtal, Kundavtal, Leverantörsavtal, Licensavtal, Telefoniavtal, Ramavtal, Samarbetsavtal, Serviceavtal
Varje mall innehåller standardinformation som måste finnas där för att avtalshanteringen ska fungera. Utöver standardfälten så är varje mall anpassningsbar där det är enkelt att lägga till eller ta bort fält. De flesta företag idag är i behov av att kunna lägga till företagsspecifik information i sina avtal och det är något som vi tagit hänsyn till.

Vi är väldigt nöjda med framtidens avtalshantering

Vår långa erfarenhet och arbete med våra kunder gör att vi behållit det bästa från en redan mogen produkt och förädlat den till en helt ny nivå. Vi är stolta att kunna erbjuda nya QNOVA eAvtal till marknaden.
Eftersom vår Avtalshantering är flexibel och kan hantera olika typer av avtal innebär det också att vi har en stor variation på våra kunder. Allt från den enskilde företagaren till den stora koncernen, oavsett bransch!

Avtalshantering Dashboard

Vill du ha gratis avtalsmallar?

Fyll i formuläret nedan så skickar vi alla avtalsmallar vi tagit fram.

ikon-paminnelser

Påminnelser

Ställ in egna automatiska påminnelser efter behov.

Du kan välja att få påminnelser på specifika datum eller återkommande varje månad, kvartal eller år. QNOVA ser till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade.

ikon-hantera-behorighet

Hantera behörigheter

Du kan själv hantera behörigheterna på grupp eller individnivå med vårt smarta administrationsverktyg.

Bestäm vem som ska få skapa avtal, redigera, radera och titta på avtalen. Skapa korrekt tillgänglighet till
samtliga avtal.

ikon-sakerhet

Extra hög säkerhet

QNOVA använder sig uteslutande av svenska leverantörer. Ingen information eller data från våra kunder lämnar
landets gränser.

QNOVA är svenskutvecklat och erhåller support i egen regi. Bland annat har QNOVA genomgått ett OWASP Top 10 utan anmärkning.

ikon-esignering

eSignering

Skapa avtal utifrån en mall eller PDF. Få kontroll på signeringsflödet, vem som har öppnat, signerat eller
returnerat. QNOVA eSignering är juridiskt godkänd och sker alltid med två-faktorsverifiering enligt eIDAS.

Användaren kan styra signeringsordning. Varje signerare kan signera med svenskt BankID, SMS-kod eller med
digital underskrift. Det skickas alltid ut meddelande när signeringen är klar till samtliga parter.

ikon-hantera-behorighet

Smarta avtal

Med avtalshantering från QNOVA kan du styra vem som har behörighet att se vilket avtal. Behörigheterna hanteras med vårt smarta administrationsverktyg.

När ett dokument ska signeras skickar du enkelt ett sms med kod.

ikon-automationer

BankID

Dina avtal kan säkert och enkelt skrivas under med hjälp av BankID.

Det skickas alltid ut meddelande till samtliga parter när signeringen är klar.

ikoner-qnova-smarta-falt

Smarta fält

Skapa värde med smarta fält. Lägg in den avtalsinformation som du behöver.

Gör dina egna uträkningar eller använd listor med förbestämda värden för att enkelt söka fram eller filtrera på
rätt information.

ikoner-qnova-dash

Överblick

Dashboard som sammanfattar allt det viktiga kring avtalen. Struktur efter avtalstyp och definierat med era egna
kategorier.

Användaren kan enkelt hitta avtalen, se aktuell status och snabbhantera avtalen. Samtidigt som du kan söka
efter avtal.