Logga in

AB GotlandsHem väljer QNOVA Dokumenthantering

Sedan 1957 har AB GotlandsHem varit gotlänningarnas bostadsföretag och är ett helägt företag av Region Gotland. GotlandsHem äger och förvaltar drygt 5 300 lägenheter och 400 lokaler som är spridda över hela ön. Ungefär var sjunde gotlänning har sitt hem hos dem. Att vara hyresvärd för så många gotlänningar är något GotlandsHem är stolta över och ambitionen är att vara ett attraktivt boendealternativ med bästa service. Bostadsbeståndet är varierat, från medeltida byggnader i Visby innerstad till modern bebyggelse. Dessutom finns studentlägenheter i nära anslutning till Uppsala Universitet, Campus Gotland.

AB GotlandsHem har i sitt kvalitetsarbete valt QNOVA Dokumenthantering som sin lösning för att samla alla sina processer, rutiner och instruktioner. Helena Olofsson, verksamhetscontroller hos AB GotlandsHem, leder arbetet med att samla ihop den dokumenterade informationen. Hon ser med tillförsikt fram emot att få en lösning som ger alla i företaget möjlighet att på ett överskådligt sätt se sin information.

AB GotlandsHem har därför valt att använda det inbyggda webbaserade användargränssnittet för att via QNOVA Portalen publicera sina dokument till samtliga medarbetare. Ett av flera viktigt krav från AB GotlandsHem var att komma igång snabbt. På två veckor utfördes både installation, workshop och utbildningar. Övriga funktioner som var väsentliga var ett tydligt flöde när ett nytt dokument tas fram. För att precisera vem som har fastställt det senaste dokumentet, vilken tidpunkt samt version det gäller. Samtidigt som flödet för ett nytt dokument skulle innehålla detta var det även viktigt att kunns se vilka dokument som behövde revideras varje år. Samt att enkelt revidera dokumenten och uppdatera dem om så var fallet.

AB GotlandsHem

Om ni är intresserade att snabbt komma igång med ett ledningssystem,
kontakta QNOVA.

Vill du ha gratis avtalsmallar?

Fyll i formuläret nedan så skickar vi alla avtalsmallar vi tagit fram.

ikon-paminnelser

Påminnelser

Ställ in egna automatiska påminnelser efter behov.

Du kan välja att få påminnelser på specifika datum eller återkommande varje månad, kvartal eller år. QNOVA ser till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade.

ikon-hantera-behorighet

Hantera behörigheter

Du kan själv hantera behörigheterna på grupp eller individnivå med vårt smarta administrationsverktyg.

Bestäm vem som ska få skapa avtal, redigera, radera och titta på avtalen. Skapa korrekt tillgänglighet till
samtliga avtal.

ikon-sakerhet

Extra hög säkerhet

QNOVA använder sig uteslutande av svenska leverantörer. Ingen information eller data från våra kunder lämnar
landets gränser.

QNOVA är svenskutvecklat och erhåller support i egen regi. Bland annat har QNOVA genomgått ett OWASP Top 10 utan anmärkning.

ikon-esignering

eSignering

Skapa avtal utifrån en mall eller PDF. Få kontroll på signeringsflödet, vem som har öppnat, signerat eller
returnerat. QNOVA eSignering är juridiskt godkänd och sker alltid med två-faktorsverifiering enligt eIDAS.

Användaren kan styra signeringsordning. Varje signerare kan signera med svenskt BankID, SMS-kod eller med
digital underskrift. Det skickas alltid ut meddelande när signeringen är klar till samtliga parter.

ikon-hantera-behorighet

Smarta avtal

Med avtalshantering från QNOVA kan du styra vem som har behörighet att se vilket avtal. Behörigheterna hanteras med vårt smarta administrationsverktyg.

När ett dokument ska signeras skickar du enkelt ett sms med kod.

ikon-automationer

BankID

Dina avtal kan säkert och enkelt skrivas under med hjälp av BankID.

Det skickas alltid ut meddelande till samtliga parter när signeringen är klar.

ikoner-qnova-smarta-falt

Smarta fält

Skapa värde med smarta fält. Lägg in den avtalsinformation som du behöver.

Gör dina egna uträkningar eller använd listor med förbestämda värden för att enkelt söka fram eller filtrera på
rätt information.

ikoner-qnova-dash

Överblick

Dashboard som sammanfattar allt det viktiga kring avtalen. Struktur efter avtalstyp och definierat med era egna
kategorier.

Användaren kan enkelt hitta avtalen, se aktuell status och snabbhantera avtalen. Samtidigt som du kan söka
efter avtal.